19 października 2019

Bieszczadzki Weekend Biegowy 13km, 9km

Wczytuję mapę...

Data: 19/10/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 13 km, 6 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: goksit@esolina.pl

Lokalizacja: Solina

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIESZCZADZKIEGO WEEKENDU BIEGOWY RYSIA – 2019 r.

Informacje ogólne:

 • Termin: 19 – 20.10.2019 r.
 • Miejsce: Polańczyk – Gmina Solina
 • Limit uczestników: 500 osób na wszystkich dystansach
 • Dystanse: 13km, 6km (nocne), 23km.
 • Klasyfikacja generalna na każdym dystansie: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna za cały cykl: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z 3 dystansów.
 • Klasyfikacja wiekowa: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z 3 dystansów.
 • Klasyfikacja drużynowa: na podstawie sumy czasów 3 zawodników ( suma 3 dystansów).
 • Medal: układanka z 3 medali.

I. ORGANIZATOR

 • Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk.

II. CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 3. Promocja Gminy Solina.

III. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniach 19 – 20  października 2019 r. (sobota – niedziela) na terenie Gminy Solina.

IV. DYSTANSE

 • 19.10.2019 – godz.11.00 – Bieszczadzki Klasyk Rysia – 13km
 • 19.10.2019 – godz.18.00 – Nocny sprint Rysia – na 6km
 • 20.10.2019 – godz. 9.00 – Bieszczadzki Półmaraton Rysia 23km

V. PLAN MINUTOWY

 18.10.2019 r.

 • godz. 18.00 – 20.00 – Biuro zawodów – przy Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie, Myczków 109, 38-610 Polańczyk

 19.10.2019 r.

 • godz. 09:30 – otwarcie biura zawodów
 • godz. 11:00 – start do biegu Bieszczadzki Klasyk Rysia – 13km
 • godz. 18:00 – start Nocny sprint Rysia – na 6km
 • godz. 19:30 – rozpoczęcie Pasta Party w restauracji, ul. Zdrojowa 40 w Polańczyku)
 • godz. 20:00 – nagrodzenie klas. generalnej  dystansu 12km oraz 5km w restauracji Zakapiorek, ul. Zdrojowa 40 w Polańczyku)

20.10.2019 r.

 • godz. 08:00 – otwarcie biura zawodów
 • 9:00 – start Bieszczadzki Półmaraton Rysia 23km
 • 12.30 – uroczyste podsumowanie rywalizacji

VI. OPŁATA STARTOWA

Za udział w 1 z biegów (opłata obejmuje Pasta Party w dniu 19.10.2019 r.):

Pakiet podstawowy

 • 25 zł –  do dnia 31.07.2019 r.
 • 30 zł – do dnia 31.08.2019 r.
 • 35 zł – do dnia 31.09.2019 r.
 • 60 zł – płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Pakiet Premium (z koszulką techniczną)

 • 50 zł –  do dnia 31.07.2019 r.
 • 55 zł – do dnia 31.08.2019 r.
 • 65 zł – do dnia 30.09.2019 r.

Za udział w 3 biegach (opłata obejmuje Pasta Party):

Pakiet podstawowy

 • 70 zł – do dnia 31.07.2019 r.
 • 80 zł – do dnia 31.08.2019 r.
 • 90 zł – do dnia 12.10.2019 r.
 • 150 zł -płatna po 12.10.2019r. płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Pakiet premium z koszulką techniczną

 • 95 zł – do dnia 31.07.2019 r.
 • 105 zł – do dnia 31.08.2019 r.
 • 115 zł – do dnia 30.09.2019 r.

Przelew elektroniczny BlueMedia lub na konto organizatora: Fundacja Herkules All Sports, Numer rachunku ……………………………………………..  z dopiskiem „Bieg Rysia”

VII. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody dla zawodników w poszczególnych biegach 6km, 13km, 23km:

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3

2. Nagrody dla zawodników w klasyfikacji generalnej po 3 biegach (suma czasów z 3 biegów)

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3

– klasyfikacji drużynowej: za miejsca 1-3 bez podziału na płeć

oraz najlepsza drużyna w kategorii:.

 • drużyna żeńska
 • drużyna mieszana

– indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych upominki: za miejsca 1-3 (nie dublują się z klasyfikacją generalną).

 • K/M 16-29 lat
 • K/M 30-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M 60 +

2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

3. Osoby, które zakwalifikowały się w kategorii Open, nie mogą być zakwalifikowane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limit czasu biegu na dystansie:
 • 6 km wynosi 1 h;
 • 13 km wynosi 2 h 30’;
 • 23km wynosi 3 h 30’.

2. Czas pokonania trasy odmierzany będzie za pomocą elektronicznych chipów pomiaru czasu. Chip jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu obuwia na sznurowaniu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów jest zabronione i może spowodować dyskwalifikację.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać jedynie drogą elektroniczną na stronach: www.biegisolina.pl, www.herkules.org.pl.

2. Liczba uczestników ograniczona jest do 500 osób.

3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 12.10.2019 r., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 18 października w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez wskazany adres e – mail uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia) zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej: www.biegisolina.pl, www.herkules.org.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.

X. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie skanu drogą mailową do organizatora biegu;

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które skończyły 16 lat i starsze.

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.

5. Dopuszczalne jest wzięcie udziału uczestnika biegu wraz z swoim psem, pod warunkiem, że zwierzę będzie miało założony kaganiec oraz smycz w czasie trwania biegu/-ów. Opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie, zdrowie oraz życie zwierzęcia.

6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

7. W dniach trwania Bieszczadzkiego Weekendu Biegowego Rysia, ulica Zdrojowa oraz Bieszczadzka zostanią zabezpieczone przez służby porządkowe, w miejscu przecięcia tras biegowych przez jezdnię.

XI. PAKIET STARTOWY

1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu każdego z biegu pamiątkowy odlewany medal wygrawerowanym czasem lub imieniem, napój izotoniczny lub wodę oraz posiłek regeneracyjny, koszulka techniczna, jeżeli została zamówiona dodatkowo w pakiecie.

2. Chip pomiaru czasu należy zamocować do obuwia.

XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4. Na trasie 13 km będzie jedno stanowisko z punktem odżywczym oraz nawadniającym. Na trasie 23 km będą dwa stanowiska odżywczo – nawadniające. Dystans 6 km nie przewiduje takiej potrzeby.

5. Na mecie będą znajdować się stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. GOKSiT nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.