14 lipca 2018

XXXI Półmaraton Lipcowy – 21,097km

Wczytuję mapę...

Data: 14/07/2018

Godzina startu: 18:00

Dystans: 21,1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Okonek

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                              Regulamin

XXXI PÓŁMARATONU LIPCOWEGO – 21,1km (atest PZLA)

III MISTRZOSTWA SZTAFET W PÓŁMARATONIE – 4 x 5,3km (21,1km)

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Gminy Okonek.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

Start: 14.07.2018r. godz. 18.00.

III. MIEJSCE

Okonek, Stadion Miejski przy ul. Stockelsdorf 4.

IV. ORGANIZATOR

Gmina Okonek

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Grupa Biegowa „Zabiegani Nocą”
 • Okoneckie Centrum Kultury
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Okonek

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 11.07.2018r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: polmaratonlipcowy.pl
 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, na stadionie miejskim przy ulicy Stockeldorf , które czynne będzie:

14 lipca 2018r. od godz. 15:00 – 17.30.

VII. OPŁATA STARTOWA (elektronicznie przez system zapisów BLUEMEDIA)

W pakiecie zawodnicy otrzymują pamiątkową koszulkę techniczną, kosmetyki Ziaja, napój izotoniczny oraz posiłek regeneracyjny.

Opłata startowa indywidualna:

 • 39 zł – dla pierwszych 50 osób zapisanych i opłaconych
 • 45 zł – do dnia 31.05.2018r.
 • 55 zł – do dnia 10.07.2018r.
 • 70 zł – w biurze zawodów

Opłata startowa sztafety:

 • 119 zł dla piewszych 10 sztafet
 • 140 zł do dnia 10.07.2018r.
 • 200 zł w biurze zawodów

Dla mieszkańców Gminy Okonek 50% zniżki na opłatę startową (weryfikacja na podstawie dowodu).

Koszulka techniczna dla osób, które zarejestrują się i opłacą uczestnictwo do dnia 07.07.2018r. Po tym terminie organizator nie zapewnia koszulek w pakiecie startowym

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

Przelewy na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk

nr konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

z dopiskiem „Półmaraton Lipcowy”.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.polmaratonlipcowy.pl

3. Do biegu na dystansie 21,1km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia. Do biegu sztafetowego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 16 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu głównym na dystansie 21,1 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  • K/M 18-29 lat
  • K/M 30-39 lat
  • K/M 40-44 lat
  • K/M 45-49 lat
  • K/M 50-54 lat
  • K/M 55-59 lat
  • M  60-64 lat       K 60 lat i więcej
  • M  65-69 lat
  • M 70 lat i więcej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. W składzie każdej sztafety musi wystąpić minimum 1 kobieta. Każdy pokonuje jedno okrążenie o długości ok. 5,3 km.

6.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – VI puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

Kategoria osób niepełnosprawnych: upominki dla wszystkich

SZTAFETY

W klasyfikacji generalnej: za miejsca I – VI puchar + nagroda

MISTRZOSTWA GMINY OKONEK W PÓŁMARATONIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar + upominek

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy, pamiątkową koszulkę techniczną oraz posiłek regeneracyjny.

XI. TRASA

 1. START i META Okonek, ul. Stockelsdorf
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po asfalcie – pętla ok. 5,3 km.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : polmaratonlipcowy.pl, e-mail: biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.