14 września 2019

XXIV Półmaraton Słowiński Rowy-Ustka 2019

Wczytuję mapę...

Data: 14/09/2019

Godzina startu: 14:00

Dystans: 21.1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: (59)814 55 86 wew. 44; 43
Adres e-mail: osir@um.ustka.pl

Lokalizacja: Ustka

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – XXIV Półmaraton Słowiński Rowy-Ustka 2019

o Puchar Burmistrza Miasta Ustka

Ustka, dnia 14 września 2019 r.

1. Cel imprezy

 • popularyzacja czynnego wypoczynku,
 • integracja środowisk biegaczy,
 • promocja Miasta Ustka,
 • propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Organizator

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce,
 • Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „USTKA”,
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”.

3. Termin i miejsce

Półmaraton odbędzie się dnia 14.09.2019 r. (sobota) start godz. 14:00 Rowy ul. Bałtycka.
Wyjazd na miejsce startu z Ustki autokarem z terenu OSiR Ustka, ul. Grunwaldzka 35 o godz. 13:00 lub własnym środkiem transportu. Biuro zawodów na terenie OSiR Ustka.

4. Uczestnictwo

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała wpłaty wpisowego.
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do biegu oraz do dnia 14.09.2019 r. ukończą 18 lat.
Organizator zabrania zamiany „chipów” (numerów startowych) pomiędzy uczestnikami biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
Maksymalna ilość uczestników – 200 (łącznie zapisy internetowe i w biurze zawodów).

5. Zgłoszenia

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem
www.osir.ustka.pl – w biurze zawodów, tylko i wyłącznie dnia 14.09.2019 r (sobota) od godz. 8:00 do godz. 9:00.
WPISOWE:

 • 40 zł – zgłoszenie do biegu i wpłata wpisowego do dnia 01.09.2019 r.
 • 50 zł – zgłoszenie do biegu i wpłata wpisowego do dnia 10.09.2019 r.
 • 70 zł – w biurze zawodów, tylko i wyłącznie dnia 14.09.2019 r. od godz. 11:00 do godz. 12:00.

Mieszkańcy Miasta Ustka i Gminy Ustka – zniżka 50% ( na podstawie dokumentu
stwierdzającego miejsce zamieszkania).

6. Trasa biegu:

Główna droga asfaltowa: Rowy – Dębina – Bałamątek – Objazda – Machowinko
– Wytowno – Przewłoka – Ustka. TRASA ATESTOWANA.

7. Program czasowy w dniu biegu

Biuro biegu czynne od godz. 11:00 dnia 14.09.2019 r.

 • godz. 11:00 – 12:00 – przyjmowanie zgłoszeń do biegu, wpłat i wydawanie numerów,
 • godz. 13:00 – wyjazd do m. Rowy na miejsce startu ul. Bałtycka,
 • godz. 14:00 – rozpoczęcie biegu,
 • godz. 17:00 – wręczenie nagród i zakończenie zawodów teren OSiR Ustka,
 • limit czasowy dla biegaczy – 2 godz. 30 min.

8. Dystans:

Trasa: Rowy- Ustka półmaraton (21,097 km). Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. Główna droga asfaltowa. Trasa atestowana.

9. Klasyfikacja:

1. Generalna kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia.
2. Wiekowa:

 • K,M-20 – (18-29 lat )
 • K,M-30 – (30-39 lat )
 • K,M-40 – (40-49 lat )
 • K,M-50 – (50-59 lat )
 • K,M-60 – (60- lat i starsi )
 • przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.
 • poszczególne kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym przypadku zawodnicy zostaną przyłączeni do kategorii młodszej.

10. Nagrody
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce – puchar i nagroda finansowa – 800,00 zł
 • II miejsce – puchar i nagroda finansowa – 500,00 zł
 • III miejsce – puchar i nagroda finansowa – 300,00 zł
 • IV-X – miejsce statuetka.

w klasyfikacjach wiekowych:

 • I miejsce – statuetka i nagroda finansowa – 100,00 zł
 • II miejsce – statuetka
 • III miejsce – statuetka

Za rekord trasy – K i M po 200,00 zł.

Wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe, numery startowe oraz ciepły posiłek na mecie biegu.
Uwaga!
Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest ukończenie biegu, brak dyskwalifikacji przez sędziów,
negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

11. Postanowienia końcowe

 

 • bieg jest ubezpieczony,
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu biegu i jest akceptacją umowy cywilnoprawnej z organizatorem,
 • limit czasu dla biegaczy – 2 godz.30 min.
 • przy przekroczeniu limitu biegu zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziów lub służb porządkowych do zdjęcia numeru startowego i opuszczenia trasy zgodnie z regulaminem biegu,
 • maksymalna ilość uczestników – 200 (łącznie zapisy internetowe i w biurze zawodów),
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu,
 • dla uczestników biegu zostanie udostępniony depozyt na czas trwania zawodów, ale organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy,
 • organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia,
 • uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą, ponadto uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby biegu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883)
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie biegu spowodowane z winy uczestnika,
 • oznaczenia na trasie biegu: 5 km, 10 km, 15 km, 20 km,
 • punkty z wodą na ok. 5, 10 i 15 km oraz na mecie,
 • możliwość skorzystania z szatni, toalet (na starcie i mecie) i natrysków na mecie,
 • organizator biegu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA!
Istnieje możliwość zamówienia noclegów.
• tel./fax (59)814 47 69,
• tel. (59)814 55 86 wew. 44; 43
• tel. kom. bieg- 530 682 694, noclegi- 530 628 848,
• e-mail: osir@um.ustka.pl