17 sierpnia 2019

XI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy – Junior D – 2009 – 2010 – dystans 500m

Wczytuję mapę...

Data: 17/08/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 500 m

Dane organizatora:
Numer telefonu: +48 58 5558200
Adres e-mail: biuro@maratonsierpniowy.pl

Lokalizacja: MTG Amber Expo Gdańsk

Dyscyplina

    Rolki


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                    Regulamin – dzieci

ZAWODY WE WROTKARSTWIE SZYBKIM dla dzieci

Gdańsk, 17.08.2019

1. Organizator
a. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto (SKF Twister Trójmiasto) z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Al. Zwycięstwa 51.
Kontakt:
mobile +48601303011,
stacjonarny +48 58 5558200,
fax: +48 58 5558202
www.maratonsierpniowy.pl,
e-mail : biuro@maratonsierpniowy.pl

2. Współorganizator
Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 pok.109
3. Cele :
a. promocja Miasta Gdańska w Polsce i Europie,
b. wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach dziecięcych
c. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
d. promocja zdrowego trybu życia,
e. promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,

4. Miejsce :
Zawody przeprowadzone zostaną na torze wrotkarskim w części parkingu Stadionu ENERGA Gdańsk, od ul. Żaglowej.

5. Termin :
Zawody rozegrane zostaną w dniu 17.08.2019r. (sobota)
Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja zawodników, określenie ostatecznej liczby startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie programu czasowego zawodów) nastąpi w dniu 17.08.2019r. o 9.30 w miejscu rozgrywania zawodów. Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.maratonsierpniowy.pl lub bezpośrednio przed startem w Biurze zawodów na MTG Amber Expo Gdańsk przy ul. Żaglowej 11.
8.00 – 9.30 – rejestracja zawodników
10.00 – 12.00 – start zawodników
12.00 – 13.00 dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów

6. Uczestnictwo :
Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów aktualnych badań lekarskich bądź pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach.

Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny, zalecane są też ochraniacze.

Kategoria wiekowa Rocznik Konkurencja
Junior(ki) C 2007 – 2008 750m
Junior(ki) D 2009 – 2010 500m
Junior(ki) E 2011 – 2012 250m
Junior(ki) F 2013  i młodsi 125m

7. Sposób przeprowadzenia zawodów :
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami WORLD SKATE oraz niniejszym Regulaminem.
Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę startową zawodów.
Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem. Jeżeli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki. Klasyfikacja odbywa się na podstawie fotofiniszu.
Zawody rozgrywamy od najmłodszych kategorii do najstarszych.

8. Zasady finansowania :
Koszty organizacyjne zawodów wraz z kosztem ubezpieczenia zawodniczek(ów) pokrywane są przez Organizatora.

9. Klasyfikacja w kategoriach.
Zawodnicy nagradzani są za poszczególne dystanse.

Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dzieci zrzeszonych w klubach sportowych oraz odrębna dla dzieci jeżdżących rekreacyjnie.
Do kategorii wyczynowej zaliczani będą zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych oraz startujący na rolkach wyczynowych (krótki but).
W kategorii fitness nie może startować zawodnik zrzeszony w klubie sportowym. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodnika do innej kategorii.

Zawodnik ma możliwość wystartowania w innej kategorii niż przypisana do niego według rocznika, jednak może być to jedynie kategoria z rocznikami starszymi. Transfer zawodnika do innej kategorii potwierdza Sędzia Główny.

10. Nagrody
Za zajęcie 1-3 miejsca – medale oraz upominki ufundowane przez Partnerów.

11. Opłata startowa:
Startujący w konkurencjach dziecięcych są zwolnieni z opłaty startowej.