15 kwietnia 2023

X Otwarte Mistrzostwa Polski w Maratonie | XII Otwarte Sztafetowe Mistrzostwa Polski

Wczytuję mapę...

Data: 15/04/2023

Godzina startu: 09:00

Dystans: 42,195km | 4,2 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691116224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Plaża Miejska Biały Bór

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 • 7:30 – 12:30 – rejestracja zawodników,
 • 8:45 – otwarcie imprezy,
 • 9:00 – start ostry MARATON
 • 10:00 – start SZTAFETY
 • 13:30 – start RAJD
 • 17:00 – zamknięcie trasy zawodów
 • 17:00 – dekoracja maratonu i sztafet

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

ORGANIZATORZY

 • Fundacja Herkules All Sports
 • Urząd Miasta i Gminy Biały Bór
 • Polskie Zrzeszenie Nordic Walking

DYSTANSE

Uczestnicy startują na 4 dystansach

 • Maraton – 42 km 195 m (10 okrążeń po 4 219 m)
 • Sztafety Seniorska –  1 i 2 zmiana x 3 okrążenia=12 657 m  + 3 i 4 zmiana x 2 okrążenia x 4 219 m=8 438 m ( 4 osoby, kapitan w biurze zawodów podaje kolejność startu zawodników, będzie ona sprawdzana przez sędziego startu w trakcie rywalizacji pod groźbą dyskwalifikacji).
 • Rajd – 4,2 km

Na dystansach obowiązują limity wiekowe, biorąc pod uwagę dokładną datę urodzin (dzień, miesiąc i rok)

 • Maraton – ukończone 18 lat
 • Sztafety Seniorska – ukończone 16 lat (licząc dokładną datę)
 • Rajd – 4,2 km – minimalny wiek uczestnika to 6 lat, dzieci poniżej 8 roku życia na trasę wyruszają w towarzystwie opiekuna prawnego

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej inws.info. Rejestracja elektroniczna zostaje zamknięta na 4 dni przed zawodami.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu
 4. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i w zależności od dystansu i terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE (płatność internetowa BlueMedia)

Maraton

 • 90 zł – do 31.12.2022 r.
 • 100 zł – do 28.02.2023 r.
 • 120 zł – do 11.04.2023 r.
 • 150 zł – w biurze zawodów

Sztafety

 • 300 zł – 31.12.2022 r
 • 320 zł – 28.02.2023 r.
 • 360 zł – 11.04.2023 r.
 • 400 zł – w biurze zawodów

Rajd

 • 40 zł – do 11.04.2023 r

Udział dzieci w rajdzie jest bezpłatny

4. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 14 dni przed datą zawodów, według stawek i reguł z punktu 2 na konto bankowe organizatora.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika do 25.03.2023 r.

6. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:

Fundacja Herkules All Sports

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

7. Pakiet obejmuje startowy w maratonie oraz w sztafetach obejmuje:

 • 2 numery startowe
 • chip niezbędny do pomiaru czasu
 • woda 0,5l
 • baton,
 • koszulka techniczna ( z nadrukiem full print ), tylko dla dystansu maratonu oraz sztafet zgłoszonych i opłaconych do 25.03.2023 r. do godz. 23.59.
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • posiłek regeneracyjny.

8. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurach Zawodów w dniu imprezy.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie wszystkich dystansów będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.
 2. Osoby niepełnosprawne startujące w sztafecie lub w maratonie są klasyfikowane z innymi kategoriami.
 3. W sztafecie mogą brać udział drużyny składające się z 4 zawodników o jednakowej nazwie:

Kategorie sztafet seniorskich

 • sztafeta męska – mężczyźni
 • sztafeta żeńska – kobiety
 • sztafeta mieszana – w składzie 2 kobiety + 2 mężczyzn
 • sztafeta mieszana MASTERS 60 +  (w składzie 2 kobiety + 2 mężczyzn)
 1. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
 2. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
 3. W zawodach mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 5. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 20 szt. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
 7. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 8. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 9. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Kategorie wiekowe maraton:

Kategoria senior

 • K/M 18-34

Kategorie masters

 • K/M 35-39
 • K/M 40-44
 • K/M 45-49
 • K/M 50-54
 • K/M 55-59
 • K/M 60-64
 • K/M 65-69
 • K/M 70+