3 lutego 2018

Winter Running Cup „Kanał Augustowski 2018”

Wczytuję mapę...

Data: 03/02/2018

Godzina startu: 13:00

Dystans: 10km

Dane organizatora:
Numer telefonu: +375295875577
Adres e-mail: fnw.bel@gmail.com

Lokalizacja: Kanał Augustowski

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Winter Running Cup „Kanał Augustowski 2018”

Przepisy dotyczące organizacji Pucharu Zimowego regionu Grodno
w biegu Winter Running Cup „Kanał Augustowski 2018”
Puchar Biegowy Zimowy „Kanał Augustowski 2018”.

1. Cele i cele

 • Rozwój i popularyzacja biegania w obwodzie grodzieńskim i Republice Białorusi.
 • Wzrost umiejętności sportowych, odkrywanie najsilniejszych sportowców do udziału w zawodach republikańskich.
 • Pozyskiwanie ludności do zdrowego stylu życia, organizacja wypoczynku mieszkańców regionu.

2. Miejsce i daty
Zawody odbywają się 3 lutego 2018 r. Kanał Augustowski. Brama „Dombrovka”.
Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i dostawa pakietów startowych będą przeprowadzane:

 • 2 lutego od 17.00 do 19.00 Grodno, ul. Vilensky 1 (poddasze);
 • 3 lutego od 08.00 do 12.00 w miejscu startu. Początek biegu jest o 13:00.

3. Uczestnicy konkursów

 • W konkursie wzięło udział różnych kategorii obywateli regionu Grodno, Grodno, sportowców i zespołów z miast i powiatów regionu Grodno, obszary Republiki Białorusi i zagranicy, a także wszystkie osoby zainteresowane.
 • Zawody odbywają się w odległości 10 km.
 • Uczestnicy rywalizują w klasyfikacji absolutnej i według grup wiekowych. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości, a także dopuszczenie lekarza do udziału w zawodach.
 • Uczestnicy dodatkowo przesyłają do zespołu sędziów kartę uczestnika z paragonem na osobistą odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas zawodów.
 • Uczestnicy rywalizują w następujących grupach wiekowych: do 19 lat, 20-35, 36-49, 50+ – mężczyźni / kobiety.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w wyścigu z własnej woli, świadomi ryzyka związanego z udziałem w zawodach i zobowiązują się nie pokazywać żadnych roszczeń organizatorom związanym z tym zawodem. Każdy uczestnik, rejestrując się, zgadza się, że wszystkie zdjęcia wykonane podczas konkursu oraz materiały z taśmą mogą być wykorzystane przez organizatorów do celów reklamowych bez odrębnej zgody.
 • Numer startowy powinien znajdować się na skrzyni, powinien być widoczny podczas zawodów. Numer początkowy jest osobisty. Tylko uczestnik zarejestrowany pod tym numerem może uczestniczyć w określonym numerze początkowym.
 • Uczestnicy i członkowie zespołu wsparcia nie mogą korzystać z różnych środków transportu na kołach (rowery, rolki itp.), Osobistej eskorty, wagarowanych psów. Uczestnikom konkursu zabronione jest zbaczanie z toru bez zgody sędziów. Naruszając powyższe zasady, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 • W przypadku, gdy zawodnik opuścił wyścig, musi ostrzec sędziów i organizatorów na najbliższym punkcie.
 • Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeśli nie przestrzega on zasad konkursu, uniemożliwia innym uczestnikom lub w inny sposób przeszkadza w prowadzeniu zawodów.

4. Rejestracja
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach muszą zarejestrować https://b4sportonline.pl/fnw_bel. Więcej informacji na stronie www.bfnw.by. Podczas rejestracji uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zgodnie z paszportem. Po rejestracji uczestnik musi wnieść opłatę startową w ustalonej wysokości. Płatność po rejestracji można zapłacić w miejscu zawodów. W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej uczestnik nie może brać udziału w konkursie.
Uczestnik, który złożył wniosek o uczestnictwo po rejestracji, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej.
Opłata startowa jest wypłacana w następującej wysokości: 10 rubli. przez wstępną rejestrację (z możliwością zapłaty na miejscu wydarzenia), 15 rubli. przy rejestracji w dniu zawodów.
Uczestnicy mogą opłacić wpisowe:
Wymagania:
PA „RKKVS” Region-2010 „, Republika Białorusi, obwód Grodzieński, agr. Putrishki Str. Tarhanova 49 UNN590374472 P / S BY78BPSB30151674200129330000 Regionalna Dyrekcja №400 JSC „BPS-Sbierbank”, Grodno, na 2 maja ul.1 SWIFT: BPSBBY2X.
Jeżeli uczestnik odmawia udziału w konkursie, opłata za udział nie podlega zwrotowi.
Opłata startowa obejmuje:
– pakiet startowy: numer startowy z chipem elektronicznym, medal pamiątkowy do finisherów, program broszur i inne materiały od sponsorów i partnerów zawodów.

5. Przywództwo zawodów.

 • W osobistych zwycięzcach mistrzostw i zwycięzcach w absolutnej wyższości, a każda grupa wiekowa jest określona przez najlepszy wynik oddzielnie wśród mężczyzn i kobiet.
 • Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w absolutnej wyższości wśród mężczyzn i kobiet uczestnicy otrzymują specjalne nagrody, puchary, dyplomy i medale.
 • Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej grupie wiekowej uczestnicy otrzymują „specjalne” nagrody, puchary, medale i dyplomy.
 • Uczestnicy, którzy stali się zwycięzcami w absolutnych mistrzostwach w grupach wiekowych, nie są nagradzani.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli wyścig, otrzymują pamiątkowe medale.
 • Zwycięzcom, laureatom i innym uczestnikom konkursów można dodatkowo przyznać specjalne nagrody i upominki decyzją komitetu organizacyjnego i głównego jury. Liczba nagród specjalnych i skład laureatów są określone decyzją komitetu organizacyjnego i głównego jury.
 • Opłatę za dojazd do miejsca zawodów i pleców uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie i dietę dzienną dokonuje się na koszt organizacji wysyłającej lub samych uczestników.