28 kwietnia 2019

VIII Bieg im. Asi Kenig – Nordic Walking – 5 km

Wczytuję mapę...

Data: 28/04/2019

Godzina startu: 13:35

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 59 810 38 02
Adres e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl

Lokalizacja: Sławsko

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin biegu

VIII Bieg im. Asi Kenig”

Termin: 28 kwietnia 2019 roku (niedziela) – godz. 9:00

Dystans:

 • 50-400 m – biegi młodzików
 • 600-2000 m – biegi juniorów
 • 10 km – Bieg Główny- godz. 13:30
 • 5 km – Nordic Walking – godz. 13:35

Miejsce i trasa: Sławsko (teren w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym) – Radosław – Sławsko (teren w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym)

Organizator główny:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sławsku

Współorganizatorzy:

 • Gmina Sławno
 • Nadleśnictwo Sławno
 • Rada Sołecka Sołectwa Sławsko, Radosław i Tokary
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sławsku
 • Stowarzyszenie ,,Moja Wieś Sławsko”
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku
 • Stowarzyszenie „Moje najpiękniejsze miejsce Tokary”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku

Cel imprezy:

 • popularyzacja formy aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
 • przedstawienie walorów rekreacyjnych miejscowości Sławsko, promocja regionu Gminy Sławno
 • uczczenie pamięci tragicznie zmarłej absolwentki mieszkanki Sławska
 • zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

Patronat Honorowy:

 • Wójt Gminy Sławno
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Pomiar czasu:

 • biegi młodzików i juniorów – pomiar ręczny
 • bieg główny i Nordic Walking – pomiar elektroniczny z wykorzystaniem chipów

Sekretariat zawodów:

Sekretariat zawodów znajduje się w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku, Sławsko 97a, 76-100 Sławno. Jest czynny w dniu zawodów – 28 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zapisy:

Biegi młodzików – przyjmowanie zgłoszeń, odbiór kart startowych i numerów w Sekretariacie w dniu zawodów do godz 9:00.

Biegi juniorów – przyjmowanie zgłoszeń, odbiór kart startowych i numerów w Sekretariacie w dniu zawodów do godz 11:10.

Bieg główny i Nordic Walking:

 • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 26 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej zawodów: www.czas-start24.pl oraz złożenie własnoręcznego podpisu i odbiór numeru startowego oraz chipa w Sekretariacie w dniu zawodów do godz 13:00

lub

 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz odbiór numeru startowego i chipa w Sekretariacie w dniu zawodów do godz 13:00

Trasa:

 • biegi młodzików, juniorów i marsz Nordic Walking – asfaltowa
 • bieg główny – asfaltowa i dukt leśny (Sławsko – Radosław – Sławsko)
 • start i meta w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym

Kategorie wiekowe:

 1. MŁODZICY:
  1. dziewczynki i chłopcy rocznik 2016-2017 – dystans 50 m
  2. dziewczynki i chłopcy rocznik 2014-2015 – dystans 100 m
  3. dziewczynki i chłopcy rocznik 2012-2013 – dystans 100 m
  4. dziewczynki i chłopcy rocznik 2010-2011 – dystans 200 m
  5. dziewczynki i chłopcy rocznik 2008-2009 – dystans 400 m
 2. JUNIORZY:
  1. dziewczynki rocznik 2006-2007 – dystans 600 m
  2. chłopcy rocznik 2006-2007 – dystans 800 m
  3. dziewczynki rocznik 2004-2005 – dystans 1000 m
  4. chłopcy rocznik 2004-2005 – dystans 1500 m
  5. dziewczęta rocznik 2002-2003 – dystans 1500 m
  6. chłopcy rocznik 2002-2003 – dystans 2000 m
 3. SENIORZY
  1. kobiety i mężczyźni rocznik 2001 i starsi (skończone 18 lat) – bieg na dystansie 10.000 m
  2. kobiety i mężczyźni rocznik 2003 i starsi (skończone 16 lat) – marsz nordic walking na dystansie 5.000 m

Program Zawodów

28 KWIECIEŃ 2019

 

GODZINA MIEJSCE CZYNNOŚCI
8:00 Szkoła Podstawowa w Sławsku – aula Wydawanie numerów startowych odpowiednich kategorii
9:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku Uroczyste otwarcie imprezy
9:15 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku Oficjalna rozgrzewka przed biegiem
BIEG MŁODZIKÓW”
09:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 50 m. dziewczynki rocznik 2016-2017
09:30 Płaska trasa asfaltowa odcinek 50 m. chłopcy rocznik 2016-2017
09:40 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. dziewczynki rocznik 2014-2015
09:50 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. chłopcy rocznik 2014-2015
10:00 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. dziewczynki rocznik 2012-2013
10:10 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. chłopcy rocznik 2012-2013
10:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. dziewczynki rocznik 2010-2011
10:30 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. chłopcy rocznik 2010-2011
10:40 Płaska trasa asfaltowa odcinek 400 m. dziewczynki rocznik 2008-2009
10:50 Płaska trasa asfaltowa odcinek 400 m. chłopcy rocznik 2008-2009
11:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena Dekoracja zwycięzców
BIEG JUNIORÓW”
11:30 Płaska trasa asfaltowa odcinek 600 m. dziewczynki rocznik 2006-2007
11:40 Płaska trasa asfaltowa odcinek 800 m. chłopcy rocznik 2006-2007
11:50 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1000 m. dziewczynki rocznik 2004-2005
12:05 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1500 m. chłopcy rocznik 2004-2005
12:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1500 m. dziewczęta rocznik 2002-2003
12:35 Płaska trasa asfaltowa odcinek 2000 m. chłopcy rocznik 2002-2003
13:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena Dekoracja zwycięzców
SENIORZY – „BIEG GŁÓWNY” i „NORDIC WALKING”
13:30 Płaska trasa asfaltowa + dukt leśny odcinek 10.000 m. kobiety i męźczyźni – rocznik 2001 i starsi (skończone 18 lat)
13:35 Płaska trasa asfaltowa odcinek 5000 m. kobiety i męźczyźni (min. 16 lat)
15:40 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena Dekoracja zwycięzców Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
16:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena Zakończenie imprezy sportowej

Klasyfikacja i nagrody:

 1. W biegach młodzików i juniorów klasyfikacja będzie prowadzona osobno w kategorii dziewcząt i chłopców – miejsca I-III – puchar, dyplom.
 2. W zawodach seniorów w klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn biegu oraz marszu nordic walking – miejsca I-III – puchar, dyplom.
 3. Dodatkowe klasyfikacje w biegu głównym: najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu gminy Sławno, najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu powiatu sławieńskiego.

Uwaga! Nagrody mogą ulec zmianie w miarę pozyskania większej ilości sponsorów.

Organizatorzy dla pierwszych 150 osób biegu głównego przekraczających linię mety zapewniają pamiątkowe medale.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zawody mają charakter otwarty.
 2. Ukończone 18 lat w biegu głównym seniorów.
 3. Złożenie w Sekretariacie zawodów aktualnych badań lekarskich lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w ich imieniu składa opiekun prawny).
 4. Podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia uczestniczących w Nordic Walking przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w marszu.
 6. W kategorii MŁODZIKI i JUNIORZY dopuszczeni do biegu zostają wyłącznie uczestnicy, którym kartę zgłoszeniową osobiście wypełni opiekun prawny.
 7. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący daną szkołę mogą uczestniczyć w biegu, gdy 1 opiekun czuwa nad bezpieczeństwem max. 10 uczestników. W tym wypadku prosimy o wcześniejsze przesłanie karty zgłoszeniowej, wg wzoru stanowiącego załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu e-mailem na adres: spslawsko@gminaslawno.pl.
 8. Organizatorzy w celu weryfikacji wieku zawodników mogą żądać okazania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu poświadczającego wiek zawodnika.

Opłata startowa:

Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników!!!

Dane osobowe:

 1. Organizator zawodów gromadzi, przetwarza i udostepnia dane osobowe zawodników na potrzeby organizacji i promocji zawodów.
 2. Zawodnik lub opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zarówno własnych jak i dziecka (w tym wizerunku), dla których administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Sławsku (Sławsko 97a, 76-100 Sławno, tel. 59 810 38 02, e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl) w celu:

1) przygotowania i organizacji oraz przeprowadzenia zawodów,

2) promocji wydarzenia.

 1. W przypadku biegów młodzików i juniorów obowiązkowo należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia zawodnika, szkoła (nieobowiązkowo), imię i nazwisko rodzica/opiekuna.
 2. W celu zgłoszenia elektronicznego i osobistego w Biegu Głównym i marszu Nordic Walking obowiązkowo należy podać: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, e-mail, telefon, kraj, miejscowość zawodnika, klub (nieobowiązkowo).
 3. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. poz. 119 z 2018 r. poz. 127) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 921, z 2018 r. 138, 723 i 1000) zawodnik lub opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na publikację wyników i zdjęć z wydarzenia (w tym zawierających wizerunek) i nie będzie rościł/-a z tego tytułu praw do wynagrodzenia.
 4. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do wzięcia udziału w zawodach.
 5. Dane mogą zostać przekazane/powierzone innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie) lub umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami zapewniającymi obsługę informatyczną wydarzenia).
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż wyniki zawodów będą oggólnie dostępne w sieci internet.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w odrębnych przepisach.
 8. Zawodnikowi (opiekunowi prawnemu zawodnika) przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Sławno. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu i marszu.
 3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, centralnie na klatce piersiowej (a zawodnicy biegu głównego i marszu Nordic Walking dodatkowo odpowiednio założony chip).
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas wydarzenia.
 5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu lub marszu w sposób nieprawidłowy zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające zasad rywalizacji sportowej.
 7. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego i marszu Nordic Walking, wynoszący 2 godziny.
 8. Uczestnicy ubezpieczeni są od nastęstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Organizator zapewnia przebieralnię i depozyt w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku, Sławsko 97a, 76-100 Sławno. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie odpowiada.
 10. Każdy uczestnik zawodów otrzyma ciepły posiłek, słodki poczęstunek i butelkę wody mineralnej.
 11. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Sekretariacie zawodów – aula Szkoły Podstawowej w Sławsku w dniu 28 kwietnia 2019 r. w godz. od 8:00 do 13:00, tel. 59 810-38-02, e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl.
 12. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 13. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin i przepisy PZLA.
 14. Uczestnicy biegów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 15. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego Zawodów.
 18. Wszelkie kwestie sporne dotyczące „VIII Biegu im. Asi Kenig” rozstrzyga Organizator po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 20. W dniu 28 kwietnia 2019 roku od godz. 9.00 na placu integracyjnym w centrum Sławska (nieopodal startu/mety zawodów) odbędzie się festyn rodzinny podczas którego zaplanowano:
 • występy dzieci i młodzieży
 • stosika animacyjne – malowanie buziek, gry i zabawy dla dzieci.
 • kiermasz ciast
 • domowy bigosik, kiełbaskę z grila.

Organizatorzy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA – BIEGI MŁODZIKÓW I JUNIORÓW

VIII Biegu im. Asi Kenig” w Sławsku

28 kwietnia 2019 r.

NAZWA ADRES, TELEFON KONTAKTOWY ZGŁASZAJĄCEGO:

.…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………

NAZWISKO I IMIĘ ROK URODZENIA NUMER STARTOWY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA / OPIEKUNA

…………………………….………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte REGULAMINIE „VIII Biegu im. Asi Kenig” w Sławsku (28 kwietnia 2019r.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora biegu danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. poz. 119 z 2018 r. poz. 127)

……………………………………………………………….

PIECZĘĆ PODPIS                     

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:

26 kwietnia 2019 r. – elektronicznie na adres e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl

28 kwietnia 2019 r. – osobiście w Sekretariacie zawodów

 

 

Załącznik Nr 2 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

– zawodnicy indywidualni Bieg Młodzików, Bieg Juniorów

VIII Biegu im. Asi Kenig” w Sławsku 28 kwietnia 2019 r.

wypełnić CZYTELNIE drukowanymi literami

IMIĘ NAZWISKO DATA
URODZENIA
NUMER STARTOWY

OŚWIADCZENIE

Akceptuję warunki zawarte REGULAMINIE „VIII Biegu im. Asi Kenig” w Sławsku (28 kwietnia 2019r.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora biegu danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. poz. 119 z 2018 r. poz. 127)

…………………………………..……… ………………………………….……………..

Data, miejscowość Podpis uczestnika (opiekuna/rodzica)

 

 

PLAN ZABEZPIECZENIA BIEGU

VIII Bieg im. Asi Kenig” w Sławsku

w dniu 28 kwietnia 2019 roku

 1. Plan zabezpieczenia imprezy obejmuje:
 1. organizację biegów dzieciecych i młodzieżowych (droga gminna i powiatowa)
 2. przeprowadzenie biegu głównego i marszu Nordic Walking na trasie Sławsko-Radosław-Sławsko (droga gminna, powiatowa i będąca w posiadaniu lasów państwowych)
 3. organizację festynu rodzinnego podczas zawodów sportowych

poprzez zapewnienie porządku publicznego oraz opieki medycznej podczas trwania imprezy w dniu 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 16:00.

 1. Lista osób wchodzących w skład służby porządkowej:
  1. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Sławsku
  2. Wolontariusze Szkoły Podstawowej w Sławsku
  3. Policja w Sławnie
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku
 2. Zadania służb porządkowych:
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas biegu, szczególnie w przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, wszczynające bójki i wszelkie wybryki chuligańskie.
  2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników ujęcie sprawcy w celu niezwłocznego przekazania Policji.
  3. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu uczestników biegu.
 3. Środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia biegu:
  1. Taśmy wyznaczające trasę biegu.
  2. Pachołki.
  3. Stacje z wodą obsługiwane przez wolontariuszy.
 4. Zabezpieczenie ratownicze imprezy:
  1. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie działań ratowniczo – gaśniczych, jak również sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia powyższych działań.
  2. Organizatorzy zapewniają pomoc medyczną: TRANS-SŁAW RATOWNICTWO MEDYCZNE
  3. Zaplecze higieniczno – sanitarne w karetce.
 5. Obszar imprezy nie posiada miejsc niebezpiecznych dla uczestników biegu.
 6. W biegu nie będą uczestniczyły żadne pojazdy specjalne oznakowane oprócz pojazdów Policji w Sławnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku.
 7. Zezwolenia umożliwiające poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach czasowo wyłączonych z ruchu podczas przeprowadzania biegu.
 8. Podczas przeprowadzania biegów dziecięcych, młodzieżowych , biegu głównego oraz marszu Nordic Walking ruch nie będzie się odbywał :
  1. Na ulicy jednokierunkowej przy szkole od godziny 8:00 do 16:00
  2. Na trasie Sławsko – Radosław – Sławsko od 13:30 do 15:45

Po uprzednim zezwoleniu służb mundurowych: Policji lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. Organizacja łączności:

Łączność pomiędzy Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną i wolontariuszami odbywać się będzie za pomocą krótkofalówek i telekomunikacji komórkowej.

 1. Sposób informowania użytkowników dróg o ograniczeniach w ruchu drogowym podczas biegu:
  1. Lokalna prasa.
  2. Strona internetowa szkoły.
  3. Ogłoszenia parafialne
  4. W trakcie trwania biegu informacja ustna od służb zabezpieczających bieg: Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej.