18 maja 2019

VI Wiosenny Nordic Walking – 3km

Wczytuję mapę...

Data: 18/05/2019

Godzina startu: 12:00

Dystans: 3 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 94 318 31 52
Adres e-mail: oswiata@manowo.pl

Lokalizacja: Stadion Gminny Manowo

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                              Regulamin VI Biegu Wiosennego

i Marszu Nordic Walking  – Manowo 2019

1.  Organizator:

 • Wójt Gminy Manowo

2.  Współorganizatorzy:

 • Rada Sołecka Manowo
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Cel imprezy:

 • promocja Gminy Manowo
 • promocja tras ,,Nordic Walking Park Pomorza Środkowego’’
 • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

4. Termin i miejsce:

– 18 maja 2019 roku, start i meta przy Stadionie Gminnym w Manowie.

– biegi dzieci rozpoczynają się o godzinie 10.30,

– bieg główny na 5 km– start o 12.00

– marsz nordic walking na 3 km- start o 12.00

– szczegółowe trasy biegu i marszu dostępne będą na stronie internetowej

5. Uczestnictwo:

 • w biegu mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i rozwijać sprawność fizyczną
 • elektroniczna rejestracja na stronie www.czas-start24.pl do dnia 15.05.2019 roku do godz. 23:59:59. W dniu zawodów od godz. 10.00 w miejscu zawodów.

6. Kategorie wiekowe i dystanse:

-kategoria I – dziewczęta i chłopcy- rocznik 2014 i młodsi – 50 m

– kategoria II – dziewczęta – rocznik 2012 – 2013 -100 m

– kategoria III – chłopcy – rocznik 2012-2013 -100 m.

– kategoria IV – dziewczęta – rocznik 2011 – 2009 – 200 m

– kategoria V – chłopcy – rocznik 2011 – 2009 – 200 m

– kategoria VI – dziewczęta – rocznik 2008 – 2006 – 500 m

– kategoria VII – chłopcy – rocznik 2008 – 2006 – 500 m

– kategoria VIII – dziewczęta – rocznik 2005 – 2003 – 1000 m

– kategoria IX – chłopcy – rocznik 2005-2003 – 1000 m

– kategoria X kobiety – 5 km

– kategoria XI mężczyźni – 5 km

– kategoria XIIkobiety – marsz nordic walking- ok.3 km

– kategoria XIII mężczyźni – marsz nordic walking- ok.3 km

7. Nagrody:

– trzy pierwsze osoby w każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe

– 200 pierwszych uczestników biegu głównego i marszu (łącznie), otrzyma pamiątkowy, odlewany medal. W przypadku większej liczby uczestników, kolejne osoby kończące bieg otrzymają medal drogą korespondencyjną w terminie 21 dni (po uprzednim pozostawieniu danych adresowych w biurze

– wszyscy zawodnicy kategorii I-IX otrzymają pamiątkowe medale.

4. Postanowienia końcowe :

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

– organizator zapewnia pomoc medyczną podczas biegu

– podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać przymocowane do koszulek na klatce piersiowej numery startowe

– każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia dootrzymania posiłku i napoju

– osoby do lat 18 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

– zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

– organizator nie ubezpiecza uczestników biegu

– przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

– akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego osobąa także wyniki mogły być wykorzystane przez media oraz w celach marketingowych organizatora i sponsorów biegu

– wszelkie informacje dotyczące zawodów będą umieszczane na stronie internetowej

Serdecznie zapraszamy do biegania

Za komitet organizacyjny

Monika Jarosik: tel. 94 318 31 52, email: oswiata@manowo.pl

Dorota Zwiefka: tel. 94 318 31 49, email: promocja@manowo.pl

Krystyna Lewandowska: tel. 94 318 31 41, email: kultura@manowo.pl