30 sierpnia 2020

Triathlon Krynica Morska 1/4 – sztafety

Wczytuję mapę...

Data: 30/08/2020

Godzina startu: 12:00

Dystans: 0,95 x 45 x 10,55 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: scnd@sportevo.pl

Lokalizacja: Marina Jachtowa

Dyscyplina

  Triathlon


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Triathlon Krynica Morska

 I. ORGANIZATORZY

 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Sportevo Triathlon Team
 • Urząd Miasta Krynica Morska

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 30 sierpnia 2020
 • Marina Jachtowa
 • START odbędzie się o godzinie 12:00
 • Biuro Zawodów:

Sobota    – 29.08.2020, Pensjonat Słoneczny Dwór, ul. Gdańska 36

Niedziela – 30.08.2020, Marina Jachtowa, ul. Bojerowców

III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Krynica Morska.

IV. DYSTANSE I TRASY

 • Dystans  1/8 0,475-22,5-5,275
 • Dystans 1/4  0,95-45-10,55
 • Charakterystyka trasy:

Trasa pływacka:

 • 1/8 – 0,475 km
 • 1/4 –  0,95 km
 • start z wody
 • średnia temperatura wody w wrześniu wynosi 17-21°C,
 • kombinezony neoprenowe – dozwolone,
 • wszystkie boje mijamy lewym ramieniem,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR.

Trasa rowerowa:

 • 1/8 – 22,5 km
 • 1/4 –  45 km
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
 • zawody w konwencji bez draftingu (zakaz jazdy w grupie),
 • dozwolone przystawki i kierownice do jazdy na czas,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.

Trasa biegowa:

 • 1/8 – 5,275 km
 • 1/4 – 10,55 km
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • nawierzchnia: 50% asfaltowa, 50% ścieżka leśna,

Strefa zmian:

 • długość około 0,30 km, szerokość około 8m,
 • dobieg do strefy zmian po pływaniu 50 m,
 • strefa jednokierunkowa,
 • belka oddalona od końca strefy o ok 15 m.

Punkt odświeżania:

 • na pętli biegowej,
 • na mecie,
 • Organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

V. LIMITY CZASOWE

Obowiązuje limit 2,5 godziny na ukończenie wyścigu 1/8 oraz 3,5 godziny dla dystansu 1/4.

VI. POMIAR CZASU

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 • Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 • Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie
  do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.evotriathlon.pl w zakładce rejestracja do dnia 16.08.2020.
 • Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:
Termin/Dystans 1/8 1/4
do 01.03.2020 100,00 PLN 140,00 PLN
do 01.04.2020 120,00 PLN 160,00 PLN
do 01.05.2020 140,00 PLN 180,00 PLN
do 01.07.2020 160,00 PLN 200,00 PLN
do 16.08.2020 200,00 PLN 240,00 PLN

 

 • Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:
Termin/Dystans 1/8 1/4
do 01.03.2020 180,00 PLN 210,00 PLN
do 01.04.2020 210,00 PLN 240,00 PLN
do 01.05.2020 240,00 PLN 270,00 PLN
do 01.07.2020 270,00 PLN 300,00 PLN
do 16.08.2020 300,00 PLN 330,00 PLN

 

 • Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia  16 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 • Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 • Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata
  wynosi   30 zł.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, czepek, okolicznościowy gadżet, napoje (woda, napoje izotoniczne) i owoce, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 • Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 • Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji. rygorem dyskwalifikacji.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Obowiązuje limit uczestników – 500 osób (250 na dystans). W tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
 • W zawodach na dystansie 1/8 mogą brać udział osoby urodzone do 2003 roku włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 • W zawodach na dystansie 1/4 mogą brać udział osoby pełnoletnie urodzone do 2002 roku włącznie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
 • Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić w właściwym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na bieg), 1 nr na torbę do depozytu.
 • Dopuszcza się udział sztafet 2 oraz 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).
 • Numer startowy mocowany na pasie obowiązuje tylko podczas konkurencji biegowej.
 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 • Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 • Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają
  z rowerem do w/w strefy.
 • Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 • W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń
  i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 • Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 • Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

IX. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 • Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 30.08.2020 w godzinach 9.00 -11.30.
 • Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 • Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 • Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 • Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

X. DEPOZYT

 • Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczona naklejką z numerem.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 • W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

Dystans 1/8

 • SZ  (Sztafety – OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
 • K16, M16 (16-17 lat)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)

Dystans:1/4

 • SZ  (Sztafety – OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)
 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 15:30.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 • Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 • Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 • Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 • Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 • Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 • Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
 • Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 • Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 • Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 • W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 • Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail scnd@sportevo.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.
 • Ochrona danych osobowych:

– dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

– uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

– przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

– uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

– zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

PROGRAM MINUTOWY

Sobota  29.08.2020

18:00 – 20:00 biuro zawodów: Pensjonat Słoneczny Dwór, ul. Gdańska 36,

weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych,

Niedziela 30.08.2020

09:00 – 11:00 biuro zawodów i depozyt:  Port Jachtowy, ul. Bojerowców, (okolice sceny)

weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych;

09:00 – 11:30 wprowadzenie rowerów do strefy zmian
11:30 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)
12:00 START Triathlon Krynica Morska
15:30 zamknięcie trasy
15:30 Oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.
15:30-16:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian