10 czerwca 2018

Triathlon Kartuzy MTB

Wczytuję mapę...

Data: 10/06/2018

Godzina startu: 12:00

Dystans: 0.75 x 20 x 5km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: k.dworznik@gmail.com

Lokalizacja: Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

Dyscyplina

  Triathlon


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Triathlon Kartuzy MTB

  I. ORGANIZATORZY

 • Gmina Kartuzy
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz
 • PAS-JA Rekreacja Szkolenia Doradztwo Krystyna Dwórznik
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

  II. TERMIN I MIEJSCE

 • 10 czerwiec 2018
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

   III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania  i jazdy rowerem
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Promocja Gminy i Miasta Kartuzy

   IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans  sprint 0,75 km pływania; 20km jazdy rowerem; 5 km biegu.
 • Charakterystyka trasy:

Trasa pływacka:
• sprint:  0,75 km (750 m),
• start z wody – Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
• średnia temperatura wody w lipcu w Jeziorze Brodno Wielkie 16-18°C,
• kombinezony neoprenowe – dozwolone,
• wszystkie boje mijamy prawym ramieniem,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR.
Trasa rowerowa:
• sprint: 20 km,
• trasa oznaczona, częściowo zamknięta dla ruchu drogowego, z ruchem wahadłowym kierowanym prze osoby uprawnione,
• kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
• zawody w konwencji z draftingiem,
• sugerowane rowery mtb lub przełajowe, zabronione rowery szosowe, przystawki i kierownice do jazdy na czas,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
Trasa biegowa:
• sprint: 5 km,
• trasa oznaczona, zamknięta, z ruchem lewostronnym,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
Strefa zmian:
• długość około 30m, szerokość około 8m,
• dobieg do strefy zmian po pływaniu ok 30m,
• strefa jednokierunkowa,
• belka oddalona od końca strefy ok 10m.
Punkt odświeżania:
• na początku pętli rowerowej,
• na pętli biegowej,
• na mecie,
• organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

   V. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 2. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 4. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

   VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.kartuzytriathlon.pl w zakładce rejestracja do dnia 03.06.2018.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

Sprint/opłata

31.03.2018

100,00 PLN

31.05.2018

140,00 PLN

03.06.2018

180,00 PLN

 

 1. Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

Sprint/opłata

31.03.2018

180,00 PLN

31.05.2018

240,00 PLN

03.06.2018

270,00 PLN

 

 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia  3 czerwca 2018 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok Imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi
  30 zł. W celu przepisania należy przesłać zapytanie drogą mailową.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  • pakiet numerów startowych,
  • czepek,
  • bufka
  • woda
  • pamiątkowy medal wręczany na mecie
  • voucher na dowolny trening grupy Sportevo Triathlon Team
 1. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 2. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

   VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Obowiązuje limit uczestników  200 osób. W  tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
 2. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone do 2004 r włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
 4. Dopuszcza się udział sztafet 2 i 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).
 5. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr depozytowy do depozytu.
 6. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń
  i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 8. Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 9. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 10. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają
  z rowerem do w/w strefy.
 11. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 12. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 13. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 14. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 15. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń
  i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega
  w/w reguły.
 16. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 17. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m
  za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

VIII. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 10.06.2017 w godzinach 09.00 – 11.15
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

   IX. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczony naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem
  i zniszczeniem.

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:
Dystans 0,75 – 20 – 5

 • SZ  (Sztafety – OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
 • K14, M14 (14-15 lat)
 • K16, M16 (16-17 lat)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)

 

 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają za miejsca I-III medale okolicznościowe odpowiednio złoto, srebro i brąz.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 15:00.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne
  i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się
  z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych
  w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
  na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi
  z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia
  i nazwiska.
 15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane
  w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 16. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 18. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW
  na zasadach ogólnych.
 19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 20. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika
  z Imprezy.
 23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail k.dworznik@gmail.com
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.