19 września 2020

Tour de Koszalin – 13 km – „MINI” (1 pętla)

Wczytuję mapę...

Data: 19/09/2020

Godzina startu: 12:05

Dystans: 13km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Rolna

Dyscyplina

  Rajd rowerowy


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

§ 1 Cel imprezy

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego
 • Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
 • Promocja m. Koszalin i jego walorów krajobrazowych poprzez wykorzystanie Góry Chełmskiej

§ 2 Organizator

Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych w Polsce

Ul. Śląska 21

81-319 Gdynia

NIP 5862349074

KRS 0000804177

REGON 384519210

§ 3 Czas i miejsce

Kolarski wyścig szosowy „Tour de Koszalin” odbędzie się 19 września 2020r.

Biuro Zawodów: ul. Kopernika / Rolna, Koszalin

Start / Meta:  Koszalin, ul. Rolna,

§ 4 Trasa i dystans

 1. W ramach „Tour de Koszalin” odbędą się 2 oddzielne wyścigi:
  • 53 km – „MAXI” (4 pętle)
  • 13 km – „MINI” (1 pętla)

Trasa przebiegać będzie ul Rolna (Start/Meta) – ul. Słupska – Kłos – droga krajowa nr 6 w kierunku Koszalina – ul. Gdańska – ul. Rolna

 1. Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany dystansu przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu.

§ 5 Program zawodów

 • Godz.8:30 – 11:00 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. Startowych, chipów
 • Godz. 12:00 Start „Dystans MAXI”
 • Godz. 12:05 Start „Dystans MINI”
 • Godz. 12:35 – Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu 13 km
 • Godz. 13:30 – Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu 52 km
 • Godz. 14:30 – Przewidywany przyjazd ostatnich osób dystansu 52 km
 • Godz. 15:00 – dekoracja zwycięzców
 • Godz. 15:30 – Losowanie nagród
 • Godz. 16:30 – Zakończenie imprezy

§ 6 Biuro Zawodów

Biuro zawodów będzie czynne: 

 19 września (sobota) 8:00–11:30 –  Koszalin, ul. Kopernika/Rolna

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie:

www.herkules.org.pl do środy  17 września do 23:59.

 1. Opłaty za start w „Tour de Koszalin”

do 17 września 2020:

•              „Mała pętla” – 40 zł

•              „Duża pętla” – 80 zł

W biurze zawodów w dniu wyścigu opłata wynosi:

•              „Mała pętla” – 100 zł

•              „Duża pętla” – 150 zł

 1. Forma płatności:

Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej.

Przy zapisach w dniu zawodów opłata dokonywana jest w biurze (w formie gotówkowej).

 1. Odbiór pakietów startowych 19 września 2020 r. w biurze zawodów.
 2. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 3. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 5. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

§ 8 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
  1. Które ukończyły 18 lat w wyścigach amatorów na dystansie „MAXI” i „MINI”.
  2. Które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na dystansie MAXI i MINI
  3. Które ukończyły 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na dystansie MINI
  4. Prawa startu nie mają zawodnicy i zawodniczki Elity / U23 posiadający aktualną licencję PZKol.
  5. Prawa uczestnictwa nie mają osoby, które zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek zawodach Organizatora w sezonie 2020 za stosowanie dopingu.
  6. Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. § 13 Kategorie.
 2. Limit startu przez wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19
 3. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.
 4. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści „Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że w przypadku incydentu / wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób współorganizujących wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora, a w trakcie trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim”
 5. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numery na plecy z chipem i 1 numer mocowany na sztycę podsiodłową.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa nie ma możliwości wydania nowego numeru startowego/chipa.
 7. Zabrania się:

a) startu:

 • na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym / spalinowym,
 • na rowerze wyposażonym w pełne koło do jazdy na czas – tzw. dysk
 • na rowerze z przystawką do jazdy na czas tzw. lemondka / bądź na rowerze czasowym,
 1. używania przez startujących słuchawek.

§ 9 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej na dystansach „MINI” i „M<AXI” zawodnik otrzymuje:
 • numery startowe wraz z chipem mierzącym czas
 • pakiet startowy
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • puchary dla zwycięzców
 • możliwość bezpośredniej rywalizacji w Tour de Koszalin
 • medal okolicznościowy (w pakiecie startowym).

§ 10 Pomiar czasu

 1. W czasie rozgrywania wyścigu „Tour de Koszalin” będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
 2. Każdy z zawodników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numerów startowych.
 3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.

§ 12 Nagrody

 1. Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:
  1. Dystans „MINI”:
   1. W kategorii Kobiet 3 pierwsze zawodniczki oraz 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary.
   2. W kategorii do lat 18 – 3 pierwsze zawodniczki i 3 pierwszych zawodników otrzyma Puchary
 2. Dystans „MAXI”:
  1. W kategorii Kobiet OPEN – 3 pierwszej zawodniczki oraz w kategorii Mężczyzn OPEN – 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary.
  2. Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchary.
 3. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

UWAGA: klasyfikacja OPEN Tour de Koszalin nie dubluje się z kategoriami.

§ 13 Kategorie

Zwycięzcą Tour de Koszalin zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie. Liczony jest czas brutto zawodnika.

 1. Dystans „MAXI” (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):

Mężczyźni:

•           M2 – 20 – 29 lat

•           M3 – 30 – 39 lat

•           M4 – 40 – 49 lat

•           M5 – 50 – 59 lat

•           M6 – 60 – 60 lat i powyżej

Kobiety:

•           K3 – 30 – 39 lat

•           K4 – 40 – 49 lat

•           K5 – 50 – 50 lat i powyżej

Dodatkowo: Kategoria OPEN dystansu „MINI” i „MAXI”: pierwszych 3 zawodników/3 pierwsze zawodniczki

                                    UWAGA: Dekoracja OPEN nie dubluje się z kategoriami.

§ 15 Sektory startowe

 1. Na wyścigu tour de Koszalin obowiązuje strat wspólny.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z listą startową wywieszoną przy namiocie BIURO ZAWODÓW.

§ 16 Ruch drogowy

 1. Wyścigi rozgrywane będą przy zamkniętym i ograniczonym ruchu drogowym.
 2. Na głównych skrzyżowaniach drogi nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP  oraz służby organizatora
 3. Zabezpieczenie dynamiczne samochodów i motocykli organizatora dotyczyć będzie grupy głównej
 4. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy  zobowiązany      jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 5. Dystans „MINI” jest dedykowany m.in. dla wszystkich początkujących, osób, które chcą się sprawdzić podczas wyścigu kolarstwa szosowego
 6. Dystans „MAXI” jest dedykowany m.in. dla zaawansowanych amatorów. Zamknięta i zabezpieczona trasa będzie obowiązywała wszystkich zawodników, którzy ukończą wyścig   do godziny 14:30, po tym czasie uczestnik musi zdawać sobie sprawę z jazdy w otwartym ruchu drogowym.
 7. Dojeżdżając na metę uczestnik który przekroczył limit czasowy jest zobowiązany bezwzględnie poruszać się według przepisów Ruchu Drogowego, tzn. również korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli akurat takie są do dyspozycji na trasie przejazdu
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu
 9. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych               zabudowań

§ 17 Zasady rozgrywania wyścigu

 1. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie: http://tourdekoszalin.pl/
 2. Ze względu na panujące obostrzenia rządowe związane z epidemią COVID-19 uczestnictwo osób towarzyszących w przebiegu zawodów jest zabronione. Na teren zawodów mogą wejść jedynie uczestnicy.
 3. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 5. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi i poziomymi
 6. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa wyścigu w pojazdach oznaczonych w odpowiedni sposób
 7. Auta z obsługi zawodników znajdujące się na trasie bez zgody Organizatora będą niezwłocznie z niej usuwane a zawodnicy zdyskwalifikowani.
 8. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.
 9. Zawodnicy, którzy będą korzystać z pomocy osób poruszających się na rowerach nie biorących udziału w wyścigu lub tych, którzy ukończyli wyścig i ponownie znaleźli się na jego trasie (czyli z tzw. „koła”) zostaną zdyskwalifikowani.
 10. Zabronione jest pchanie kolarza przez innego uczestnika wyścigu.
 11. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 12. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami, są to tzw. „strefy zrzutu” wyznaczone bezpośrednio przy bufecie na trasie oraz kosze na śmieci w okolicach startu / mety i Miasteczka Zawodów. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

§ 18  Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

 1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Tour de Koszalin, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 ……………………..) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z opiekunem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§19 Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • dyskwalifikacja uczestnik

 §20 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu
 9. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Tour de Koszalin. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 10. Nieznajomość regulaminu Tour de Koszalin jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email. 12. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.herkules.org.pl

§21 Protesty

 1.  Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie  pisemnej osobiście Organizatorowi w Biurze Zawodów (w trakcie trwania imprezy), podpisane przez  uprawnioną osobę składającą protest i niezbędną kaucją w wysokości 100 zł.

Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Organizator nie uzna zasadności protestu. Decyzja    ostateczna należy do Organizatora i nie podlega ponownej weryfikacji.

 

§22 Szpitale w pobliżu trasy wyścigu

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Tel. +48 94 34 88 151

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MWSiA w Koszalinie

Ul. Szpitalna 2

75-001 Koszalin