11 sierpnia 2018

„ŚNIADANIE ZA BIEGANIE” – Śniadaniowy Bieg o Puchar Burmistrz Mielna – 5km

Wczytuję mapę...

Data: 11/08/2018

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Mielno

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

Śniadaniowy Bieg o Puchar Burmistrz Mielna – 5km

„ŚNIADANIE ZA BIEGANIE”

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 11 sierpnia 2018 r – Mielno o godz. 10.00 – (przy Pomniku Morsa, na promenadzie, przy głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki)

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 8.30 – działalność biura zawodów (wydawanie chipów)
 • godz. 9.50 – wspólna rozgrzewka
 • godz. 10.00 – start na dystansie 5km
 • godz. 10.40 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Gmina Mielno, Centrum Kultury w Mielnie

V. ZAPISY

 • On-line do dnia 08.08.2018 do godziny 23:00
 • W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów (przy Pomniku Morsa, na promenadzie, przy głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki)

11 sierpnia 2018 r. od godz. 8.30 – 9.45

VI. OPŁATY

 • 25 zł – do dnia 31.05.2018r.
 • 30 zł – do dnia 08.08.2018r.
 • 40 zł – w dniu zawodów

Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk, Numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo: www.czas-start24.pl, www.herkules.org.pl,
 3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn.

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-13 13-17 lat
 • K/M-18 18-29 lat
 • K/M-30 30-39 lat
 • K/M-40 40-49 lat
 • K/M-50 50-59 lat
 • K/M-60 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1.  Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

 • W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3 – puchary, upominek
 • W kategoriach wiekowych za miejsce 1 – 3  – upominek
 • Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo

IX. TRASA

 1. START i META Mielno.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po plaży.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy posiadają  chipa na rzepie.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.