1 maja 2019

Sianowski Bieg Ekstremalny „Sian Run” 5km i 10km

Wczytuję mapę...

Data: 01/05/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5,10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Sianów Stadion Orlik

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                     Regulamin – Sianowski Bieg Ekstremalny

REGULAMIN

Sianowski Bieg Ekstremalny „Sian Run” 5km i 10km

Pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy i Miasta w Sianów na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 1 maja 2019 r. o godz. 11.00. Start i meta Stadion Orlik przy ulicy Mickiewicza  w Sianowie.

IV. PROGRAM MINUTOWY

Sobota – 01.05.2019r.

 • godz. 9.30 – 10.45 – sekretariat zawodów
 • godz. 10.30 – bieg przedszkolaków – do 7 lat
 • godz. 10.35 – bieg dzieci – 8 – 10 lat
 • godz. 10.45 – bieg dzieci – 11 – 13 lat
 • godz. 11.05 – uroczyste podsumowanie biegów dzieci
 • godz. 11.00 – bieg główny – dystans 5km oraz 10 km
 • godz. 11.30 – posiłek regeneracyjny
 • godz. 12.15 – uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 28.04.2019 do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 20 zł do dnia 28.04.2019r.
 • 30 zł w biurze zawodów

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują medal oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.czas-start24.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

Indywidualnie

W biegu głównym na dystansie 5km oraz 10km – klasyfikacja generalna

Ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie na dystansie 10km:

K/M-18 18-29 lat

K/M-30 30-39 lat

K/M-40 40-49 lat

K-50  50+         M-50 50-59 lat

M-60 60-69 lat

M-70 70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Kategoria drużynowa (suma czasów – 4 osoby – minimum 1 kobieta, dotyczy dystansu 10km)

Kategoria mieszkańców (najlepsza Sianowianka, najlepszy Sianowianin na obu dystansach).

4. Organizator wprowadza limity wieku w biegach głównych:

 • na dystansie 10km udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia)
 • na dystansie 5km udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia)

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem)
w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km:

za miejsca I – III puchar, nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10km:

za miejsca I – III puchar, nagroda

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) tylko na dystansie 10 km:

za miejsca I – III puchar

KATEGORIA DRUŻYNOWA (suma czasów – 4 osoby – minimum 1 kobieta, dotyczy 10km)

W klasyfikacji generalnej:

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY MIASTA SIANOWA (Sianowianka, Sianowianin)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na obu dystansach):

za miejsce I upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : fundacja@herkules.org.pl.