17 lutego 2018

RUSZ SIĘ ! ORIENTUJ SIĘ! – zawody dwołane

Wczytuję mapę...

Data: 17/02/2018

Godzina startu: 11:15 - 14:00

Dystans: 5km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691116224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Warcino

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

RUSZ SIĘ ! ORIENTUJ SIĘ!

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegania połączona z elementami biegu na orientację jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia .
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • 17 luty 2018 r. – Warcino.
 • Obiekt Strzelnicy Warcino.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • 11.00 – bieg główny – 10 km
 • 11.15 – bieg na dystansie – 5 km
 • 12.30 – uroczyste podsumowanie
 1. ORGANIZATOR
 • DECATHLON SŁUPSK

     PARTNERZY:

 • USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI MARIAN MAKAR
 • KOŁO ”DIANA „- WARCINO
 • LASY PAŃSTWOWE- NADLEŚNICTWO WARCINO
 1. ZAPISY
 2. On-line do dnia 15.02.2018 do godziny 23:00
 3. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów

17 lutego 2018 r. od godz. 9.00 – 10.30

 1. OPŁATY

Na dystansie 5km (bieg rodzinny, drużynowy, 2-4 osób) – wpłatę wnosi jedynie kapitan drużyny

 • 50 zł do dnia 15.02.2018r.
 • 60 zł – w dniu zawodów

Na dystansie 10km(bieg indywidualny)

 • 30 zł – do dnia 15.02.2018r.
 • 40 zł – w dniu zawodów

Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk, Numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy medal, kiełbaskę na wspólne ognisko, napój.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl, www.herkules.org.pl,
 3. Na trasie biegu rozmieszczone będą punkty kontrolne do podbicia na mapie.
 4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach  będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Dystans 5 km

 • klasyfikacja zespołowa

Dystans 10 km

 • K/M-18           18-39 lat
 • K/M-40            40 lat i powyżej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Nie odbicie punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary czasowej: 10 min za każdy nieodnaleziony punkt kontrolny.

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

Dystans 10 km

 • w kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III medale i upominki

Dystans 5 km

 • za miejsca I – III medale i upominki
 1. TRASA
 2. START i META Strzelnica Warcino .
 3. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 4. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 5. Trasa przebiega po nawierzchni dróg leśnych.
 6. DEPOZYT
 7. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 8. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 9. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. UBEZPIECZENIE
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i herbaty.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać harcerze oraz wolontariusze.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl 691 116 224.