6 lipca 2019

Puchar Polski Nordic Walking – 21,1km

Wczytuję mapę...

Data: 06/07/2019

Godzina startu: 09:00

Dystans: 21,1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: r.brzezinski@pfnw.eu

Lokalizacja: Polanica Zdrój

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

REGULAMIN
PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2019

I. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki Nordic Walking;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji drużynowej w ramach cyklu Pucharu Polski Nordic Walking 2019;
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking wśród mieszkańców Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym;
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

II. TERMINY IMPREZ CYKLU

 • 04.05  MIELNO
 • 19.05  WEJHEROWO  
 • 01.06  KOLBUSZOWA
 • 22.06   LEGNICA
 • 06.07   POLANICA ZDRÓJ
 • 10.08   OSIELSKO – Mistrzostwa Polski
 • 24.08  POTĘGOWO
 • 14.09  HAJNÓWKA

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

W PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW

 1. 17:00 – 19:00 otwarte Biuro zawodów: 5, 10 , 21 km

W DNIU ZAWODÓW

 • Każdy etap zawodów może mieć inny program minutowy
 • Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji. Dokładny start konkurencji będzie określony co najmniej na dzień przed dniem Imprezy wskazanym w pkt II powyżej na stornie Organizatora..

IV. ORGANIZATOR

 • Polska Federacja Nordic Walking
 • GOSPODARZE IMPREZ – (kolejno wg terminarzu z pkt. II):

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 3 dystansach:

 1. 5 km
 2. 10 km
 3. Półmaraton (21km 97,5m)

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pucharpolskinw.pl, www.pfnw.eu, www.czas-start24.pl  oraz bezpośrednio w Biurze zawodów w formie gotówki lub kartą płatniczą.

2. Zawodnicy dokonując zgłoszenia do Imprezy w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja zgłoszenia do Imprezy wymaga akceptacji warunków Regulaminu na formularzu zgłoszeniowym, przyjmowanym w sposób określony w pkt 1 powyżej.

3. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne. Wysokość Opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do Imprezy i określona jest w tabeli poniżej. ZGŁOSZENIA:

Miejsce Data zawodów do 31.12.2017 do 10 dni przed do 3 dni przed Od 1 dnia przed i w dniu zawodów
MIELNO 2019-05-04 normalny 30,00 zł 2019-04-24 23:59 35,00 zł 2019-05-01 23:59 40,00 zł 2019-05-03 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-04-24 23:59 20,00 zł 2019-05-01 23:59 25,00 zł 2019-05-03 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-04-24 23:59 0,00 zł 2019-05-01 23:59 0,00 zł 2019-05-03 70,00 zł
WEJHEROWO 2019-05-19 normalny 30,00 zł 2019-05-09 23:59 35,00 zł 2019-05-16 23:59 40,00 zł 2019-05-18 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-05-09 23:59 20,00 zł 2019-05-16 23:59 25,00 zł 2019-05-18 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-05-09 23:59 0,00 zł 2019-05-16 23:59 0,00 zł 2019-05-18 70,00 zł
KOLBUSZOWA 2019-06-01 normalny 30,00 zł 2019-05-22 23:59 35,00 zł 2019-05-29 23:59 40,00 zł 2019-05-31 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-05-22 23:59 20,00 zł 2019-05-29 23:59 25,00 zł 2019-05-31 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-05-22 23:59 0,00 zł 2019-05-29 23:59 0,00 zł 2019-05-31 70,00 zł
LEGNICA 2019-06-22 normalny 30,00 zł 2019-06-12 23:59 35,00 zł 2019-06-19 23:59 40,00 zł 2019-06-21 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-06-12 23:59 20,00 zł 2019-06-19 23:59 25,00 zł 2019-06-21 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-06-12 23:59 0,00 zł 2019-06-19 23:59 0,00 zł 2019-06-21 70,00 zł
OSIELSKO 2019-08-10 normalny 30,00 zł 2019-07-31 23:59 35,00 zł 2019-08-07 23:59 40,00 zł 2019-08-09 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-07-31 23:59 20,00 zł 2019-08-07 23:59 25,00 zł 2019-08-09 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-07-31 23:59 0,00 zł 2019-08-07 23:59 0,00 zł 2019-08-09 70,00 zł
POTĘGOWO 2019-08-31 normalny 30,00 zł 2019-08-21 23:59 35,00 zł 2019-08-28 23:59 40,00 zł 2019-08-30 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-08-21 23:59 20,00 zł 2019-08-28 23:59 25,00 zł 2019-08-30 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-08-21 23:59 0,00 zł 2019-08-28 23:59 0,00 zł 2019-08-30 70,00 zł
HAJNÓWKA 2019-09-14 normalny 30,00 zł 2019-09-04 23:59 35,00 zł 2019-09-11 23:59 40,00 zł 2019-09-13 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2019-09-04 23:59 20,00 zł 2019-09-11 23:59 25,00 zł 2019-09-13 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2019-09-04 23:59 0,00 zł 2019-09-11 23:59 0,00 zł 2019-09-13 70,00 zł

 

 1. ulgowy – dla emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
 2. bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia
 3. normalny – pozostali

4. Wpłaty, określone w pkt 3 powyżej należy dokonać co najmniej na 3 dni przed dniem Imprezy. Wpłaty na konto dokonane na 2 dni i 1 dzień przed Imprezą nie będą respektowane bez względu na wpłacaną kwotę. Środki wpłacone w tych dniach będą zwracane lub będą podlegały dopłacie do stawek w dniu zawodów.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną Opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3 powyżej. na konto organizatora, określone w pkt 8 poniżej lub na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności.

6. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. W przypadku dokonania Opłaty startowej w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania nieodpowiedniej  kwoty zgłoszenia lub dokonania wpłaty nie w terminie zgłoszenie  jest nieważne.

8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika i miejsce imprezy”:

Polska Federacja Nordic Walking

Ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

Konto ING: 58 1050 1764 1000 0023 5511 5458

9. Organizator nie odpowiada za brak wpływu Opłaty startowej w przypadku jej dokonania przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. W przypadku braku wpływu ww. drogą zgłoszenie do udziału w Imprezie jest nieważne.

10.Standardowa Opłata startowa obejmuje: 2 numery startowe, agrafki, chip zwrotny niezbędny do pomiaru czasu, którego każdy uczestnik jest zobowiązany do przymocowania do sznurowadeł obuwia lub na wysokości stopy, upominki gospodarzy imprez, posiłek regeneracyjny.

11.– Możliwe jest dokonanie zakupu koszulek i innych gadżetów na stronie internetowej www.pucharpolskinw.pl lub bezpośrednio w dniach otwarcia biura zawodów.

12. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego w przypadku odbioru pakietu wynikającego z Opłaty startowej przez osobę trzecią.

13. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking.

14. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez PFNW oraz przesyłania informacji w newsletterze.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto każdego startu (21 i 10 km – kobiet i mężczyzn osobno, 5 km starty kategoriami).

3. W zawodach na dystansie 5 km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnych kategoriach z podziałem płeć i na niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności musi zdecydować, czy startuje w kategorii wiekowej czy tylko w kategorii niepełnosprawnych – punktacja tylko w jednej klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

4. Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:
A/ do kategorii typu A zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

B/ Do kategorii typu B zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności, a więc symbole:

 • 01-U (upośledzenie umysłowe);
 • 02-P (choroby psychiczne);
 • 03-L (zaburzenia głosu, mowy i słuchu);
 • 04-O (choroby narządów wzroku);
 • 06-E (epilepsja);
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);
 • 08-T (choroby układu pokarmowego);
 • 09-M (choroby układu moczowo-płciowego);
 • 11-I ( inne);
 • 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe);

6. Osoby niepełnosprawne, które chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych powinni przesłać skan orzeczenia na adres: biuro@herkules.org.pl na min 3 dni przed daną datą zawodów.

7. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolną do udziału w cyklu Pucharu Polski Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. ZAŁĄCZNIK NR 1

9. W zawodach Pucharu Polski mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking (dalej NW). Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. Możliwy jest udział w zawodach z kijami Bungy Pump.

11. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

12. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 par., dostępna dla pierwszych 50 uczestników, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu wypożyczenia. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

13. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

14. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

15. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5 km

Dystans 10 km

Dystans 21km 97,5 m

l.p

kategoria

Lat

kategoria

Lat

kategoria

Lat

1

K-Dzieci / M-Dzieci

≤ 13

K18-29 / M18-29

18 – 29

K-18-29/M-18-29

18 – 29

2

K-Jun. / M-Jun.

14 – 17

K30-39 / M30-39

30 – 39

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

K40-49 / M40-49

40 – 49

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

K50-59 / M50-59

50 – 59

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

K60-69 / M-60-69

60 – 69

K60+ / M-60+

60 +

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

K70+ / M70+

70 +

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

9

K60-64 / M-60-64

60 – 64

10

K65-69 / M-65-69

65 – 69

11

K70 / M70

70+

12

K Niepełnosprawni(A) M Niepełnosprawni(A)

open

13

K Niepełnosprawni(B) M Niepełnosprawni(B)

open

16. W Pucharze Polski Nordic Walking obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według w/w kategorii wiekowych.

17. Klasyfikacja drużynowa Pucharu Polski. Każda drużyna może rywalizować i zbierać punkty, aby podczas finału Pucharu Polski uzyskać tytuł zdobywcy Drużynowego Pucharu Polski Nordic Walking 2019.

18. Nagradzamy 6 najlepszych zespołów.

Zasady Drużynowego Pucharu Polski OPEN:
a) Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km – 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km – 2 kobiety i 2 mężczyzn
 • 21km – 1 kobieta i 1 mężczyzna

b) Punkty są sumowane z wyników z kategorii wiekowej każdej z osób startujących. Wygrywa drużyna która zgromadzi najwięcej punktów w punktacji zawodów o randze Pucharu Polski (puchary regionalne nie będą wliczane).
c) Możliwy jest start drużyny bez kompletnej ilości zawodników co tym samym wpłynie na mniejszą ilość punktów. W przypadku większej ilości zawodników brane pod uwagę tylko najlepsze wyniki pierwszych osób z drużyny jak w podpunkcie a.
d) Raz zapisana osoba do drużyny będzie startowała cały sezon pod jedną nazwą drużyny. W przypadku nie wpisania nazwy drużyna na listę startową osoba nie będzie klasyfikowana w drużynie. Możliwe jest wystawienie dwóch reprezentacji klubu tj. „nazwa klubu I” i „nazwa klubu II”
e) nie można zastępczo wystawiać zawodników na inne dystanse

f) możliwy jest start tego samego zawodnika drużyny na 2 dystansach punktując dwukrotnie jeżeli są to starty najwyżej punktowane w drużynie

Zasady Drużynowego Pucharu Polski na poszczególnych dystansach 5, 10 i 21km

 • Drużynowa klasyfikacja na 5 km – punktują: 5 pierwszych mężczyzn i 5 pierwszych  kobiet
 • Drużynowa klasyfikacja na 10 km – punktują: 4 pierwszych mężczyzn i 4 pierwszych kobiety
 • Drużynowa klasyfikacja na 21 km – punktują: 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiety

VIII. PUNKTACJA W SYSTEMIE PUCHAROWYM (dotyczy klasyfikacji Pucharu Polski)

1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.

2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategorii wiekowych wg następującego schematu:

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce – 80 pkt

3 miejsce – 70 pkt

4 miejsce – 60 pkt

5 miejsce – 50 pkt

6 miejsce – 45 pkt

7 miejsce – 40 pkt

8 miejsce – 35 pkt

9 miejsce – 30 pkt

10 miejsce –25 pkt

11 miejsce – 24 pkt

12 miejsce – 23 pkt

13 miejsce – 22 pkt

14 miejsce – 21 pkt

15 miejsce – 20 pkt

16 miejsce – 19 pkt

17 miejsce – 18 pkt

18 miejsce – 17 pkt

19 miejsce – 16 pkt

20 miejsce – 15 pkt

21 miejsce – 14 pkt

22 miejsce – 13 pkt

23 miejsce – 12 pkt

24 miejsce – 11 pkt

25 miejsce – 10 pkt

26 miejsce – 9 pkt

27 miejsce – 8 pkt

28 miejsce – 7 pkt

29 miejsce – 6 pkt

30 miejsce – 5 pkt

31 miejsce – 4 pkt

32 miejsce – 3 pkt

33 miejsce – 2 pkt

kolejne miejsca 1 pkt

 

3. Uczestnicy każdych zawodów w ramach Pucharu Pomorza, Podkarpacia, Wielkopolski, Ziemi Dobrzyńskiej Nordic Walking, Pucharu Dolnego Śląska 2019 mogą zdobywać także punkty do Indywidulanej klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Nordic Walking według miejsc w kategoriach wiekowych i w podziale na płeć i następującego schematu jednak tylko na dystansach 5 i 10 km:

1 miejsce – 10 pkt

2 miejsce – 9 pkt

3 miejsce – 8 pkt

4 miejsce – 7 pkt

5 miejsce – 6 pkt

6 miejsce – 5 pkt

7 miejsce – 4 pkt

8 miejsce – 3 pkt

9 miejsce – 2 pkt

kolejne miejsca – 1 pkt

4. W przypadku miejsc ex equo zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów przypisaną do zajętego miejsca.

5. Klasyfikację generalną w kategoriach wiekowych i płci Pucharu Polski Nordic Walking 2019 wygrywa zawodnik/czka, który/a uzyskał/a największą ilość punktów. Dorobek punktowy zawodnika jest sumą ze wszystkich zawodów, w których zawodnik został sklasyfikowany. W przypadku wyniku ex equo decyduje ilość zwycięstw, jeśli to nie daje rozstrzygnięcia wówczas bierze się pod uwagę kolejne najlepsze wyniki punktowe, jeśli to nie daje roztrzygnięcia to decyduje wynik bezpośredniej konfrontacji w ostatnich zawodach.

6. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej jednej sześciu imprez zostaną uwzględnieni w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski.

IX. NAGRODY

 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w każdych zawodach na dystansach 5, 10 i półmaratonu w kategoriach z punktu VII/15 otrzymają puchary/statuetki. Podczas finału w klasyfikacji Drużynowej nagradzamy 6 najlepszych drużyn OPEN, 5km, 10km i 21km. Za klasyfikację drużynową nie dokonujemy wręczeń na poszczególnych edycjach.
 4. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie upominki przechodzą na własność organizatora.
 5. Po rozegraniu cyklu Imprez Pucharu Polski Nordic Walking 2019 podczas imprezy finałowej uhonorowani zostaną zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych i płci oraz w klasyfikacji drużynowej.

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 1
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 50m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
 5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 6. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone min. w wodę, izotoniki.

XI. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Depozyt można składać i odbierać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (np. namiot bądź inne pomieszczenie)

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania Imprezy rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Zastrzeżenia dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 7. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Polskiej Federacji Nordic Walking PFNW oraz niniejszy Regulamin.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Imprezy.

XIII. KONTAKT

 1. Zgłoszenia oraz opłaty startowe (weryfikacja opłat startowych) biuro@herkules.org.pl, tel. 698 386 790
 2. Informacje dotyczące klasyfikacji generalnej Pucharu Polski : r.brzezinski@pfnw.eu
 3. Sprawy organizacyjne i sędziowskie: Robert Brzeziński e-mail: r.brzezinski@pfnw.eu