11 października 2020

I Pozytywny Rajd Rowerowy

Wczytuję mapę...

Data: 11/10/2020

Godzina startu: 09:00

Dystans: 20 i 40 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Jastrowie

Dyscyplina

  Rajd rowerowy


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Rajdu Rowerowego

Organizatorem „ I Pozytywnego Rajdu Rowerowego” w Jastrowiu są stowarzyszenia:

 • „Pozytywni z pasją”, Jastrowie

Współorganizatorzy:

 • Kijowe siostry Jastrowie,
 • Ośrodek Kultury w  Jastrowiu,
 • Gmina i Miasto Jastrowie.

Rajd odbędzie się 11 października 2020 roku o godzinie 9.00 na leśnych duktach między Jastrowiem a Podgajem.

Ilość uczestników ograniczona 120.

Zapisy do 09.10.2020

Odbiór pakietów startowych od godziny 8.00 do 8.45.

Z pośród uczestników rajdu będą losowane nagrody.

Przewidziane są dwa dystanse:

 •  dystans rodzinny 20 km,
 •  dystans dla uczestników bardziej zaawansowanych 40 km.

Zbiórka uczestników raju odbędzie się na polu piknikowym przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu o godzinie 9.00.

Rajd zakończymy wspólnym ogniskiem na placu biwakowym- dzika plaża w Jastrowiu

Na polu piknikowym jest możliwość zostawienia samochodu na czas RAJDU .

Na starcie rajdu organizator lub osoba przez niego upoważniona:

 • informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie,
 • przekazuje numer telefonu kontaktowego,
 • sprawdza listę uczestników rajdu,

Organizator rajdu jest zobowiązany do:

 • wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd,
 • prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiadania podstawowych środków opatrunkowych i ubezpieczenie NW,

Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:

 • wniesienia opłaty 20 zł na konto stowarzyszenia „Pozytywni z Pasją” o numerze 29 8935 0009 0000 2324 2000 0010
 • punktualnego przybycia na miejsce startu – godz.9.00,
 • posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi,- przepisami (oświetlenie, hamulce, itp),
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • stosowania się do wskazówek, oraz zarządzeń organizatora i prowadzącego rajd,
 • nie wyprzedzania prowadzącego rajd,
 • poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy,
 • pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku,

Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.

W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

Wskazane jest zabranie na rajd:

 • maseczki oraz płyn do dezynfekcji rąk ,
 • kasku (czapki z daszkiem lub chustki),
 • kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej,
 • okularów przeciwsłonecznych,
 • rękawiczek rowerowych,
 • zapasowej dętki do roweru,
 • dużo płynów do picia,

W razie bardzo złych warunków pogodowych i obostrzeń związanych z covid-19 rajd może zostać przesunięty i odbędzie  się w innym  terminie .