3 listopada 2018

Marsz Niepodległości NW – 5km

Wczytuję mapę...

Data: 03/11/2018

Godzina startu: 13:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Okonek

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 5km i 10km

MARSZ NORDIC WALKING – 5km

Biegi dzieci i młodzieży od 200m do 800m

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Gminy Okonek.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

Start: 3 listopada 2018r. godz. 13.00.

III. MIEJSCE

Okonek, ul. Leśna 45

IV. ORGANIZATOR

Gmina Okonek

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Okonek

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 10.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 11.00 – Bieg Krasnala  – dzieci do 6 lat (mogą towarzyszyć rodzice) – 200m
 • godz. 11.10 – dziewczynki – 7 – 8 lat – 400m
 • godz. 11.15 – chłopcy – 7 – 8 lat – 400m
 • godz. 11.20 – dziewczynki – 9 – 10 lat – 400m
 • godz. 11.25 – chłopcy – 9 – 10 lat – 400m
 • godz. 11.40 – dziewczynki – 11 – 12 lat – 400m
 • godz. 11.45 – chłopcy – 11 – 12 lat – 400m
 • godz. 11.50 – dziewczynki – 13 – 14 lat – 800m
 • godz. 12.00 – chłopcy – 13 – 14 lat – 800m
 • godz. 13. 00 – Start biegu głównego – 10km
 • godz. 13.10 – Start biegu głównego – 5km
 • godz. 13.12 – Start nordic walking – 5km
 • godz. 14.15 – uroczyste podsumowanie biegów głównych

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 31.10.2018r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: polmaratonlipcowy.pl
 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w Hali Sportowej przy ul. Leśnej 45 , które czynne będzie:

3 listopada 2018r. od godz. 10:00 – 12.30.

VII. OPŁATA STARTOWA (elektronicznie przez system zapisów BLUEMEDIA)

Pakiet startowy zawiera dedykowaną czapkę biegacza, posiłek regeneracyjny oraz medal na mecie.

Opłata startowa dystans 10km:

 • 35 zł dla pierwszych 10 osób zapisanych i opłaconych
 • 40 zł do dnia 31.10.2018r.
 • 50 zł w biurze zawodów ( nie zapewniamy czapki biegacza)

Opłata startowa dystans 5km oraz nordic walking:

 • 30 zł dla pierwszych 10 osób zapisanych i opłaconych
 • 35 zł do dnia 31.10.2018r.
 • 50 zł w biurze zawodów ( nie zapewniamy czapki biegacza)

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

Przelewy na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk

nr konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

z dopiskiem „Bieg Niepodległości”.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora polmaratonlipcowy.pl

3. Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu głównym na dystansie 10km km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  • K/M 18-29 lat
  • K/M 30-39 lat
  • K/M 40-49 lat
  • K/M 50-59 lat
  • K/M 60-69 lat
  • K/M 70 lat i więcej

W biegu na dystansie 5km oraz nordic walking prowadzimy jedynie klasyfikację generalną.

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10km 5km oraz nordic walking:

za miejsca I – III puchar + upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) tylko na dystansie 10km:

za miejsca I – III upominek

GMINA OKONEK

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

NAGRODY W BIEGACH DZIECI I MŁODZIEŻY

Klasy z najwyższą frekwencją za miejsca I – III nagrody

Indywidualnie:

Za miejsca I – III – dyplomy

XI. TRASA

 1. START i META Okonek, ul. Leśna 45
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po asfalcie oraz płytach betonowych.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wody na trasie.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : polmaratonlipcowy.pl, e-mail: biuro@herkules.org.pl tel. 691116224.