22 sierpnia 2019

Letnia Mila

Wczytuję mapę...

Data: 22/08/2019

Godzina startu: 18:30

Dystans: 1609 m

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Stadion Bałtyk Koszalin

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regilamin – Letnie Mile Biegowe

W RAMACH BEZPIECZNYCH WAKACJI 2019

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMINY I MIEJSCE

Zawsze o godz.17.30 na stadionie Bałtyk w Koszalinie w w terminach:

 • 11.07.2019r.
 • 25.07.2019r.
 • 08.08.2019r.
 • 22.08.2019r.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 16.45 – rejestracja zawodników
 • godz. 17.30 – kat. do 7 lat – start 200m
 • godz. 17.40 – kat 8 – 10 lat – start 400m
 • godz. 17.50 – kat 11 – 13 lat – start 600m
 • godz. 18.00 – ceremonie wręczenia wyróżnień
 • godz. 18.30 – mila 1609 m – kategoria od 14 lat
 • godz. 18.45 – ceremonie wręczenia nagród i wyróżnień

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

 1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl
 2. Na 5 min przed każdym startem wydajemy chipy

VI. UDZIAŁ BEZPŁATNY

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów przymocowanych do obuwia. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

IX. WYRÓŻNIENIA

W każdym biegu wyrózniamy po 3 pierwsze osoby na mecie.

IX. TRASA

 1. Po bieżni stadionu.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie uprawniające do udziału w biegach i startują w każdej edycji cyklu na własna odpowiedzialność.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 5. Uczestnicy biegu muszą się poruszać z zasadami obowiązującymi na drogach publicznych i przejściach dla pieszych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody na trasie biegu.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl , tel. 691 116 224.