19 maja 2018

Konstancin-Jeziorna – Puchar Polski Nordic Walking 21,1 km

Mapa niedostępna

Data: 19/05/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 21,1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 698 386 790
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                         Regulamin PP

REGULAMIN
PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2018

I. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki Nordic Walking;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji drużynowej w ramach cyklu Pucharu Polski Nordic Walking 2018;
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking wśród mieszkańców Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym;
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

II. TERMINY IMPREZ CYKLU

I.    05.05   MIELNO

II.   19.05   KONSTANCIN-JEZIORNA

III.   02.06   KOLBUSZOWA

IV.  07.07   POLANICA ZDRÓJ

V.   04.08   OSIELSKO – Mistrzostwa Polski

VI. 19.08    POTĘGOWO

VII. 08.09   HAJNÓWKA

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

W PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW

 1. 17:00 – 19:00 otwarte Biuro zawodów: 5, 10 , 21 km

W DNIU ZAWODÓW

 • 8:00 – 9:30 Biuro zawodów 21km
 • 8:00 – 10:30 Biuro zawodów 10 km
 • 8:00 – 11:15 Biuro zawodów 5km
 • 10:00 – START 21km
 • 11:00 – START 10km
 • 11:15 – Otwarcie imprezy
 • 11:20 – Rozgrzewka i pokaz techniki dla 5 km
 • 11:40 – START 5km
 • 12.40 – Mini Nordic Walking
 • 12:50 – 14:00 – pokazy i występy artystyczne
 • 14:00 – dekoracje
 • godz. 15.00 zamknięcie wydarzenia
 • Każdy etap zawodów może mieć inny program minutowy
 • Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji. Dokładny start konkurencji będzie określony co najmniej na dzień przed dniem Imprezy wskazanym w pkt II powyżej na stornie Organizatora..

IV. ORGANIZATOR

 • Polska Federacja Nordic Walking
 • GOSPODARZE IMPREZ – (kolejno wg terminarzu z pkt. II):

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 3 dystansach:

 1. 5 km
 2. 10 km
 3. Półmaraton (21km 97,5m)

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pucharpolskinw.pl, www.pfnw.eu, www.czas-start24.pl  oraz bezpośrednio w Biurze zawodów. .

2. Zawodnicy dokonując zgłoszenia do Imprezy w zawodach, oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja zgłoszenia do Imprezy wymaga akceptacji warunków Regulaminu na formularzu zgłoszeniowym, przyjmowanym w sposób określony w pkt 1 powyżej.

3. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne. Wysokość Opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do Imprezy i określona jest w tabeli poniżej. ZGŁOSZENIA:

Miejsce Data zawodów do 31.12.2017 do 10 dni przed zawodami Od 9 dnia do 3 dnia przed zawodami Od 2 dni przed zawodami do dnia zawodów
MIELNO 2018-05-05 normalny 30,00 zł 2018-04-25 23:59 35,00 zł 2018-05-02 23:59 40,00 zł 2018-05-04 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2018-04-25 23:59 20,00 zł 2018-05-02 23:59 25,00 zł 2018-05-04 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-04-25 23:59 0,00 zł 2018-05-02 23:59 0,00 zł 2018-05-04 70,00 zł
KONSTANCIN-JEZIORNA

 

 

2018-05-19 normalny 30,00 zł 2018-05-09 23:59 35,00 zł 2018-05-16 23:59 40,00 zł 2018-05-18 70,00 zł
sobota

 

ulgowy 15,00 zł 2018-05-09 23:59 20,00 zł 2018-05-16 23:59 25,00 zł 2018-05-18 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-05-09 23:59 0,00 zł 2018-05-16 23:59 0,00 zł 2018-05-18 70,00 zł
KOLBUSZOWA 2018-06-02 normalny 30,00 zł 2018-05-23 23:59 35,00 zł 2018-05-30 23:59 40,00 zł 2018-06-01 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2018-05-23 23:59 20,00 zł 2018-05-30 23:59 25,00 zł 2018-06-01 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-05-23 23:59 0,00 zł 2018-05-30 23:59 0,00 zł 2018-06-01 70,00 zł
POLANICA ZDRÓJ 2018-07-07 normalny 30,00 zł 2018-06-27 23:59 35,00 zł 2018-07-04 23:59 40,00 zł 2018-07-06 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2018-06-27 23:59 20,00 zł 2018-07-04 23:59 25,00 zł 2018-07-06 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-06-27 23:59 0,00 zł 2018-07-04 23:59 0,00 zł 2018-07-06 70,00 zł
OSIELSKO 2018-08-04 normalny 30,00 zł 2018-07-25 23:59 35,00 zł 2018-08-01 23:59 40,00 zł 2018-08-03 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2018-07-25 23:59 20,00 zł 2018-08-01 23:59 25,00 zł 2018-08-03 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-07-25 23:59 0,00 zł 2018-08-01 23:59 0,00 zł 2018-08-03 70,00 zł
POTĘGOWO 2018-08-19 normalny 30,00 zł 2018-08-09 23:59 35,00 zł 2018-08-16 23:59 40,00 zł 2018-08-18 70,00 zł
niedziela ulgowy 15,00 zł 2018-08-09 23:59 20,00 zł 2018-08-16 23:59 25,00 zł 2018-08-18 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-08-09 23:59 0,00 zł 2018-08-16 23:59 0,00 zł 2018-08-18 70,00 zł
HAJNÓWKA 2018-09-08 normalny 30,00 zł 2018-08-29 23:59 35,00 zł 2018-09-05 23:59 40,00 zł 2018-09-07 70,00 zł
sobota ulgowy 15,00 zł 2018-08-29 23:59 20,00 zł 2018-09-05 23:59 25,00 zł 2018-09-07 70,00 zł
do 18 lat 0,00 zł 2018-08-29 23:59 0,00 zł 2018-09-05 23:59 0,00 zł 2018-09-07 70,00 zł
 1. ulgowy – dla emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem
 2. bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia
 3. normalny – pozostali

4. Wpłat na konto podane w pkt 8, których wysokość określona jest w pkt 3 powyżej, należy dokonać co najmniej na 3 dni przed dniem Imprezy. Wpłaty na konto dokonane na 2 dni i 1 dzień przed Imprezą nie będą respektowane bez względu na wpłacaną kwotę. Środki wpłacone w tych dniach będą zwracane na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zgłoszeń w terminie późniejszym niż 3 dni przed dniem Imprezy lub w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym w zdaniu 1 niniejszego punktu wpłat należy dokonać bezpośrednio w Biurze zawodów . Będą one traktowane jako wpłata w dniu zawodów, zgodnie z pkt 3 powyżej.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną Opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3 powyżej. na konto organizatora, określone w pkt 8 poniżej lub na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności.

6. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. W przypadku dokonania Opłaty startowej w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania nieodpowiedniej  kwoty zgłoszenia lub dokonania wpłaty nie w terminie zgłoszenie  jest nieważne.

8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika i miejsce imprezy”:

HERKULES Sp. z o.o. Sk.
Bonin 11E, 76-009 Bonin
Bank Pekao: 57 1240 1428 1111 0010 7096 7741
KONTO NA PUCHAR POLSKI

9. Organizator nie odpowiada za brak wpływu Opłaty startowej w przypadku jej dokonania przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. W przypadku braku wpływu ww. drogą zgłoszenie do udziału w Imprezie jest nieważne.

10. Standardowa Opłata startowa obejmuje pakiet, w skład którego wchodzą następujące świadczenia: 2 numery startowe, agrafki, chip zwrotny niezbędny do pomiaru czasu (który obowiązkowo powinien zostać przymocowany do sznurowadeł obuwia lub na wysokości stopy przez każdego uczestnika), upominki gospodarzy imprez, posiłek regeneracyjny.

11.Możliwe jest dokonanie zakupu koszulek i innych gadżetów na stronie internetowej www.pucharpolskinw.pl lub bezpośrednio w dniach otwarcia biura zawodów.

12. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego w przypadku odbioru pakietu wynikającego z Opłaty startowej przez osobę trzecią.

13. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking.

14. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez PFNW oraz Sponsora Strategicznego – Santander Consumer Bank – zarówno w działaniach marketingowych prowadzonych offline oraz online z uwzględnieniem social media oraz na otrzymywanie informacji za pośrednictwem newslettera wysyłanego drogą elektroniczną).

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto każdego startu (21 i 10 km – kobiet i mężczyzn osobno, 5 km starty kategoriami).

3. W zawodach na dystansie 5 km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnych kategoriach z podziałem płeć i na niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności musi zdecydować, czy startuje w kategorii wiekowej czy tylko w kategorii niepełnosprawnych – punktacja tylko w jednej klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

4. Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:
A/ do kategorii typu A zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

B/ Do kategorii typu B zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności, a więc symbole:

 • 01-U (upośledzenie umysłowe);
 • 02-P (choroby psychiczne);
 • 03-L (zaburzenia głosu, mowy i słuchu);
 • 04-O (choroby narządów wzroku);
 • 06-E (epilepsja);
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);
 • 08-T (choroby układu pokarmowego);
 • 09-M (choroby układu moczowo-płciowego);
 • 11-I (inne, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, zakaźne i odzwierzęce);
 • 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe);

5. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani z dowodem tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

6. Osoby niepełnosprawne, które chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych powinny przesłać skan orzeczenia na adres: biuro@herkules.org.pl na min. 3 dni przed datą zawodów, w których zamierzają wziąć udział.

7. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w cyklu Pucharu Polski Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. ZAŁĄCZNIK NR 2

9. W zawodach Pucharu Polski mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking (dalej NW). Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. Możliwy jest udział w zawodach z kijami Bungy Pump.

11. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

12. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Liczba par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 par, dostępna dla pierwszych 50 uczestników, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu wypożyczenia. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł. Wypożyczenie jest warunkowane okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

13. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

14. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

15. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5 km

Dystans 10 km

Dystans 21km 97,5 m

l.p

kategoria

Lat

kategoria

Lat

kategoria

Lat

1

K-Dzieci / M-Dzieci

≤ 13

K18-29 / M18-29

18 – 29

K-18-29/M-18-29

18 – 29

2

K-Jun. / M-Jun.

14 – 17

K30-39 / M30-39

30 – 39

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

K40-49 / M40-49

40 – 49

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

K50-59 / M50-59

50 – 59

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

K60-69 / M-60-69

60 – 69

K60+ / M-60+

60 +

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

K70+ / M70+

70 +

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

9

K60-64 / M-60-64

60 – 64

10

K65-69 / M-65-69

65 – 69

11

K70 / M70

70+

12

K Niepełnosprawni(A) M Niepełnosprawni(A)

open

13

K Niepełnosprawni(B) M Niepełnosprawni(B)

open

16. W Pucharze Polski Nordic Walking obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według w/w kategorii wiekowych.

17. Klasyfikacja drużynowa Pucharu Polski. Każda drużyna może rywalizować i zbierać punkty, aby podczas finału Pucharu Polski uzyskać tytuł zdobywcy Drużynowego Pucharu Polski Nordic Walking 2018.

18. Nagradzamy 6 najlepszych zespołów.

Zasady Drużynowego Pucharu Polski OPEN:
a) Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km – 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km – 2 kobiety i 2 mężczyzn
 • 21km – 1 kobietę i 1 mężczyznę

b) Punkty są sumowane z wyników z kategorii wiekowej każdej z osób startujących. Wygrywa drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów w punktacji zawodów o randze Pucharu Polski (puchary regionalne nie będą wliczane).
c) Możliwy jest start drużyny bez kompletnej liczby zawodników, co tym samym wpłynie na zmniejszenie liczby punktów. W przypadku większej liczby zawodników brane pod uwagę tylko najlepsze wyniki pierwszych osób z drużyny jak w podpunkcie a.
d) Raz zapisana osoba do drużyny będzie startowała cały sezon pod jedną nazwą drużyny. W przypadku niewpisania nazwy drużyny na listę startową, osoba nie będzie klasyfikowana w drużynie. Możliwe jest wystawienie dwóch reprezentacji klubu tj. „nazwa klubu I” i „nazwa klubu II”
e) nie można zastępczo wystawiać zawodników na inne dystanse

f) możliwy jest start tego samego zawodnika drużyny na 2 dystansach punktowany dwukrotnie, jeżeli są to starty najwyżej punktowane w drużynie

Zasady Drużynowego Pucharu Polski na poszczególnych dystansach 5, 10 i 21km

 • Drużynowa klasyfikacja na 5 km – punktowani są: 5 pierwszych mężczyzn i 5 pierwszych  kobiet
 • Drużynowa klasyfikacja na 10 km – punktowani są: 4 pierwszych mężczyzn i 4 pierwszych kobiety
 • Drużynowa klasyfikacja na 21 km – punktowani są: 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiety

VIII. PUNKTACJA W SYSTEMIE PUCHAROWYM (dotyczy klasyfikacji Pucharu Polski)

1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.

2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategoriach wiekowych wg następującego schematu:

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce – 80 pkt

3 miejsce – 70 pkt

4 miejsce – 60 pkt

5 miejsce – 50 pkt

6 miejsce – 45 pkt

7 miejsce – 40 pkt

8 miejsce – 35 pkt

9 miejsce – 30 pkt

10 miejsce –25 pkt

11 miejsce – 24 pkt

12 miejsce – 23 pkt

13 miejsce – 22 pkt

14 miejsce – 21 pkt

15 miejsce – 20 pkt

16 miejsce – 19 pkt

17 miejsce – 18 pkt

18 miejsce – 17 pkt

19 miejsce – 16 pkt

20 miejsce – 15 pkt

21 miejsce – 14 pkt

22 miejsce – 13 pkt

23 miejsce – 12 pkt

24 miejsce – 11 pkt

25 miejsce – 10 pkt

26 miejsce – 9 pkt

27 miejsce – 8 pkt

28 miejsce – 7 pkt

29 miejsce – 6 pkt

30 miejsce – 5 pkt

31 miejsce – 4 pkt

32 miejsce – 3 pkt

33 miejsce – 2 pkt

kolejne miejsca 1 pkt

 

3. Uczestnicy każdych zawodów w ramach Pucharu Pomorza, Podkarpacia, Wielkopolski, Ziemi Dobrzyńskiej Nordic Walking, Pucharu Dolnego Śląska 2018 mogą zdobywać także punkty do Indywidulanej klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Nordic Walking według miejsc w kategoriach wiekowych i w podziale na płeć i następującego schematu jednak tylko na dystansach 5 i 10 km:

 

1 miejsce – 10 pkt

2 miejsce – 9 pkt

3 miejsce – 8 pkt

4 miejsce – 7 pkt

5 miejsce – 6 pkt

6 miejsce – 5 pkt

7 miejsce – 4 pkt

8 miejsce – 3 pkt

9 miejsce – 2 pkt

kolejne miejsca – 1 pkt

4. W przypadku miejsc ex equo zawodnicy otrzymują taką samą liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca.

5. Klasyfikację generalną w kategoriach wiekowych i płci Pucharu Polski Nordic Walking 2018 wygrywa zawodnik/czka, który/a uzyska największą liczbę punktów. Dorobek punktowy zawodnika jest sumą ze wszystkich zawodów, w których zawodnik został sklasyfikowany. W przypadku wyniku ex equo decyduje liczba zwycięstw, jeśli to nie daje rozstrzygnięcia, wówczas bierze się pod uwagę kolejne najlepsze wyniki punktowe, jeśli to nie daje rozstrzygnięcia, to decyduje wynik bezpośredniej konfrontacji w ostatnich zawodach.

6. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej jednej z siedmiuimprez, zostaną uwzględnieni w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski.

IX. NAGRODY

 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu Imprezy.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w każdych zawodach na dystansach 5, 10 i półmaratonu w kategoriach z punktu VII/15 otrzymają puchary/statuetki. Podczas finału w klasyfikacji Drużynowej nagradzamy 6 najlepszych drużyn OPEN, 5km, 10km i 21km. Za klasyfikację drużynową nie dokonujemy wręczeń na poszczególnych edycjach.
 4. Odbiór upominków w dniu Imprezy wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie upominki przechodzą na własność organizatora.
 5. Po rozegraniu cyklu Imprez Pucharu Polski Nordic Walking 2018 podczas imprezy finałowej uhonorowani zostaną zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych i płci oraz w klasyfikacji drużynowej.

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy dokonują oceny techniki marszu NW oraz udzielaja kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 1
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 50m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
 5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 6. Na trasie znajdują się punkty regeneracyjne dla uczestników wyposażone w wodę i izotoniki.

XI. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Depozyt można składać i odbierać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (namiot bądź inne pomieszczenie)

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania Imprezy rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Zastrzeżenia dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min. po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 7. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Polskiej Federacji Nordic Walking PFNW oraz niniejszy Regulamin.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Imprezy.

XIII. KONTAKT

 1. Zgłoszenia oraz opłaty startowe (weryfikacja opłat startowych) biuro@herkules.org.pl, tel. 698 386 790
 2. Informacje dotyczące klasyfikacji generalnej Pucharu Polski : r.brzezinski@pfnw.eu
 3. Sprawy organizacyjne i sędziowskie: Robert Brzeziński e-mail: r.brzezinski@pfnw.eu