28 grudnia 2019

IV Zimowy Cross Bociana

Wczytuję mapę...

Data: 28/12/2019

Godzina startu: 12:00

Dystans: 5, 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Nadleśnictwa Czarnobór.

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

 „IV Zimowy Cross Bociana” w Nadleśnictwie Czarnobór

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

2. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,

3. Współorganizatorzy:

 • Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek.

4. Partnerzy:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 • Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

5. Termin i miejsce:

 1. Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 28.12.2019 r.
 2. Biegi start godzina: 12:00.
 3. Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

6. Zasady uczestnictwa:

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
Skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

7. Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:

W dniu zawodów, tj. w sobotę 28.12.2019 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:
– Biegi 5 i 10 km – od 10:30 do 11:45.

8. Zgłoszenia:

 1. Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
 2. Zapisy i płatności on-line na stronie: biegiszczecinek.pl
 3. Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 25.12.2019 r. lub wyczerpania limitu uczestników.
 4. Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 5. Limit uczestników:
 6. łącznie 250 osób dla obu dystansów biegów,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

9. Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
 • dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie dla dystansu 5km i mecie dla dystansu 10 km,
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

10. Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

11. Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

12. Zasady finansowania:

Udział w biegu jest płatny i wynosi 55 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Dom Dziecka w Szczecinku.
Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Opłaty wnoszone są on-line przy rejestracji lub bezpośrednio na konto organizatora.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.

13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 • wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość – 300 metrów od startu),
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.