13 kwietnia 2019

IV BIEG PRZEŁAJOWY „MARYNARSKA DYCHA” im. admirała floty Andrzeja KARWETY – Rajd Rowerowy

Wczytuję mapę...

Data: 13/04/2019

Godzina startu: 11:20

Dystans: ok. 23 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 664 037 132
Adres e-mail: krzysiek.ruczaj@interia.pl

Lokalizacja: Ustka

Dyscyplina

  Rajd rowerowy


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

INFORMACJA !!!

Parking dla uczestników znajduje się przy bunkrach Bluchera po stronie zachodniej portu. Należy dojść na linię startu kładką łączącą część zachodnią ze wschodnią Usteckiego portu.

Dojazd dla osób towarzyszących w miejsce mety, czyli CSMW Osiedle Lędowo we własnym zakresie, natomiast powrót do Ustki autobusami około godziny 15.00.

Depozyt ruchomy w miejscu startu w postaci samochodu ciężarowego, który udaje się w miejsce mety po starcie biegu.

Toalety – po zachodniej stronie portu ( kontenery Zarządu Portu, kod do dzwi 2220# )


 

IV BIEGU PRZEŁAJOWEGO „MARYNARSKA DYCHA”
im. admirała floty Andrzeja KARWETY

I. ORGANIZATOR

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ (CSMW)

II. WSPÓŁORGANIZATOR

 • 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka;
 • Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka;
 • WKB Meta Lubliniec.

III. CEL MISTRZOSTW

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów w biegu przełajowym;
 2. Popularyzowanie wśród służb mundurowych i cywilów biegów przełajowych jako dyscyplin o znaczeniu utylitarnym;
 3. Umożliwienie funkcjonariuszom, żołnierzom – sportowcom i cywilom zaprezentowania poziomu wyszkolenia fizycznego;
 4. Integracja różnych rodzajów służb mundurowych i środowiska cywilnego poprzez udział w sporcie masowym;
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 13 kwietnia 2019 r.
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Lędowo 1N.
 • Teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka.
 • Miasto Ustka Promenada

V. PROGRAM

Piątek 12.04.2019r

 • w godz. 16.00 – 22.00 –  odbiór pakietów startowch – „KADET” Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Sobota 13.04.2019r.

 • godz. 07.30 – 09.30 – odbiór pakietów startowych (Ustecka promenada)
 • 10.40 – Uroczyste otwarcie zawodów
 • 10.45 – Bieg Rodzinny na dystansie 500 m ( dziecko do 13 roku życia + opiekun / rodzic)
 • 11.00 – Start Biegu na dystansie 10km
 • 11.10 – Start Nordic Walking ok. 5km
 • 11.20 – Start Rajdu Rowerowego ok. 22 km
 • 14.00 – Uroczyste podsumowanie biegu – wręczenie trofeów sportowych.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

1. Biuro zawodów czynne:

 • 12.04.2019r. – w godz. 16.00 – 22.00 – baza noclegowa „KADET” Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
 • 13.04.2019r. – w godz. 07.30 – 09.30 – Ustecka promenada.

2. Linia startu: Ustecka Promenada;
3. Linia mety:  stadion CSMW;
4. Limit na pokonanie trasy biegu: 2 godz.;
5. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA;
6. Napoje dostępne będą w okolicach startu-mety;
7. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu (z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez organizatorów);
8. Zabroniona jest jakakolwiek pomoc, w tym towarzyszenie osób trzecich na trasie biegu;
9. Dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów i wyróżnień
przewidziane jest w miejscu rozpoczęcia biegu ok. godz. 14.00.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

Prawo startu mają osoby, które:
• są pełnoletnie (z wyjątkiem Biegu Rodzinnego);
• okażą dokument tożsamości;
• będą przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
• żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy – wys. cholewki min. 8 cali, tj. 20,24cm);
• osoby cywilne występują w dowolnym stroju sportowym (preferowane są barwy morskie);
• zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego oraz na start w mundurach polowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów;
• zawodnicy podczas rejestracji podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegach długodystansowych i własnej odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje
zdrowotne związane z udziałem w tym biegu. Wskazane jest wcześniejsze wykonania badań
lekarskich;
• w oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na publikację ich wyników i wizerunku (np.
imienna tabela wyników, publikacja zdjęcia, itp.).
• zawodnicy nie spełniający w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

Organizator wprowadza limit startujących:

 • Bieg Rodzinny na dystansie 500 m. – 50 rodzin
 • Biegu na dystansie 10 km – 400 osób
 • Nordic Walking na dystansie 5 km – 50 osób
 • Rajd Rowerowy na dystansie 22 km – 50 osób

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.herkules.org.pl w terminie od 05.01.2019 r. do 10.04.2019 r.;
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone droga mailową. Nie jest to równoznaczne z zatwierdzeniem kandydata do startu w zawodach.
 3. W celu ukończenia rejestracji należy w ciągu 7 dni od zgłoszenia uiścić opłatę startową. Po zaksięgowaniu wpłaty nastąpi rejestracja zawodnika na liście startowej.
 4. Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie imprezy www.herkules.org.pl

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

1. Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości:

 • 50 zł  do dnia 31.03.2019r.
 • 60 zł – w terminie 01 – 10.04.2019r. jeżeli nie zostanie osiągnięty limit startujących.
 • 70 zł – w dniu zawodów, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit startujących.

Pakiet startowy zawiera: odlewany pamiątkowy medal , koszulkę techniczną, posiłek regeneracyjny, upominki od sponsorów.

2. Opłata grupowa na konto:

Herkules sp. zo.o. sk, Bonin 11E, 76-009 Bonin

nr konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

3. Wpłaty, które zostaną zaksięgowane po terminie zostaną zwrócone;

4. W wypadku wniesienia opłaty startowej i rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, wpłaty nie będą zwracane. Nie ma też możliwości przenoszenia opłaty na inną osobę;

5. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki (organizacji) delegującej;

6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników zawodów;

IX. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

• Klasyfikacja generalna w biegu: kobiety i mężczyźni miejsca I-III (oddzielnie mundurowi i cywile)
• Klasyfikacja generalna w nordic walking: kobiety i mężczyźni miejsca I-III
• Kategorie wiekowe w biegu:
Osoby cywilne:

K/M – 18-29 lat
K/M – 30-39 lat
K/M – 40-49 lat
K/M – 50-59 lat
K/M – 60 lat i więcej

Służby mundurowe

K/M – 18-29 lat
K/M – 30-39 lat
K/M – 40-49 lat
K/M – 50 i więcej

X. NAGRODY

 • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu głównym (oddzielnie mundurowi i cywile).
 • w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują upominki.
 • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w nordic walking
 • wszyscy, którzy ukończą bieg, nordic walking, rajd rowerowy, bieg rodzinny (tylko dzieci) otrzymają pamiątkowe medale.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską (związaną z biegiem) w trakcie trwania imprezy biegowej;
 3. Organizatorzy zapewniają szatnie, natryski i toalety w trakcie trwania imprezy;
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom oraz za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów;
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególnych sytuacjach;
 6. Ostateczna interpretacja zapisów powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

XII. DANE KONTAKTOWE

• st. chor. sztab. mar. Krzysztof RUCZAJ tel. 664 037 132 e-mail: krzysiek.ruczaj@interia.pl
• mł. chor. mar. Paweł PUDŁO, tel. 502 493 838, e-mail: lippi@vp.pl .