15 września 2018

III FINAŁ AKADEMII ZDROWIA SANTANDERA dzieci do lat 6

Wczytuję mapę...

Data: 15/09/2018

Godzina startu: 12:00

Dystans: 2,5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Park Południowy

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

III FINAŁ AKADEMII ZDROWIA SANTANDERA
Nordic Walking – 10 km, 5 km, 2,5 km, 250 m
Bieg – 10 km

I. CEL IMPREZY

Promocja zdrowego stylu życia

Charytatywne wsparcie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

Popularyzacja biegania i nordic walking jako najbardziej naturalnych form aktywności

II. TERMIN

Start: 15.09.2018 r. sobota

III. LOKALIZACJA

Wrocław – KRZYKI, Park Południowy

IV. ORGANIZATOR

Polska Federacja Nordic Walking

V. PARTNERZY

Santander Consumer Bank S.A.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

VI. PROGRAM ZAWODÓW

14 września – piątek

17.00 – 19.00 biuro zawodów i odbiór pakietów startowych nordic walking + bieg

15 września – sobota

8.30 – 11.45 biuro zawodów:

do 9.45 odbiór pakietów startowych – nordic walking na 10 km

do 10.30 odbiór pakietów startowych – nordic walking na 5 km i 2,5 km

do 11.45 odbiór pakietów startowych – bieg na 10 km oraz mini nordic walking do lat 6

10.00 uroczyste otwarcie

10.20 start nordic walking na 10 km

10.45 rozgrzewka i pokaz techniki

11.00 start nordic walking na 5 km

11.10 start nordic walking na 2,5 km

12.00 start mini nordic walking na 250 m

12.15 start biegu na 10 km

13.30 ceremonie wręczenia nagród

VII. ZAPISY

 1. On-line do dnia 11.09.2018 do godziny 23.59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.akademia-zdrowia.com/
 2. Osobiście w biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Park Południowy, teren przy restauracji Agawa

/piątek/  14 września 2018 r. w godz. 18.00 – 20.00

/sobota/  15 września 2018 r. od godz. 8.30

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Pakiet zawiera (pamiątkowy odlewany medal, napój, baton, posiłek regeneracyjny, torba typu nerka)
 2. Dystans 5 km i 10 km nordic walking oraz 10 km bieg odpłatnie zgodnie z zamieszczoną tabelką.
 3. Dzieci (w wieku 7 – 13 lat) na dystansie 2,5 km startują bezpłatnie. Rodzic odpłatnie jak w przypadku 5 km nordic walking.
 4. Dzieci (w wieku 0 – 6 lat) na dystansie Mini Nordic Walking startują bezpłatnie.

        płatność        

Dla osób niezwiązanych z Santander Consumer Bankiem

Dla klientów, partnerów i pracowników SCB

do dnia 11.09.2018 r. do godz. 23.59

10,00 zł

5,00 zł

14 i 15.09.2018 r.

20,00 zł

10,00 zł

 1. Wpłaty można dokonywać:
  a) opłata na konto bankowe:POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING
  ul. Kazimierza górskiego 1
  80-336 Gdańsk
  nr konta ING 86 1050 1764 1000 0023 2660 6460

b) opłata osobista w przeddzień i w dniu zawodów jest wyższa zgodnie z powyższą tabelą

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na inne osoby.
 2. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej do dnia 11.09.2018 do godziny 23.59, według stawek i reguł z punktu 2. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system Blue Media.
 3. Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników. Prawo startu ma pierwszych 999 zarejestrowanych i opłaconych osób. Wyłącznie w przypadku nieosiągnięcia liczby 999 osób zapisanych i opłaconych przez system elektroniczny, możliwa będzie rejestracja w przeddzień i w dniu zawodów.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Podczas marszu nordic walking obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.
 3. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Oficjalny czas netto. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora.
 4. Zawodnicy w biegu na dystansie 10 km zostaną sklasyfikowani wg poniższych kategorii

kategorie

wiek

Kobiety / Mężczyźni – 18

18-29

Kobiety / Mężczyźni – 30

30-39

Kobiety / Mężczyźni – 40

40-49

Kobiety / Mężczyźni – 50

50-59

Kobiety / Mężczyźni – 60

60-69

Kobiety / Mężczyźni – 70

70+

 1. Dzieci-uczestnicy MINI Nordic Walking w wieku do 6. roku życia na dystansie 250 metrów bez klasyfikacji. UDZIAŁ BEZPŁATNY
 2. Dzieci-uczestnicy nordic walking na dystansie 2,5 km zostaną sklasyfikowani zostaną wg poniższych kategorii – UDZIAŁ BEZPŁATNY

Klasyfikacja

wiek

Kobiety / Mężczyźni – DZIECI

7 – 13 lat

*możliwy jest marsz z rodzicem jednak osoba dorosła nie będzie sklasyfikowana. Klasyfikacja obejmie wyłącznie dziecko. Obowiązuje zgłoszenie rodzica w biurze zawodów i dokonanie opłaty wg obowiązujących stawek.

 1. Zawodnicy nordic walking na dystansie 5 km zostaną sklasyfikowani zostaną wg poniższych kategorii

kategorie

wiek

Kobiety / Mężczyźni – JUN

14-17

Kobiety / Mężczyźni – 18

18-29

Kobiety / Mężczyźni – 30

30-39

Kobiety / Mężczyźni – 40

40-49

Kobiety / Mężczyźni – 50

50-59

Kobiety / Mężczyźni – 60

60-69

Kobiety / Mężczyźni – 70

70+

 1. Zawodnicy na dystansie 10 km nordic walking będą sklasyfikowani poniższych kategorii

kategorie

wiek

Kobiety / Mężczyźni – 18

18-29

Kobiety / Mężczyźni – 30

30-39

Kobiety / Mężczyźni – 40

40-49

Kobiety / Mężczyźni – 50

50-59

Kobiety / Mężczyźni – 60

60-69

Kobiety / Mężczyźni – 70

70+

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Podpisując listę startową, uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu oraz nordic walking. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

X. WYRÓŻNIENIA

BIEG
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar/statuetka + upominek

NORDIC WALKING 2,5 km, 5 km, 10 km
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar/statuetka + upominek

            MINI NORDIC WALKING 250 m dla dzieci
bez klasyfikacji – medal na mecie

   WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy. Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

Ewentualne obowiązki podatkowe z tytułu wydania nagród spoczywają na organizatorze.

XI. TRASA

 1. START i META Wrocław – KRZYKI, Park Południowy
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odżywczym znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni szutrowej – pętla ok. 2,5 km.

XII. DEPOZYT IWYPOŻYCZALNIA KIJÓW

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 150 par. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 50 zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

XIII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu/nordic walking.
 2. Podczas biegu/nordic walking wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej i na plecach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 4. Zabrania się używania słuchawek podczas udziału w zawodach pod groźbą dyskwalifikacji.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu/nordic walking, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/nordic walking w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu/nordic walking nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Każdy zawodnik otrzymuje talon, który po biegu/nordic walking upoważnia do otrzymania posiłku.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu/nordic walking.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem:
  – system zgłoszeń e-mail: biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224,
  – sprawy organizacyjne e-mail: r.brzezinski@pfnw.eu ; tel. 603 766 284