30 grudnia 2018

II Zimowy Cross Bociana w Nadleśnictwie Czarnobór

Wczytuję mapę...

Data: 30/12/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5, 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czarnobór

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

III Zimowy Cross Bociana” w Nadleśnictwie Czarnobór

Cel zawodów:

 1. Popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 2. Promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 4. Promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,

Współorganizatorzy:

 1. Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek,
 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek.

Partnerzy:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 2. Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 3. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 4. Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

Termin i miejsce:

 1. Rozpoczęcie imprezy godzina 09:00 w dniu 30.12.2018 r.
 2. Biegi start godzina: 11:00.
 3. Marsz Nordic Walking start 10:00
 4. Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
 2. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
 3. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
 4. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w sobotę 30.12.2018 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking – od 9:00 do 9:45,
 • Biegi – od 09:30 do 10:45.

Zgłoszenia:

 1. Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
 2. Zapisy na stronie: www.herkules.org.pl
 3. Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 28.12.2018 r. lub wyczerpania limitu uczestników.
 4. Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 5. Limit uczestników:
 6. Łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i marszu Nordic Walking,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
 • dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu za pomoca chipów systemem firmy MyLaps
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie dla dystansu 5km i marszu Nordic Walking/ 5km i mecie dla dystansu 10 km,
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Zasady finansowania:

Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest płatny i wynosi 45 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Dom Dziecka w Szczecinku.

Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.

Opłaty wnoszone są na konto organizatora.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek

BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540

W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.

Postanowienia końcowe:

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 2. Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 7. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 8. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 9. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 10. Wielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 11. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 12. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 13. Toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 14. Wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
 15. Parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość – 300 metrów od startu),
 16. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.
 17. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.