14 kwietnia 2019

II Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie – Rolki fitness

Wczytuję mapę...

Data: 14/04/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 6,4 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: +48 24/235 33 97  
Adres e-mail: mosir.gostynin@op.pl

Lokalizacja: Gostynin

Dyscyplina

  Rolki


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

”II WYŚCIG O PUCHAR SIEMOWITA W GOSTYNINIE”
/ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim/
INAUGURACJA DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2019
14 kwietnia 2019 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem „II Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
 • Współorganizatorem jest: U.K.S. Zwoleń-Team /sekcja wrotkarstwa i łyżwiarstwa/ oraz Gmina Miasta Gostynina.
 • Partnerzy wydarzenia: Starostwo Powiatowe, Gmina Gostynin

1. „II Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” to zawody sportowe, które odbędą się
dnia 14 kwietnia 2019 r. /niedziela/ w Gostyninie /woj. mazowieckie/, ul. Zamkowa 31.
2. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła
    formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie:

oraz  podpisała oświadczenie /Kartę Startową/ przy odbiorze Pakietu Startowego.

3. Zawody przeprowadzone będą na następujących dystansach:

 • rolkarze speed: 41,6 km  /od 16 r.ż. ukończone/  –  / 13 pętli /
 • rolkarze speed: 22,4 km  /od 14 r.ż. ukończone/  –  / 7 pętli /
 • rolkarze fitness:  6,4 km  /od 14 r.ż. ukończone/  –  / 2 pętle /
 • młodzież rolki:    3,2 km  /2003-2004/                 –  / 1 pętla /
 • dzieci rolki: 100m /r. 2011 i młodsi/, 300m /2009-2010/, 600m /2007-2008/, 900m /2005-2006/

CELE:

1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja
2. Promocja Gminy Miasta Gostynina i okolic /walorów turystycznych/
3. Ukazanie Gostynina jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia
4. Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej
5. Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności fizycznej jaką jest jazda na rolkach
6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach  /w tym: w ramach Długodystansowego Pucharu Polski 2019 w jeździe szybkiej na dystansie maratonu/.

TERMIN I MIEJSCE, INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Zawody sportowe odbędą się 14 kwietnia 2019 roku w Gostyninie /niedziela/
2. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy zamku gostynińskim
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin, czynne w dniu 14.04.2019 r. w godz. 8:00-11:30
3. Przybliżony program minutowy:

 • 8:00 otwarcie biura zawodów
 • 9:30 wspólna rozgrzewka dla dzieci i młodzieży
 • do 9:50 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu dzieci i młodzieży: 100m, 300m, 600m, 900m, 3.2km
 • 10:00 start wyścigu dzieci /r. 2011 i młodsi/ na dystansie 100m
 • 10:10 start wyścigu dzieci /r. 2009 i 2010/    na dystansie 300m
 • 10:20 start wyścigu dzieci /r. 2007 i 2008/    na dystansie 600m
 • 10:30 start wyścigu dzieci /r. 2005 i 2006/    na dystansie 900m
 • do 10:40 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu rolek FITNESS 6.4km
 • 10:40 start wyścigu młodzieży /r. 2003 i 2004/ na dystansie 3.2km=1 pętla
 • 11:00 start wyścigu rolki rekreacyjne „FITNESS” 6.4 km /kobiety i mężczyźni od 14 r.ż./ 2 pętle po 3,2km
 • 11:30 dekoracja zwycięzców: dzieci i młodzież
 • do 11:30 odbiór numerów startowych /pakietów/ na dystansie 22.4km i 41.6km
 • od 11:40 pętla 3.2km do dyspozycji dla zawodników 22.4km i 41.km /rozgrzewka/
 • 12:00 start wyścigu rolki szybkie 22.4km /kobiety i mężczyźni od 14 r.ż./ 7 pętli po 3,2km oraz wyścigu na dystansie  41.6km /kobiety i mężczyźni od 16 r.ż./ 13 pętli po 3,2km w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2019
 • 12:00-15:15 wspólny poczęstunek, dmuchańce dla najmłodszych, promocja gostynińskich klubów sportowych, prezentacja zespołu muzycznego,tanecznego
 • 15:30 wywieszenie list z wynikami
 • 15:15 pokaz Freestyle /klubu PTT DELTA Płock/
 • 15:35 dekoracja zwycięzców: fitness 6.4km, 22.4km, 41.6km
 • 16:00 zamknięcie zawodów

4. Trasa asfaltowa:
Start i meta nastąpi z ronda Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin /okolice Zamku Gostynińskiego/
a) dystanse dla dzieci – ul. Zamkowa /w linii prostej z nawrotami/
/od ronda „Rodziny Higersbergerów” do skrzyżowania z ul. Parkową/

b) pozostałe grupy /*jedna pętla 3,2 km od ul. Zamkowej rondo „Rodziny Higersbergerów”,
przez ul. Targową, ul. Zazamcze, ul. Dybanka, ul. Kwiatową/Parkową, aż do ul. Zamkowej i w/w ronda
/

5. Punkt odżywczy z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie.  W razie niesprzyjających warunków pogodowych /np. upał/ Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych: 

7. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:

 • rolki młodzież: 15 minut (3.2km)
 • rolki fitness:  40 minut (6.4km)
 • rolki szybkie: 180 minut (22.4km, 41.6km)

*W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

8. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji /służb mundurowych/.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2. Organizator wprowadza limity uczestników:

 • rolki dzieci i młodzież: 130 uczestników
 • rolki fitness: 60 uczestników
 • rolki szybkie 22.4km: 70 uczestników
 • rolki szybkie 41.6km: 140 uczestników

*Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników,
o czym poinformuje na stronie internetowej: 
www.mosirgostynin.pl ,
www.facebook.com/ II Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie   
 

3. O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu,wynajęta przez Organizatora.

4. Zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji /rolki fitness 6.4km, czy rolki szybkie 22.4km/41.6km/ lub kilku konkurencjach: rolki fitness 6.4km oraz szybkie 22.4km/41.6km.

5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

5a. prawidłowa rejestracja do dn. 12 kwietnia 2019 r. /piątek/ do godz. 23:59
na stronie

/UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej/
     *Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń /400 uczestników/.

5b. uiszczenie opłaty startowej do dn. 12 kwietnia 2019 r. /piątek/ do godz. 23:59 na rachunek organizatora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

 • rachunek: 26102039740000590202178788
 • adres: ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
 • NIP: 971-00-04-880
 • REGON: 000330950

5c. podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego tj. w dniu startu.

5d. UWAGA: do KLASYFIKACJI Długodystansowego Pucharu Polski 2019 będą brani zawodnicy posiadający „aktualną” licencję zawodniczą PZSW z siedzibą w Warszawie, ul. Inspektowa 1

6. Opłata startowa za udział w „II Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”:

 • rolki dzieci i młodzież dystans od 100m do 3.2km:  15 zł
 • rolki fitness dystans 6.4km:  50 zł
 • rolki rekreacyjne, szybkie na dystansie 22.4km:  50 zł
 • rolki rekreacyjne, szybkie na dystansie 41.6km:  50 zł

*Uczestnicy zawodów sportowych będący mieszkańcami miasta Gostynina, gminy Gostynin,
powiatu Gostynińskiego zwolnieni są z opłaty startowej.

7. Zapisy będą możliwe tylko za pośrednictwem formularza internetowego.
UWAGA: W biurze zawodów, w dniu zawodów NIE BĘDĄ MOŻLIWE ZAPISY 
oraz DOKONANIE WPŁATY !

8. Odbiór pakietów startowych w dniu 14 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00-11:30 ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin.

9. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i własnoręczne podpisanie oświadczenia, listy osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

*W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

*W przypadku braku dokumentu tożsamości, legitymacji szkolnej  osoba nie zostanie dopuszczona do zawodów. 

*Prawo startu w zmaganiach: 22.4km, Fitness 6.4km mają osoby, które najpóźniej
w dniu 14.04.2019 r. ukończą 14 lat oraz spełnią warunki o których mowa w regulaminie.

*Prawo startu w zmaganiach: 41.6km mają osoby, które najpóźniej w dniu 14.04.2019 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki o których mowa w regulaminie.

10. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego /na lewą nogawkę/, który znajdzie się w pakiecie startowym.  Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku ochronnym. Dodatkowo każdy uczestnik zawodów sportowych umieszcza „czip” na wybranej nodze poniżej stawu kolanowego. Wskazane jest także założenie ochraniaczy na nadgarstki i kolana.

11. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

12. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS” 6,4km=2 pętle mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z wysokim butem i kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

14. Regulamin będzie dostępny na stronie pomiaru czasu:

15. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

16. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.

17. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji.

18. Zawody sportowe „II Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” ubezpiecza Organizator (OC i NNW). Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

20. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w poszczególnych dystansach (od 100m do 41.6km) oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

21. Osoby startujące w zawodach oświadczająże są zdolni do udziału w rywalizacji  sportowej oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie /Kartę Startową/ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
*W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

22. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów oraz na trasie zmagań.

23. Zasłanianie numeru startowego w części, w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

24. Osoby nie posiadające numeru startowego będą usuwane z trasy.

PAKIET STARTOWY:

1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia „wszystkim” 400 uczestnikom:

 • numer startowy + agrafki
 • zwrotny chip pomiaru czasu
 • napoje na trasie i mecie
 • posiłek regenerujący
 • obsługę medyczną
 • obsługę Biura Organizatora Zawodów
 • gadżet
 • pluszaki dla najmłodszych
 • dmuchańce dla najmłodszych
 • okolicznościowy medal i koszulkę

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

POMIAR CZASU:

1. Pomiar czasu na wszystkich dystansach będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego /przy pomocy „zwrotnych” chipów/.

2. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip.

3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

4. Posiadanie chipa i numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Chip winien zostać przymocowany do buta lub do kostki. Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.
  *Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
6. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników „wszystkich” biegów na mecie zastosowany zostanie fotofinisz.
7. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza linię mety. *Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

BIURO ZAWODÓW:

1. W dniu 14 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00-11:30, ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin

2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, okazaniu kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów.

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

*Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

1. W Rolkach Szybkich 41.6km w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI
będzie prowadzona:

a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:

 • K i M 16-19 lat
 • K i M 20-29 lat
 • K i M 30-39 lat
 • K i M 40-49 lat
 • K i M 50-59 lat
 • K i M 60 lat i starsi

*Warunkiem klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski 2019 (uzyskania punktów 1 etapu) jest posiadanie aktualnej licencji PZSW.
*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową
*Dodatkowa kat. „najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

2. W Rolkach Szybkich 22.4km będzie prowadzona:

a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:

 • K i M 14-19 lat
 • K i M 20-29 lat
 • K i M 30-39 lat
 • K i M 40-49 lat
 • K i M 50-59 lat
 • K i M 60 lat i starsi

*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową.

*Dodatkowa kat. „najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

3. Rolki Fitness 6.4km:
klasyfikacja OPEN trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

4. Rolki dzieci i młodzież:
a) r. 2011 i młodsi /dzieci/  100 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
b) r. 2009-2010     /dzieci/  300 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
c) r. 2007-2008     /dzieci/  600 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
d) r. 2005-2006 /młodzież/ 900 m   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
e) r. 2003-2004 /młodzież/ 3.2 km /1 pętla/   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
i nagród.

6. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.

7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

8. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie placu zamkowego ul. Zamkowa 31 w Gostyninie  /scena/. Dekoracja dzieci i młodzieży nastąpi o godz. 11:30. Pozostałe ceremonieod godz. 15:35 /rolki fitness 6.4km i szybkie 22.4km, 41.6km/.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
2. Do klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski /bieg główny 41.6km/ brani będą zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSW.
3. Uczestnicy biegu 22.4km i 41.6km startują o godz. 12:00 /obowiązuje wspólny start, bez podziału na sektory/.
4. Trasa=„1 pętla po kwadracie o długości 3.2km” będzie oznaczona tabliczkami, taśmami.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy /do lewej, nogawki spodenek, kombinezonu/ i czip przymocowany do buta, poniżej kolana.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 14.04.2019 r.
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymacja szkolna /dzieci i młodzież/ oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
8. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
9. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 15:00. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu w Biurze Zawodów.
10. Punkt nawadniania będzie znajdował się w jednym miejscu pętli //za linią startu/mety punkt odżywiania i nawadniania//.
11. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów /strój sportowy/. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału mw wyścigu.
12. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm.Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.
13. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
14. Na dystansie maratonu oraz półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie. Na dystansie fitness 6.4km dozwolony jest start na kółkach do 90 mm włącznie z wysokim butem fitness.
15. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka.

16. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.
17. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi /techniki „train push” przy sprincie, „chasing push” wypychanie zawodnika z grupy/.
18. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie /jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów/, lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.
19. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.
20. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku.
21. Kobiety mogą poruszać się za mężczyznami.
22. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom.
23. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
24. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany  w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna  droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu. Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami powinny być respektowane podczas wznawiania wyścigu. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowe są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.
25. Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych w wyniku neutralizacji.
26. Podczas zawodów sportowych nie będzie możliwości pozostawienia rzeczy do depozytu.

27. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na fb: „II Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie” zamieszczone będą informacje /dane kontaktowe/ do polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy noclegowej /Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie/.

DYSKWALIFIKACJA:
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy /a tym samym zdyskwalifikowania/ w przypadkach:
1. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku /decyzje obsługi medycznej/.

2. Przekroczenia limitu czasu.

3. Niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego.

4. Przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie.

5. Ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora.
6. Nie odnotowania obecności zawodnika.
7. Złamania zasad bezpieczeństwa.
8. Nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu.
9. Nie wykonywania poleceń organizatora.
10. Pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach /np. asysta rowerowa/
11. Startu w niewłaściwej kategorii wyścigu.

PROTESTY:
1. Pisemny protest należy składać do wiadomości Biura Organizatora Zawodów / Biura Elektronicznego Pomiaru Czasu.
2. Protest musi zostać zgłoszony nie później niż 15 minut „po ogłoszeniu” oficjalnych wyników zawodów.
3. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu.
4. Po ogłoszeniu wyników, zajęte miejsca/czasy traktowane są jako oficjalne i w takiej formie ogłoszone zostaną na stronie

5. W czasie rozpatrywania protestu przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu, kierownik drużyny oraz zawodnicy/zawodnik tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura.
6. Decyzje podjęte przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
7. Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm./ oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (Dz.Urz.UE L119/1). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Zawodów.
4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. W czasie trwania zawodów sportowych wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

3. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb „II Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie” i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z „II Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie  „II Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,  za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia  /w całości bądź częściowo/ zachowają ważność i wykonalność.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.
9. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne:
    a) szkody wyrządzone przez Uczestników i obowiązku naprawiania takich szkód
b) kradzieże
c) kontuzje wynikłe z winy Uczestników
 w wyniku udziału w zawodach.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
11. Informacje i aktualności dotyczące „II Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie” można znaleźć na stronach internetowych:

12. Koszty organizacji zawodów sportowych pokrywają: organizator i współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy wydarzenia.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na:
https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin

KONTAKT:

* Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

                        Grzegorz Maciejewski  tel. +48 24/235 33 97
e-mail: mosir.gostynin@op.pl
 www.mosirgostynin.pl

* Lider projektu: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń-Team 
Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
Łukasz Flejszer   tel: +48 609 319 002
e-mail: flejszer@poczta.onet.pl 
fb: Uks Zwoleń-Team
fb: II Wyścig we wrotkarstwie o Puchar Siemowita w Gostyninie
www.zwolen-team.pl

* Współorganizator: Gmina Miasta Gostynina
Rynek 26, 09-500 Gostynin
e-mail: promocja@gostynin.pl