11 lipca 2020

II Polanicki Bieg Niedźwiedzia – 15 km

Wczytuję mapę...

Data: 11/07/2020

Godzina startu: 17:00

Dystans: 15 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Park Zdrojowy Polanica Zdrój

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

II Polanicki Bieg Niedźwiedzia

Dystanse 15km, 10km oraz 5km (dystans rodzinny od 13 lat)

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta Polanica Zdrój na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 11 lipca 2020r. – Polanica Zdrój (Park Szachowy)

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Alejkami Parku Zdrojowego oraz w przyległym terenie leśnym. Trasa górska
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota – 11.07.2020r.

 • godz. 15.30 – 16.50 – sekretariat zawodów
 • godz. 17.00 – bieg główny – dystans 15 km
 • godz. 17.10 – bieg główny – dystans 10 km
 • godz. 17.15 – bieg główny – dystans 5 km
 • nagradzanie zawodników (miejsca I-III)  bezpośrednio po wbiegnięciu na metę na każdym dystansie.

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 08.07.2020r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl oraz www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników:

– 100 osób – na dystansie 10km oraz 15km.

 – 50 osób – na dystansie 5km

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

Na dystansie 5 km

 • 35 zł do dnia 15.06.2020r. (dzieci do 18 lat płacą 50%)
 • 40 zł do dnia 08.07.2020r.
 • 60 zł w biurze zawodów – pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Na dystansie 10 km

 • 40 zł do dnia 15.06.2020r.
 • 45 zł do dnia 08.07.2020r.
 • 60 zł w biurze zawodów – pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Na dystansie 15 km

 • 45 zł do dnia 15.06.2019r.
 • 50 zł do dnia 08.07.2019r.
 • 60 zł w biurze zawodów – pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują odlewany medal.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

Na konto: FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 ” podaj numer rejestracji”

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: herkules.org.pl

3. Prawo startu w zawodach na dystansie 5km mają uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą w biurze zawodów odebrać pakiet w towarzystwie opiekuna prawnego, który okaże się dokumentem tożsamości oraz podpisze oświadczenie w obecności pracownika sekretariatu.

4. Prawo startu w zawodach na dystansie 10km oraz 15km mają uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia).

3. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na dystansie 5km, 10km, 15km w następujący sposób:

 • Klasyfikacja indywidualna OPEN: miejsca1-3 kobiety i mężczyźni

4. W biegach udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km, 10km, 15km:

za miejsca I – III puchar, upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 15. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.