12 stycznia 2019

II Marsz Nordic Walking dla WOŚP Okonek

Wczytuję mapę...

Data: 12/01/2019

Godzina startu: 16:00

Dystans: 1 godz.

Dane organizatora:
Numer telefonu: 512-113- 307
Adres e-mail:

Lokalizacja: Okonek

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

II BIEG I MARSZ NW DLA WOŚP W OKONKU

I. CEL IMPREZY

 1. Wsparcie zbiórki WOŚP – dla wyrównania szans w leczeniu noworodków
 2. Promocja Miasta i Gminy Okonek na terenie kraju.
 3. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Okonek 12 stycznia 2019 roku – start i meta przy ulicy Stockelsdorf
 • Szatnie w budynku hali sportowej przy SZKOLE PODSTAWOWEJ przy ul. Leśna 45
 • Parking dla samochodów przy hali sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego (wjazd od ulicy Wodnej)

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 14:00 – 16:00 – sekretariat zawodów (w budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ przy ul. Leśnej 45)
 • godz. 15:00 – start biegu KRASNALA– dystans 400 m
 • godz. 15:15 – start biegu MŁODZIEŻOWEGO – pętla 700 m
 • godz. 16:00 – start biegu GODZINNEGO i MARSZ NW – pętla 700 m
 • godz. 17:30 – uroczyste podsumowanie (w budynku hali sportowej przy SZKOLE PODSTAWOWEJ przy ul. Leśna 45)

IV. ORGANIZATOR

 • Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej w Okonku

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • HERKULES Sp. z. o. o. sk. – organizacja imprez sportowych.
 • #ZabieganiNocą

VI. ZAPISY

 • On-line do 31 grudnia do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.polmaratonlipcowy.pl
 • W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w w budynku SZKOŁY POSTAWOWEJ przy ul. Leśnej 45, które czynne będzie od godz. 14:00 – 16:00.

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. W dniu biegu dobrowolna kwota do puszki WOŚP przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów. OPŁATA ZA BIEG POBIERANA BĘDZIE WYŁĄCZNIE DO ZAPLOMBOWANYCH SKARBONEK STACJONARNYCH W BIURZE ZAWODÓW. MIŁO BY BYŁO GDYBY TO CO WRZUCIMY DO PUSZKI POKRYŁO KOSZT PAKIETU STARTOWEGO, KTÓRY SZACUJEMY NA 50 ZŁOTYCH, W PRZYPADKU BIEGU KRASNALA I BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH, BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI GDY ZASILICIE SKARBONKĘ KWOTĄ 10 ZŁOTYCH
 2. W ramach opłaty startowej, każdy zgłoszony do biegu godzinnego i marsz NW otrzymuje: pamiątkowy medal, okolicznościową czapkę i poczęstunek .

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.polmaratonlipcowy.pl
 3. Rywalizacja na trasie biegu trwa godzinę start wspólny po wystrzale startera, uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli o długości ok. 0,7 km. okrążenie rozpoczęte przed upływem godziny może zostać ukończone po upływie czasu o kolejności w klasyfikacji decyduje ilość pokonanych okrążeń, w przypadku pokonania tej samej liczby okrążeń decyduje czas ukończenia ostatniego okrążenia.
 4. W biegu godzinnym mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, lub ukończone 16 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W biegu głównym będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz generalna kobiet i mężczyzn w marszu Nordic Walking
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem  tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 7. W biegu krasnala mogą uczestniczyć dzieci tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Rywalizacja biegu krasnala dziewcząt i chłopców do lat 7 odbędzie się na dystansie 400 metrów
 9. Rywalizacja dzieci w wieku szkolnym odbędzie się na dystansie 700 metrów
 10. Wszystkie dzieci otrzymają na mecie okolicznościowy medal i słodycze
 11. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.
 12. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE -BIEG GŁÓWNY

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III
 • W klasyfikacji generalnej NW kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III
 • W kategorii drużynowej (drużyny pięcioosobowe, mieszane) za miejsca I-III, wygrywa drużyna która uzyska największą liczbę okrążeń
 • Dodatkowo statuetka dla najstarszego, najmłodszego uczestnika biegu
 • Puchary dla każdego przedszkola, uczestniczącego w biegu krasnala

WSZYSCY UCZESTNICY

 • Na mecie otrzymają medal okolicznościowy

X. TRASA

 • START i META start i meta przy ulicy Stockelsdorf w Okonku
 • Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 • Trasa przebiega po nawierzchni asfaltowej.

XI. DEPOZYT

 • Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 • Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 • Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wody
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 18. Parking przy budynku szkoły podstawowej w Okonku ul. Leśna 45
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.polmaratonlipcowy.pl, tel. 512-113- 307