8 lutego 2019

II Klubowe Mistrzostwa w Biegu Morsów Po Plaży

Wczytuję mapę...

Data: 08/02/2019

Godzina startu: 17:30

Dystans: 2.5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Mileno Promenada

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Klubowe Mistrzostwa

II KLUBOWE MISTRZOSTWA W BIEGU MORSÓW PO PLAŻY – 2,5km

XVI Międzynarodowy Zlot Morsów

I. CEL IMPREZY

– Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego

stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

– 8 luty 2019r – Mielno o godz. 17.30 (przy Pomniku Morsa, na promenadzie, przy

głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki)

III. PROGRAM MINUTOWY

· godz. 16.30 – działalność biura zawodów (wydawanie chipów)

· godz. 17.20 – wspólna rozgrzewka

· godz. 17.30 – start na dystansie 2,5km

· godz. 18.00 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

· Gmina Mielno – Centrum Kultury w Mielnie

V. ZAPISY

1. On-line do dnia 06.02.2019 do godziny 23:59

2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów (przy Pomniku Morsa, na promenadzie, przy głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki)

8 lutego 2019 r. od godz. 16.30 – 17.15

VI. OPŁATY

Bez opłaty startowej.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Zawodnicy startują z opaskami na rzepie z numerem.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów systemem BibTag firmy Mylaps, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora oraz www.czas- start24.pl, www.herkules.org.pl,

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną jako zespół na podstawie sumy czasów 10 reprezentantów (jednakowa nazwa na zgłoszeniu).

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

ZESPOŁOWO – za miejsca 1 – 3 ( suma czasów 10 nawyżej sklasyfikowanych reprezentantów klubu, grupy, drużyny – jednakowa nazwa na zgłoszeniu)

Najlepszy Mors – 1 miejsce wśród kobiet i mężczyzn – nagroda specjalna.

IX. TRASA

1. START i META Mielno.

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

4. Trasa przebiega po plaży.

X. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy posiadają chipa na rzepie.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.