31 sierpnia 2019

II BIEG BEZ SPINY

Wczytuję mapę...

Data: 31/08/2019

Godzina startu: 13:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 94 31 40 574
Adres e-mail: promocja@malechowo.pl

Lokalizacja: Malechowo

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

II BIEG BEZ SPINY

I. CEL IMPREZY

 • Aktywizacja mieszkańców Gminy Malechowo i Powiatu Sławieńskiego;
 • Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Rozwój wolontariatu.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 31 sierpnia 2018r. – Malechowo, start o godz. 13.00 – (przy szkole podstawowej w Malechowie)

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 12.00 – 12.30 –  działalność biura zawodów (wydawanie chipów i numerów startowych)
 • godz. 12.30 – wspólna rozgrzewka
 • godz. 12.45 – uroczyste otwarcie i prezentacja zawodników
 • godz. 12.50 – 12.55 pamiątkowe zdjęcie.
 • godz. 13.00 – start na dystansie 10km
 • godz. 14.45 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy Malechowo; Wójt Gminy Malechowo;
 • OSP Malechowo;
 • SP w Malechowie.

V. PATRONAT MEDIALNY

Dziennik Bałtycki

V. ZAPISY

 • On-line do dnia 27.08.2019 do godziny 23:00
 • W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów ( przy szkole podstawowej w Malechowie)

31 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 – 12.30

VI. OPŁATY

 • 10 zł – do dnia 27.08.2019r.
 • 20 zł – w dniu zawodów

Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto:

Fundacja Herkules All Sports, Numer konta  55 1050 1559 1000 0090 3178 8087  z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo: www.biegimalechowo.pl, , www.herkules.org.pl
 3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn.

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-18 18-29 lat
 • K/M-30 30-39 lat
 • K/M-40 40-49 lat
 • K/M-50 50-59 lat
 • K/M-60 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1.  Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

 • W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3 – puchary, upominek
 • W kategoriach wiekowych za miejsce 1 – 3  – dyplom
 • Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo

IX. TRASA

 1. Trasa Malechowo – Żegocino –  Malechowo, start i meta przy SP w Malechowie
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy posiadają  chipa na rzepie.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące zgłoszeń i opłat  można uzyskać pod adresem: biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224, natomiast w zakresie spraw organizacyjnych po adresem: promocja@malechowo.pl, tel. 94 31 40 574