29 września 2018

I Bieg Rybaka

Wczytuję mapę...

Data: 29/09/2018

Godzina startu: 12:00

Dystans: 5,3 km i 10,6 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Czaplinek

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                     Regulamin biegu

I Bieg Rybaka w Czaplinku

 1. CEL IMPREZY
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Integracja społeczności sportowej.
 3. Sportowo – turystyczna promocja miasta Czaplinek.
 1. ORGANIZATOR
 1. Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina
 2. Gmina Czaplinek
 1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
 1. 29 września 2018, Czaplinek Rynek miejski.
 2. Dystans biegu: 5,3 km (1 pętla) oraz 10,6 km (2 pętle).
 3. Start i meta – Rynek miejski, od strony ul. Sikorskiego.
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 8:00 do 11:30 w miejscu odbywania się zawodów
 5. Start godz. 12:00
 6. Trasa zawiera elementy drogi asfaltowej, terenu plaży miejskiej oraz drogi z płyt betonowych
 7. Punkt z wodą na odcinku drogi 2,8 km dla obu dystansów i 8,1 km dla dystansu 10,6 km (brama ośrodka Drawtur) oraz przy mecie zawodów.
 1. OPŁATA STARTOWA
 1. Na dystansie 5,3 km – 20zł
 2. Na dystansie 10,6 km – 30zł
 3. Płatność na rachunek: BANK BGŻ BNP PARIBAS, oddział w Drawsku Pomorskim 55 1600 1462 1877 9167 7000 0001, opis płatności: „Opłata startowa – I Bieg Rybaka”

      V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo: www.czas-start24.pl, www.herkules.org.pl,
 3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 5,3 km oraz 10,6 km – klasyfikacja generalna

ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie na dystansie 10,6km:

K/M-18 18-29 lat

K/M-30 30-39 lat

K/M-40 40-49 lat

K/M-50  50+

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 1. ZAPISY
 1. On-line od dnia 16.07.2018 do dnia 15.09.2018 do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych
 3. Wprowadza się limit zawodników 300 osób.

VII. WYRÓŻNIENIA

 1. W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn na obu dystansach: za miejsca I – III puchar, upominek.
 2. W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) na dystansie 10,6 km za miejsca I – III dyplom, upominek.
 3. W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn na dystansie 10,6 km

najlepszy Czaplinianin, Czaplinianka:

za I miejsce puchar, upominek.

 1. Najstarszy uczestnik biegu wśród kobiet i mężczyzn.

Puchar, upominek.

 1. Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo

VIII. DEPOZYT

1.   Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2.   Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3.   Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

IX. UBEZPIECZENIE

1.   Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2.   Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) oraz chipy do pomiaru czasu.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9.   Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.