21 września 2019

Festyn Biegowy BIEGAJ z GOCHEM – DYCHA NA BIEŻNI

Wczytuję mapę...

Data: 21/09/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 10000 m

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Bytów Stadion

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Festyn Biegowy BIEGAJ z GOCHEM – DYCHA NA BIEŻNI

ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza „Goch” Bytów.

 • Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.

 • Urząd Miasta w Bytowie.

 • Starostwo Powiatowe w Bytowie.

CEL

 • Popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji.

 • Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności.

 • Integracja środowiska biegowego.

 • Rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych.

 • Upamiętnienie otwarcia nowego boiska lekkoatletycznego w Bytowie.

 • Upamiętnienie Jubileusz 10-lecia Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 21 września 2019 r. godz. 10:00 w Bytowie woj. Pomorski w ramach Festynu Biegowego BIEGAJ Z GOCHEM.

 • Bytów – stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa.

 • Bieg odbędzie się na bieżni bytowskiego stadionu lekkoatletycznego

 • Odbiór numerów i chipów startowych w dniu Imprezy w biurze zawodów- Bytów stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa – będzie możliwy w godz. 8:00- 9:50.

TRASA BIEGU:

 • Bieg odbędzie się na bieżni tartanowej. 25 okrążeń bieżni .

 • Bieg w formule towarzyskiej i koleżeńskiej.

 • Przewidzianych jest 25 punktów żywnościowych „będą usytuowane co 400 met

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 21.09.2019,

 • Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego w obecności pracownika biura.

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych.

 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowanie do 3 września 2019 roku lub do wyczerpania limitu który wynosi 70 osób

Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa 69 zł dla mieszkańców powiatu bytowskiego wpisowe 59

Opłata startowa przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora :

na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki

S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, zawodnika oraz obowiązkowo dopisek “ Dycha na bieżni ”)

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne :

Stadion w Bytowie, ul. Brzozowa , sobota

21.09.2010 r. od godz. 8:00 do 9:50

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują : numer startowy oraz chip.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 • Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open:
 • Zwycięzcy w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 otrzymują „DIABELSKIE SKRZYPCE „ (duże)
 • Pozostali zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymują .„DIABELSKIE SKRZYPCE „ (małe)

POSTANOWIENIA KONCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator
 • Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizator zapewnia depozyt/ szatnie/natryski .
 • • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych imprezy (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.)
 • Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną z Koszalina HERKULES

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz niezapomnianych wrażeń !

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy