31 sierpnia 2019

Cross na Wrzosach

Wczytuję mapę...

Data: 31/08/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5, 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.pl

Lokalizacja: Okonek

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIEG „CROSS NA WRZOSACH” – 5km oraz 10km

NORDIC WALKING – 5km

I . CEL IMPREZY

 • Promocja obszarów NATURA 2000 jako miejsce rekreacji rodzinnej.
 • Promocja Lasów Państwowych jako firmy przyjaznej rekreacji rodzinnej.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

Start: 31.08.2019r.

 • godz. 11.00 – bieg 10 km oraz 5km
 • godz. 11.05 – nordic walking 5km

III. MIEJSCE

 • Obszar natura NATURA 2000 (wrzosowiska) dojazd z Okonka.

IV. ORGANIZATOR

 • Nadleśnictwo Okonek

V. WSPÓŁORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports

VI. ZAPISY

1. On-line do dnia 25.08.2019 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.crossnawrzosach.pl ( istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczetników 200 osób )

2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych, w miejscu zawodów, które czynne będzie: 31 sierpnia 2019r. od godz. 9:30

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 40 zł – do dnia 15.08.2019r.
 • 50 zł – do dnia 25.08.2019r.
 • 60 zł – w dniu zawodów ( tylko do osiągnięcia limitu 200 osób opłaconych )

Wpłaty dokonywać na konto: Fundacji Herkules All Sports., Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

z dopiskiem: „CROSS NA WRZOSACH” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

W ramach opłaty, każdy uczestnik otrzymuje koszulkę techniczną (dla zgłoszonych do 15.08.2019r), posiłek regeneracyjny oraz odlewany medal z możliwością wygrawerowania czasu oraz imienia (grawerowanie dodatkowa opłata 10 zł ).

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie .

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym na dystansie 5km i 10km będą prowadzone będą klasyfikacje generalne oraz  klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-14   14-17 lat (tylko na dystansie 5km)
 • K/M-18   18-29 lat
 • K/M-30   30-39 lat
 • K/M-40   40-49 lat
 • K/M-50   50-59 lat
 • K/M-60   60 i więcej

W marszu nordic walking na dystansie 5km  będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K / M – jun  do 17 lat
 • K / M – 18   18- 44 lat
 • K / M – 45   45 lat i więcej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w zawodach.

IX. NAGRODY

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (tylko w biegach)

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną)

za miejsca I – III upominek

Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

X. TRASA

1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

3. Trasa przebiega po duktach i drogach leśnych – pętla ok. 5 km.

XI. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO BIEG MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY !!!

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

16.W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: e-mail: biuro@herkules.org.pl,  tel. 691 116 224.