14 kwietnia 2019

Bukołaz 12k Biathlon

Wczytuję mapę...

Data: 14/04/2019

Godzina startu: 12:00

Dystans: 12 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Szczecin

Dyscyplina

  • Brak


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

BUKOŁAZ 12K BIATHLON / MEMORIAŁ  JULIANA GRUNERA – to bieg łączony ze strzelaniem. Dystans biegowy o charakterystyce przełajowo-górskiej w trudnej scenerii wzgórz Puszczy Bukowej. Sprawdzianowi biegowemu na odległość 12 km towarzyszy równie wymagający test strzelecki. Zwycięzca biegu oprócz wytrzymałości będzie musiał jednocześnie wykazać się precyzją strzelecką. Wydarzenie dedykowane pamięci polskiego sportowca okresu międzywojnia – Julian Gruner (1898-1940). Julian Gruner był Reprezentantem Polski w lekkoatletyce specjalizującym się w skoku wzwyż i rzucie oszczepem, doktorem nauk medycznych, wykładowcą, porucznikiem rezerwy służby zdrowia Wojska Polskiego, wreszcie ofiarą zbrodni katyńskiej. Aspekt sportowy wydarzenia (biathlon) dopełnia hołd postaci historycznego bohatera. Wydarzeniu patronuje IPN Oddział Szczecin.

Liczba uczestników limitowana.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.04.2019 (do godz. 23:59), chyba że wcześniej organizator zamknie listę zgłoszeniową.

Biuro Zawodów: Szczecin ul. Skalista 24.

Termin zawodów 14 kwietnia 2019.

Start o godzinie 12.00. Dodatkowe informacje w komunikacie 12 kwietnia 2019.

1. CEL

Popularyzacja i upowszechnienie biathlonu.

Upamiętnienie sylwetki polskiego lekkoatlety, lekarza, żołnierza i bohatera – Julian Gruner.

Promocja przyrodniczych walorów kompleksu SPK Puszcza Bukowa.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna.

Partnerem strategicznym jest IPN Oddział Szczecin.

3. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 roku, start o godz. 12.00.

START i META: Kompleks sportowo-leśny KSP JPII (Szczecin, ul. Skalista 24).

Trasa BUKOŁAZ 12K BIATHLON przebiega leśnymi duktami SPK Puszcza Bukowa. Dwa okrążenia po 6K połączone z dwoma wizytami na profesjonalnej strzelnicy wojskowej położonej przy Drodze Chlebowskiej.  Bieg rozgrywany jest systemem:

Start w kolejności alfabetycznej nazwisk zawodników w odstępach co 40 sekund.

Po starcie bieg na dystansie 3K do stanowiska strzelniczego w pozycji leżącej – 5 strzałów, broń czeka i zostaje na strzelnicy.  Każdy niecelny strzał oznacza doliczenie 30 sekund karnych. Strzelamy z wiatrówek o energii poniżej 17 dżuli do biathlonek oddalonych o 15 metrów.

Następnie kontynuacja biegu (dystans  6K) do stanowiska strzelniczego w pozycji stojącej – 5 strzałów, broń czeka i zostaje na strzelnicy. Każdy niecelny strzał oznacza doliczenie 30 sekund karnych. Podobnie do pozycji leżącej strzelamy z wiatrówek o energii poniżej 17 dżuli do biathlonek oddalonych o 10 metrów.

Po drugim strzelaniu ostatnie 3K biegu z finiszem na MECIE.

BUKOŁAZ 12K BIATHLON należy traktować jako bieg o charakterystyce górskiej. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona. W momentach stycznych do dróg publicznych o niewielkim natężeniu trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu. Dodatkowo w przebiegu trasy rozlokowane będą stanowiska wsparcia organizatora. Dokładny przebieg trasy zostanie przedstawiony na stronie WWW.BUKOLAZ.PL

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów – elektroniczny pomiar czasu.

DODATKOWE ZALECENIE do skorzystania z możliwości strzałów próbnych przed rozpoczęciem zawodów (od godz. 10.00 do 11.40).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu może wziąć udział każdy, kto:

ukończył 18 lat;

złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia – pozwalającym na udział w biegu, wzór do pobrania na dole strony.

opłaci wpisowe:

Pierwszych 50 uczestników – opłata 60PLN

Poza tym do 10 kwietnia 2019 – opłata 70PLN

w terminie dnia zawodów – opłata 100PLN

Opłata startowa za bieg płatna poprzez płatności elektroniczne nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora w terminie do 10 kwietnia 2018.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. ZGŁOSZENIA

Zapisy do Biegu odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony – www.bukolaz.pl , do dnia 10 kwietnia 2019 do godz. 23.59.

Limit uczestników Biegu ustalono na 150 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 150 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.bukolaz.pl. Organizator może zwiększyć limit uczestników.

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę; numer startowy wraz z agrafkami; elektroniczny pomiaru czasu; worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie; medal okolicznościowy (po ukończeniu Biegu!); oznakowanie trasy; punkty kontroli czasu na trasie; punkt nawadniania i odżywiania na trasie biegu; Biuro Zawodów oraz Depozyt, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Biegu (Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety); relację fotograficzna z biegu; pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy; odnowę biologiczna powysiłkową; posiłek regeneracyjny.

7. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Pakiety startowe można odebrać:

W dniu zawodów w Biurze Zawodów (ul. Skalista 24, Szczecin) w godz. 10.00 – 11.50.

8. NAGRODY

Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Biegu i dyplomy (do pobrania ze strony bukolaz.pl).

Dodatkowo zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe trofea.

Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

OPEN MĘŻCZYŹNI (miejsca 1-6)

OPEN KOBIETY (miejsca 1-6)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Trofea i nagrody można odebrać tylko w dniu zawodów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi biegu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo służb porządkowych. W sposób szczególny dotyczy to zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. Zawodnicy, którzy nie będą respektowali reguł obowiązujących na strzelnicy i bezpośrednich poleceń sędziów, będą bezwzględnie dyskwalifikowani. Osobno jeszcze przed startem zawodów w rozesłanym komunikacie do wszystkich uczestników przedstawione zostaną ściśle obowiązujące zasady zachowania na strzelnicy podczas imprezy BUKOŁAZ 12K BIATHLON.

Równoległe decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu mają charakter niepodważalny i ostateczny.

Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (toalety, umywalki, bez pryszniców), przebieralnie, przechowalnię rzeczy.

Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej oraz przymocowany chip do pomiaru czasu (instrukcja montażu chipa będzie znajdować się w biurze zawodów).

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać drogą elektroniczną dane podmiotu niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Sposób wykorzystania podanych materiałów ma na celu promocję wydarzenia i każdorazowo zakłada budowanie przyjaznego wizerunku jego zaangażowanych uczestników.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna, 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Biomaszyna jest Pan Maciej Szyszko, email: m.szyszko@biomaszyna.com Dodatkowo Państwa dane przetwarza podmiot Manufaktura Sportu Maciej Szyszko (NIP 955-142-40-25, adres 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25), który zarządza serwisem www.bukolaz.pl  Ponadto podmioty współzależne: B4SPORT KAELMO, ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz poprzez platformę służącą do zapisów i prezentacji wyników – B4SPORTONLINE oraz HERKULES Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Bonin 11E, 76-009 Bonin, w zakresie świadczonej usługi pomiaru elektronicznego czasu. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: m.szyszko@biomaszyna.com Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli Państwa zidentyfikować. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwe sklasyfikowanie uczestnictwa w zawodach i przyznania sportowych wyróżnień i nagród. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesyłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.

Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez Organizatora kaucja przepada. Decyzja Organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.