21 października 2018

BUKOŁAZ 6K INTRO

Wczytuję mapę...

Data: 21/10/2018

Godzina startu: 12:00

Dystans: 6km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602-460-832
Adres e-mail: m.szyszko@biomaszyna.com

Lokalizacja: Szczecin

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

 1. CEL
  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Edukacja historyczna, przyrodnicza i ekologiczna.
  3. Promocja przyrodniczych walorów kompleksu SPK Puszcza Bukowa.
 2. ORGANIZATOR
  1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna.
  2. Partnerem strategicznym jest Nadleśnictwo Gryfino.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 21 października 2018 roku, start o godz. 12.30.
  2. Trasa BUKOŁAZ 6K INTRO przebiega leśnymi duktami SPK Puszcza Bukowa.
  3. Start i Meta: Kompleks sportowo-leśny KSP Jana Pawła II (Szczecin, ul. Skalista 24).
  4. Długość trasy ok 6km. BUKOŁAZ 6K INTRO należy traktować jako bieg o charakterystyce górskiej. Liczne strome zbiegi i podbiegi. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku występowania opadów – także błoto. Dokładny przebieg trasy zostanie przedstawiony na stronie WWW.BUKOLAZ.PL
  5. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona. Dodatkowo w przebiegu trasy rozlokowane będą stanowiska wsparcia organizatora.
  6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów – elektroniczny pomiar czasu. Pierwszych 20 zawodników na mecie zostanie sklasyfikowanych według czasu brutto, pozostali według czasu netto.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W biegu może wziąć udział każdy, kto:
   1. ukończył 18 lat;
   2. złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia – pozwalającym na udział w biegu, wzór do pobrania na dole strony.
   3. opłaci wpisowe:
    1. w terminie do 31 stycznia 2018 – opłata 45PLN
    2. w terminie od 1 lutego 2018 do 30 czerwca 2018 – opłata 50PLN
    3. w terminie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 – opłata 60PLN
    4. w terminie od 1 września 2018 do  14 października – opłata 70PLN
    5. Ewentualnie do godz. 11.00 w dniu startu zawodów. Wówczas opłata wpisowa wynosi 100 PLN.
    6. Opłata startowa za bieg płatna poprzez płatności elektroniczne nie podlega zwrotowi.
    7. Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora w terminie do 1.10.2018. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. ZGŁOSZENIA:
   1. Zapisy do Biegu odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony – TUTAJ do dnia 14.10.2018 do godz. 23.59.
   2. Limit uczestników Biegu ustalono na 300 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 300 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.bukolaz.pl. Organizator może zwiększyć limit uczestników.
  3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
   1. Pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę; numer startowy wraz z agrafkami; elektroniczny pomiar czasu; worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie; medal okolicznościowy (po ukończeniu Biegu!); oznakowanie trasy; Biuro Zawodów oraz Depozyt, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Biegu (Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety); relację fotograficzną z biegu; pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy; posiłek regeneracyjny.
  4. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
   1. W dniu zawodów w Biurze Zawodów (ul. Skalista 24, Szczecin) w godz. 9.00 – 12.00.
 5. NAGRODY
  1. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Biegu i dyplomy (do pobrania ze strony bukolaz.pl).
  2. Dodatkowo zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe trofea.
  3. Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
   1. OPEN MĘŻCZYŹNI (miejsca 1-6)
   2. OPEN KOBIETY (miejsca 1-6)
  4. Trofea i nagrody można odebrać tylko w dniu zawodów.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej oraz przymocowany chip do pomiaru czasu (instrukcja montażu chipa będzie znajdować się biurze zawodów).
  3. Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (toalety, umywalki, bez pryszniców), przebieralnie, przechowalnię rzeczy.
  4. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać drogą elektroniczną dane podmiotu niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
  5. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  6. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesyłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.
  7. Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.
  8. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  9. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  10. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez Organizatora kaucja przepada. Decyzja Organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Maciej Szyszko – tel. 602-460-832 / m.szyszko@biomaszyna.com
Mirka Roźmiej – tel. 508-381-699 / m.rozmiej@biomaszyna.com