21 października 2018

BUKOŁAZ 600M KIDS

Wczytuję mapę...

Data: 21/10/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 600m

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602-460-832
Adres e-mail: m.szyszko@biomaszyna.com

Lokalizacja: Szczecin

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

 1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna. Partner Strategiczny – Nadleśnictwo Gryfino.
 2. Biegi rozegrane zostaną z podziałem na grupy wiekowe i płeć. Odpowiednio:
  1. Dystans 300 metrów roczniki: 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
  2. Dystans 600 metrów roczniki: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.
 3. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w zakładce BUKOŁAZ KIDS.  Termin zgłaszania uczestników upływa w dniu 14.10.2018 (do godz. 23.59) lub do wyczerpania miejsc (300 młodych zawodników).Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje niezarejestrowane
  W dniu zawodów istnieje ryzyko odmowy zgłoszenia do biegu. Ewentualne zgłoszenie wiąże się z brakiem gwarancji otrzymania pakietu startowego.
 4. Opłata startowa za bieg wynosi 20PLN płatna poprzez płatności elektroniczne. Organizator nie zwraca opłaty startowej.
 5. Każde dziecko otrzyma nr startowy.
 6. Biegi dziecięce odbędą się  21 października (niedziela) 2018, start i meta w kompleksie sportowo-leśnym KSP JPII (ul. Skalista 24, Szczecin).
 7. Godz. 9.00-10.30 weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.
 8. Początek biegów godzina 11.00.
 9. Każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy medal. Odbiór nagród tylko w dniu zawodów.
 10. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego rodzic/opiekun prawny przekazuje podpisane oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wzór oświadczenia można pobrać na dole strony.
 11. Przy linii startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice i kibice nie mają wstępu.
 12. Dopuszcza się bieg obok dziecka tylko w najmłodszej grupie (roczniki 2013 i młodsze). Wspólny bieg rodzica z dzieckiem winien przebiegać w formule motywującej zachęty, przy jednoczesnej fizycznej separacji. Przypadki naruszenia zasady fizycznej separacji mogą zakończyć się dyskwalifikacją uczestnika. Start pary dziecko rodzic, powinien odbywać się z drugiej linii zawodników. Rodzic nie może blokować uczestnika biegnącego samodzielnie.
 13. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 14. Kolejność biegów zostanie podana w terminie do 5.10.2017 na stronie internetowej biegu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
 17. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność za zgodą opiekunów prawnych. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Maciej Szyszko – tel. 602-460-832 / m.szyszko@biomaszyna.com
Mirka Roźmiej – tel. 508-381-699 / m.rozmiej@biomaszyna.com