21 października 2018

BUKOŁAZ 21K EXTREMUM

Wczytuję mapę...

Data: 21/10/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 21km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602-460-832
Adres e-mail: m.szyszko@biomaszyna.com

Lokalizacja: Szczecin

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

 1. CEL
  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Edukacja historyczna w zakresie dorobku II RP.
  3. Edukacja ekologiczna.
  4. Promocja przyrodniczych walorów kompleksu SPK Puszcza Bukowa.
 2. ORGANIZATOR
  1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna.
  2. Partnerem strategicznym jest Nadleśnictwo Gryfino.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 21 października 2018 roku, start o godz. 11.00.
  2. Trasa BUKOŁAZ 21K EXTREMUM przebiega leśnymi duktami SPK Puszcza Bukowa – szczegółowa mapa przebiegu trasy zostanie podana na stronie biegu bukolaz.pl
  3. Start i Meta: Kompleks sportowo-leśny KSP JPII (Szczecin, ul. Skalista 24).
  4. Długość trasy ok. 21 km. BUKOŁAZ 21K EXTREMUM należy traktować jako bieg o charakterystyce górskiej. Liczne strome zbiegi i podbiegi. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku występowania opadów – także błoto. Dokładny przebieg trasy zostanie przedstawiony na stronie WWW.BUKOLAZ.PL
  5. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona. Dodatkowo w przebiegu trasy rozlokowane będą stanowiska wsparcia organizatora.
  6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów – elektroniczny pomiar czasu. Pierwszych 20 zawodników na mecie zostanie sklasyfikowanych według czasu brutto, pozostali według czasu netto.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W biegu może wziąć udział każdy, kto:
   1. ukończył 18 lat;
   2. złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia – pozwalającym na udział w biegu, wzór do pobrania na dole strony.
   3. opłaci wpisowe:
    1. w terminie do 31 stycznia 2018 – opłata 60PLN
    2. w terminie od 1 lutego 2018 do 30 czerwca 2018 – opłata 70PLN
    3. w terminie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 – opłata 80PLN
    4. w terminie od 1 września 2018 do 14 października 2018 – opłata 100PLN
    5. Ewentualnie do godz. 11.00 w dniu startu zawodów. Koszt opłaty startowej w dniu zawodów to 150PLN.
    6. Opłata startowa za bieg płatna poprzez płatności elektroniczne nie podlega zwrotowi.
    7. Istnieje możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora w terminie do 1.10.2018.
    8. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. ZGŁOSZENIA
   1. Zapisy do Biegu odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony – TUTAJ, do dnia 14.10.2018 do godz. 23.59.
   2. Limit uczestników Biegu ustalono na 300 osób. Lista Startowa zostanie zamknięta po zgłoszeniu się i opłaceniu startowego przez 300 osób (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia). Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.bukolaz.pl. Organizator może zwiększyć limit uczestników.
  3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
  4. Pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę; numer startowy wraz z agrafkami; elektroniczny pomiaru czasu; worek na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie; medal okolicznościowy (po ukończeniu Biegu!); oznakowanie trasy; punkty kontroli czasu na trasie; dwa punkty nawadniania i odżywiania na trasie biegu; Biuro Zawodów oraz Depozyt, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania Biegu (Depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety); relację fotograficzna z biegu; pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy; posiłek regeneracyjny.
  5. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
   1. Pakiety startowe można odebrać:
    1. W dniu zawodów w Biurze Zawodów (ul. Skalista 24, Szczecin) w godz. 9.00 – 10.30.
 5. NAGRODY
  1. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników Biegu i dyplomy (do pobrania ze strony bukolaz.pl).
  2. Dodatkowo zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe trofea.
  3. Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
   1. OPEN MĘŻCZYŹNI (miejsca 1-6)
   2. OPEN KOBIETY (miejsca 1-6)
  4. Ponadto klasyfikacja podług wieku kobiet i mężczyzn:
   1. K 40, M 40 – rocznik 1977 – 1968
   2. K 50, M 50 – rocznik 1967 – 1958
   3. K 60, M 60 – rocznik 1957 – 1948
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
  6. Trofea i nagrody można odebrać tylko w dniu zawodów.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny.
  3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.00 zobowiązani są do samodzielnego przemieszczenia w wyznaczone przez organiztora punkty odbioru skąd zostaną przewiezieni transportem kołowym na miejsce startu i mety zawodów.
  4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi biegu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb porządkowych.
  5. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu mają charakter niepodważalny i ostateczny.
  6. Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (toalety, umywalki, bez pryszniców), przebieralnie, przechowalnię rzeczy.
  7. Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej oraz przymocowany chip do pomiaru czasu (instrukcja montażu chipa będzie znajdować się biurze zawodów).
  8. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać drogą elektroniczną dane podmiotu niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
  9. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  10. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesyłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.
  11. Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani.
  12. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  13. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  14. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez Organizatora kaucja przepada. Decyzja Organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.
  15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Maciej Szyszko – tel. 602-460-832 / m.szyszko@biomaszyna.com
Mirka Roźmiej – tel. 508-381-699 / m.rozmiej@biomaszyna.com