20 października 2018

Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia

Wczytuję mapę...

Data: 20/10/2018 - 21/10/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5,12,22km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 13 469 24 95
Adres e-mail: goksit@esolina.pl

Lokalizacja: Polańczyk

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIESZCZDZKIEGO WEEKENDU BIEGOWY RYSIA  – 2018 r. – projekt

Informacje ogólne:

 • Termin: 20 – 21.10.2018r
 • Miejsce: Polańczyk – Gmina Solina
 • Limit uczestników: 500 osób na wszystkich dystansach
 • Dystanse: 12km, 5km (nocne), 12km.
 • Klasyfikacja generalna na każdym dystansie: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna za cały cykl: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z 3 dystansów.
 • Klasyfikacja wiekowa: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z 3 dystansów.
 • Klasyfikacja drużynowa: na podstawie sumy czasów 3 zawodników ( suma 3 dystansów).
 • Medal: układanka z 3 medali.

I. ORGANIZATOR

 • Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk.

II. CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 3. Promocja Gminy Solina.

III. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniach 20-21 października 2018 r. (niedziela) w Polańczyku.

IV. DYSTANSE

 • 20.10.2018 – godz.11.00 – Bieszczadzki Klasyk Rysia – 12km
 • 20.10.2018 – godz.18.00 – Nocny sprint Rysia – na 5km
 • 21.10.2018 – godz. 9.00 – Bieszczadzki Półmaraton Rysia 22km

V. PLAN MINUTOWY

19.10.2018r.

 • godz. 18.00 – 21.00 – Biuro zawodów
 • godz. 19.00 – Makaron Party

            20.10.2018r.

 • godz. 09:30  – otwarcie biura zawodów
 • godz. 10.00 – start do biegu Bieszczadzki Klasyk Rysia – 12km
 • godz. 18.00 – start Nocny sprint Rysia – na 5km
 • godz. 20.00 – Flower Ceremony  (nagrodzenie klas. generalnej  dystansu 12km oraz 5km)

      21.10.2018r.

 •  9:00  – start Bieszczadzki Półmaraton Rysia 22km
 • 12.30 – uroczyste podsumowanie rywalizacji

VI. OPŁATA STARTOWA

Za udział w 1 z biegów (opłata obejmuje Makaron Party w dniu 19.10.2018r.):

 • 25 zł  – do dnia 31.03.2018r.
 • 30 zł – do dnia 30.06.2018r.
 • 35 zł  – do dnia 10.10.2018r.
 • 60 zł – płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Za udział w 3 biegach (opłata obejmuje Makaron Party):

 • 70 zł  – do dnia 31.03.2018r.
 • 80 zł – do dnia 30.06.2018r.
 • 90 zł  – do dnia 12.10.2018r.
 • 150 zł -płatna po 12.10.2018r. płatna w sekretariacie w dniu zawodów

PAKIET Z KOSZULKĄ TECHNICZNĄ – opłata dodatkowa 20 zł (tylko do 30.09.2018r)

Przelew elektroniczny BlueMedia lub na konto organizatora: Herkules Sp. Z o.o. Sk, Numer rachunku 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z dopiskiem „Bieg Rysia”

VII. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody dla zawodników w poszczególnych biegach 5km, 12km, 22km:

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3

2. Nagrody dla zawodników w klasyfikacji generalnej po 3 biegach (suma czasów z 3 biegów)

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3

– klasyfikacji drużynowej: za miejsca 1-3 bez podziału na płeć

oraz najlepsza drużyna w kategorii:.

 • drużyna żeńska
 • drużyna mieszana

– indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych upominki: za miejsca 1-3 (nie dublują się z klasyfikacją generalną).

 • K/M 16-29 lat
 • K/M 30-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M 60 +

2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

3. Osoby, które zakwalifikowały się w  kategorii Open, nie mogą być zakwalifikowane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu na dystansie 22km wynosi 3 h 30’.

2. Czas pokonania trasy odmierzany będzie za pomocą elektronicznych chipów pomiaru czasu. Chip jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu obuwia na sznurowaniu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów jest zabronione i może spowodować dyskwalifikację.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać jedynie drogą elektroniczną na stronach: www.biegisolina.plwww.herkules.org.plwww.goksolina.pl

2. Liczba uczestników ograniczona jest do 500 osób.

3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 01 grudnia 2017r. do dnia 12.10.2018r., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 19 października w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez wskazany adres e – mail uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia) zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej: www.biegherkulesa.pl, www.biegisolina.pl, www.goksolina.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 300 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.

X. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie skanu drogą mailową do organizatora biegu;

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które skończyły 16 lat i starsze.

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

5. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

6. W dniu Biegu ulica Zdrojowa zostanie zabezpieczona przez służby porządkowe, w miejscu przecięcia trasy biegowej przez jezdnię.

XI. PAKIET STARTOWY

1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu każdego z biegu pamiątkowy odlewany medal wygrawerowanym czasem lub imieniem, napój izotoniczny lub wodę oraz posiłek regeneracyjny, koszulka techniczna, jeżeli została zamówiona dodatkowo w pakiecie.

2. Chip pomiaru czasu należy zamocować do obuwia.

XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:

w sprawach zapisów: 691116224, e-mail: biuro@herkules.org.pl;

w sprawach organizacyjnych: 13 469 24 95, e-mail: goksit@esolina.pl

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. GOKSiT nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.