25 stycznia 2020

Bieg towarzyszący – 6 Ćwierćmaraton Komandosa – kategoria sportowa (bez munduru)

Wczytuję mapę...

Data: 25/01/2020

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5,45 km i 10,55 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Słupsk Stadion

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – 6 Ćwierćmaraton Komandosa

ZAŁOŻENIA:

 1. Termin: 25 stycznia 2020r
 2. Miejsce: Słupsk – Stadion 650-lecia, Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza, aleja Antoniego Madalińskiego 4
 3. Kategorie biegów, dystanse i limity uczestników:

Bieg główny

 • 6 Ćwierćmaraton Komandosa – bieg kategorii mundurowej – 400 osób – 10,55 km

Biegi towarzyszące

 • bieg kategorii sportowej – 200 osób -10,55 km oraz 5,45 km
 • bieg w kategorii szkół mundurowych ( I Słupskie Mistrzostwa Szkół Mundurowych ) – 100 osób – 5,45 km
 1. Klasyfikacje:
 • open,
 • kategorie wiekowe (dotyczy biegów na 10,55 km)
 • klasyfikacje drużynowe,

 

I. CELE IMPREZY

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach;
 • popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych;
 • przygotowanie uczestników do pokonania dystansu Półmaratonu i Maratonu Komandosa.

II. ORGANIZATORZY

 • Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku

III. PARTNERZY

 • Wojskowy Klub Biegowy META Lubliniec
 • Fundacja Herkules All Sports

Patronem medialnym wydarzenia jest „Polska Zbrojna”.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 25 stycznia 2020 r. – Słupsk – Stadion 650-lecia, Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza, aleja Antoniego Madalińskiego 4

V. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 08.00 – 11.30 – sekretariat zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa)
 • godz. 10.00 – start do biegu w kategorii sportowej (stroje sportowe) – 10,55 km oraz 5,45 km
 • godz. 10.10 – start do biegu w kategorii szkół mundurowych – 5,45 km
 • godz. 11:20 – uroczyste podsumowanie
 • godz. 12.00 – 6 Ćwierćmaraton Komandosa – start do biegu głównego – 10,55 km
 • godz. 14.00 – uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegislupsk.pl .

Limity uczestników i terminy zgłoszeń:

 • bieg kategorii mundurowej – 400 osób termin zgłoszeń do 10.01.2020 r. do godz. 23:59
 • bieg kategorii sportowej – 200 osób termin zgłoszeń 10.01.2020 r. do godz. 23:59
 • bieg w kategorii szkół mundurowych – 100 osób – termin zgłoszeń 10.01.2020 r. do godz. 23:59
 1. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 2. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, 24 stycznia 2020 r. – Słupsk – Stadion 650-lecia, Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza, aleja Antoniego Madalińskiego 4
 • 25 stycznia 2020 r. od godz. 08.00 – 11.30

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie opłaty startowej.
 2. Opłata startowa

Opłata startowa przy zgłoszeniu elektronicznym do dnia 10.01.2020r. wynosi (w pakiecie koszulka techniczna):

 • 80 złw biegach na dystansie 10,55 km oraz w biegu na dystansie 5,45km (bieg w kategorii sportowej)
 • 40 zł w biegu w kategorii szkół mundurowych na dystansie 5,45km

Opłata startowa przy zgłoszeniu w biurze zawodów w dniu imprezy wynosi (w pakiecie organizator nie gwaratnuje koszulki):

 • 100 złw biegach na dystansie 10,55 km oraz w biegu na dystansie 5,45km (bieg w kategorii sportowej)
 • 60 zł w biegu w kategorii szkół mundurowych na dystansie 5,45km

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy odlewany medal, koszulkę techniczną (dla osób zgłoszonych do dnia 10.01.2020r.) oraz posiłek regeneracyjny.

 1. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 2. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 3. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

Wpłaty dokonywać na konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku poprzez wygenerowany formularz w zapisach elektronicznych

nr konto 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285

Tytuł przelewu: „Ćwiartka Komandosa + imię i nazwisko”

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie Organizatorów www.biegislupsk.pl, ww.sosir.slupsk.pl

3. W biegu mogą brać udział osoby od 18 roku życia z wyjątkiem dystansu Szkół mundurowych.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

We wszystkich biegach będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje drużynowe (na podstawie sumy czasów 3 zawodników na każdym dystansie).

Na dystansach 10,5km następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn ( nie dublują się z klasyfikacją generalną):

Bieg głowny 6 Ćwierćmaraton Komandosa:

 • K/M 18-35 lat
 • K/M 36-44 lat
 • K/M 45+

Bieg towarzyszący w kategorii sportowej na dystansie 10,55km:

 • K/M 18-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M 60+ lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

8. Zawodnicy startują w kategoriach pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków:

– w kategorii mundurowej osoby wystartują w:

pełnym umundurowaniu polowym (bluza munduru z długim rękawem rozpinana na całej długości, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy-min. wys. cholewki 8 cali) z plecakiem (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje Sędzia Główny Zawodów;

– w kategorii sportowej wystartują w:

dowolnym ubiorze sportowym i butach sportowych (z wyłączeniem umundurowania i butów wojskowych) bez plecaka;

– w kategorii klas mundurowych wystartują w:

pełnym umundurowaniu polowym (bluza munduru z długim rękawem rozpinana na całej długości, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy-min. wys. cholewki 8 cali) bez plecaka. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje Sędzia Głowny Zawodów;

9. Sprawy techniczne:

 • Ważenie plecaków w biurze zawodów w czasie pracy biura (sobota) 25.01.2020r. po zważeniu plecaka zostaje on oklejony naklejką oznaczajacą dopuszczenie do startu. Istnieje możliwość odstawienia go do specjalnej strefy.
 • Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez Dyrektora biura zawodów: 25.01.2020r. godz. 11:45.
 • Napoje dostępne na Mecie (ciepła herbata).
 • Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie zawodów (każdy zawodnik musi mieć je ze sobą) z wyjątkiem mety.
 • Numer startowy (większy) musi być umieszczony na prawej nodze zawodnika, drugi numer startowy (mniejszy) musi być umieszczony na plecaku zawodnika.
 • Po minięciu linii mety, każdy zawodnik przed otrzymaniem medalu zostanie poddany weryfikacji stroju oraz zostanie zwarzony jego plecak. W przypadku nieprawidłowości zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i nie otrzyma pamiątkowego medalu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE WE WSZYSTKICH BIEGACH

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną) – tylko w biegach na dystansie 10,55km:

 • za miejsca I – III puchar

W klasyfikacji drużynowej na każdym dystansie (suma 3 czasów zawodników o jednakowej nazwie)

 • za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGÓW – na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

X. TRASA

 1. START i META Stadion 650-lecia, Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza, aleja Antoniego Madalińskiego 4
 2. Bieg zostanie przeprowadzony po drogach asfaltowych, ścieżkach leśnych i drogach utwardzonych, bieżni lekkoatletycznej. .
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Limit pokonania trasy 2 godz.;
 5. Trasa „Ćwierćmaratonu Komandosa” nie posiada atestu PZLA;

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizatorzy są zwolnieni z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizatorzy posiadają ubezpieczenie OC.

2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i Mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej w kategorii sportowej oraz na nodze w kategorii mundurowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów biegu.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmują Organizatorzy.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 14. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Policja, przedstawiciele służb mundurowych oraz Wolontariusze.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegislupsk.pl, ww.sosir.slupsk.pl