9 lutego 2019

Bieg Śniadaniowy o Puchar Burmistrz Mielna

Wczytuję mapę...

Data: 09/02/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Mileno Promenada

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

Śniadaniowy Bieg Morsów o Puchar Burmistrz Mielna – 5km
XVI Międzynarodowy Zlot Morsów

I. CEL IMPREZY
•    Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.
II. TERMIN I MIEJSCE
•    9 luty 2019r .– Mielno o godz. 10.00 – (przy Pomniku Morsa, na promenadzie, przy głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki)
III. PROGRAM MINUTOWY
•    godz. 9.00 – działalność biura zawodów (wydawanie chipów)
•    godz. 9.50 – wspólna rozgrzewka
•    godz. 10.00 – start na dystansie 5km
•    godz. 10.40 – uroczyste podsumowanie
IV. ORGANIZATOR
•    Gmina Mielno, Centrum Kultury w Mielnie – Biuro Organizacyjne Zlotu Morsów
V. ZAPISY
1. On-line do dnia 07.02.2019r. do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 300 osób.
2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów przy ulicy Lechitów 25, 9 lutego 2019 r. od godz. 9.00 – 9.45
VI. OPŁATY
•    20 zł – do dnia 07.02.2019r.
•    30 zł – w dniu zawodów.
Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto: Herkules Sp. z o.o. Sk, Numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika
VII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2. Pomiar czasu za pomocą chipów w numerowanych opaskach systemem BibTag firmy Mylaps, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora oraz www.czas- start24.pl, www.herkules.org.pl,
3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:
W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
•    K/M-13 13-17 lat
•    K/M-18 18-29 lat
•    K/M-30 30-39 lat
•    K/M-40 40-49 lat
•    K/M-50 50-59 lat
•    K/M-60 60-69 lat
•    K/M-70 70 +
UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
IX. WYRÓŻNIENIA
•    W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn: za miejsca 1 – 3 – puchary, upominek
•    W kategoriach wiekowych za 1 – 3 miejsce – upominek
Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal.
X. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy posiadają chipa na rzepie.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.