30 sierpnia 2020

BIEG PO SKRZYDŁA – 1 km

Wczytuję mapę...

Data: 30/08/2020

Godzina startu: 11:30

Dystans: 1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Plaża przy jeziorze Wilczkowo

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Bieg po Skrzydła – 1 km oraz 5km

I. CEL IMPREZY:

 1. Promocja Miasta i Gminy Szczecinek na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej oraz taniej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.
 3. Interakcja społeczności sportowej.

II. TERMIN I MIEJSCE:

 • Rozpoczęcie wydarzenia 10:00 30.08.2020r.
 • Miejsce- koło plaży przy j. Wilczkowo, przy ul. Wilczkowskiej, 78-400 Szczecinek (druga strona j. Trzesiecko).
 • Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do 5 minut przed rozpoczęciem biegu.
 • Pierwotny termin biegu 15.03.2020r (przełożony na 30.08.2020r)

III. PROGRAM MINUTOWY:

 • 10:00-11:15 – godziny otwarcia biura zawodów
 • 11:30 – start biegu na 1km
 • 12:00 – start biegu na 5km
 • 13:30 – uroczyste podsumowanie zawodów oraz dekoracja biegu na 5km

Na 15 minut przed startem każdego z biegów przeprowadzona zostanie wspólna
rozgrzewka dla zawodników.
IV. ORGANIZATOR:
Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku:
Patrycja Nerć, Hanna Skrobanek, Julia Kowalczuk, Aleksandra Baranek, Zofia Skrobanek
Kontakt:

V. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku.
 • Bieg objęty jest patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego i Burmistrza Miasta Szczecinek.

VI. TRASA:

 1. Trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o różnym stopniu utwardzenia.
 2. Rywalizacja odbędzie się na dystansach ok. 1km oraz ok. 5km (do wyboru w trakcie zapisów).
 3. Organizator zapewni uczestnikom profesjonalny pomiar czasu w formie chipów.
 4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora.

VII. ZAPISY:

 1. On-line do dnia 12.03.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl ( istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu 300 uczestników).
 2. W biurze zawodów 30.08.2020 w godzinach 10:00-11:15.

VIII. OPŁATA STARTOWA:

 • Udział w zawodach jest bezpłatny niezależnie od wybranego dystansu.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie.
3. W biegu na dystansie 1km udział może wziąć każdy niezależnie od wieku.
4. W biegu na dystansie 5km udział mogą wziąć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 12 lat i posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
5. W przypadku nieukończenia przez zawodnika w dniu rywalizacji 18 roku życia, pakiet startowy zobowiązani są odebrać opiekunowie prawni.
6. Przy odbiorze pakietu startowego uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia.
7. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.
8. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujący sposób:

 • W biegu na 5km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • W biegu na 1km – klasyfikacja do lat 12

X. NAGRODY:

 1. Każdy uczestnik biegu, który dokona rejestracji on-line, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. W przypadku rejestracji w dniu zawodów organizator nie zapewnia jego otrzymania.
 2. Podczas uroczystego zakończenia odbędzie się losowania nagród z numerów startowych.
 3. W klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn na biegu 5km za miejsca I-III wręczone zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Na biegu 1km zostaną wręczone nagrody dla dzieci do 12 lat włącznie za miejsca I-III w kategorii dziewcząt i chłopców.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wyjątek stanowi pogoda zagrażająca życiu uczestników.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie oraz mecie biegu.
5. Organizator nie zapewnia zawodnikom miejsc noclegowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie biegu wynikające z winy uczestników biegu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie trwania zawodów.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części bądź całości.
9. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze technicznej znajdującej się na trasie biegu lub w biurze zawodów.
10. Odpowiedzialność za wypadki, szkody osobowe lub materialne oraz kolizje, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zawodów przez uczestników imprezy, cywilną i prawną za wyrządzone szkody ponoszą uczestnicy.
11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
12. Zgłoszenie się biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Sprawy nieujęte w niniejszym rozstrzyga Organizator.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.