19 września 2020

Bieg po Kozaka

Wczytuję mapę...

Data: 19/09/2020

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 i 10km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Korzybie

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin „Bieg po Kozaka”

I. CEL IMPREZY:

 • pozyskanie środków na leczenie st. chor. sztab. Henryka Lepeckiego – propagowanie działań charytatywnych, społecznych jako lekcja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec najbardziej potrzebujących;
 • promocja rozwiązań systemowych, dzięki którym konkretni ludzie pomagają konkretnemu człowiekowi;
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej;

II. TERMIN:

Bieg odbędzie się w dniu 19 września 2020 roku o godz. 11.00

III. MIEJSCE

 • W miejscowości Korzybie woj. Pomorskie (Jezioro Korzybskie)

IV. ORGANIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

 • MGOSiR Kępice
 • Fundacja Valetudinaria
 • Nadleśnictwo Warcino
 • Fundacja Herkules All Sports
 • Burmistrz Miasta i Gminy Kępice.

PARTNERZY

 • Decathlon Słupsk
 • Toyota Słupsk

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • 9.30 – 10.40 – działalność biura zawodów
 • godz. 10.45 – uroczyste otwarcie;
 • godz. 10.50 – wspólna rozgrzewka
 • godz. 11.00 – start biegu głównego – 10 km (2 pętle po 5km)
 • godz. 11.05 – start nordic walking – 5 km
 • godz. 12.15 – uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 • On-line do dnia 17.09.2020 r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl oraz www.herkules.org.pl
 • Ustala się limit uczestników 150 osób ( razem dla biegu i nordic walking)
 • W biurze zawodów w dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w biurze zawodów, które czynne będzie: 19.09.2020r. od godz. 09:30 – 10:40.

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:

 • dorośli – wykupienie cegiełki o wartości minimum 40 zł lub więcej*;

*z uwagi na charytatywny charakter biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.

2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio w sekretariacie zawodów podczas weryfikacji (wrzucamy do puszki)

3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  oraz Polskiej Federacji Nordic Walking. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika dotyczy biegu głównego i nordic walking . Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora : czas-start24.pl

3. Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 16 rok życia. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • w biegu na dystansie 10 km prowadzi się klasyfikacje w kategoriach wiekowych.
  • K / M  do 39 lat
  • K / M  40 – 49 lat
  • K / M  50 – 59 lat
  • K / M  60 +

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu oraz marszu.

IX. WYRÓŻNIENIA

W BIEGU I NORDIC WALKING

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar

W kategoriach wiekowych w biegu

 • za miejsca I – III puchar

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny;

X. TRASA

 1. W miejscowości Korzybie woj. Pomorskie (Jezioro Korzybskie)
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Trasa przebiega  100% po terenie leśnym wokół jeziora (dukty leśne)

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym namiocie.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu oraz marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu .
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu oraz marszu, wynikające z winy uczestników .
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu lub marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu oraz marszu upoważnia do otrzymania posiłku i wody na trasie.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, motocykliści, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem:  biuro@herkules.org.pl tel. 697 615 426