10 marca 2019

I Bieg Kobiet w Szczecinku

Wczytuję mapę...

Data: 10/03/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: tbszczecinek@gmail.com

Lokalizacja: Szczecinek

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

„I Bieg Kobiet” w Szczecinku

Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej wśród kobiet,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych Parku Miejskiego w Szczecinku.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,

Współorganizatorzy:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Marszałka Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek,

Partnerzy:

 • Miasto Szczecinek,
 • Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

Termin i miejsce:

 • Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 10.03.2013 r.
 • Biegi start godzina: 12:00.
 • Marsz Nordic Walking start 11:00
 • Miejsce – Stadion Miejski w Szczecinku im. Czesława Lisa ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 78-400 Szczecinek

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegu może wziąć udział każdy zawodnik płci żeńskiej, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
 2. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
 3. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
 4. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w niedzielę 10.03.2019 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się na terenie  Stadionu Miejskiego w Szczecinku im. Czesława Lisa przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1. Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking – od 10:00 do 10:45,
 • Biegi – od 10:30 do 11:45.

Zgłoszenia:

 1. Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
 2. Zapisy na stronie: https://b4sportonline.pl
 3. Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 07.01.2019 r. lub wyczerpania limitu uczestników.
 4. Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 5. Limit uczestników:

• łącznie 150 osób dla obu dystansów biegów i marszu Nordic Walking,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową na terenie Parku Miejskiego w Szczecinku,
 • dystans biegów: 5 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie.
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:
Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Zasady finansowania:

 • udział w biegu i marszu Nordic Walking jest płatny i wynosi 45 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku.
 1. Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia.
 2. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
 3. Opłaty wnoszone są na konto organizatora.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 • wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony,
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.