22 kwietnia 2023

Bieg im. Asi Kenig

Wczytuję mapę...

Data: 22/04/2023

Godzina startu: 09:00 - 15:00

Dystans: 5km i 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 516086581, 598103902
Adres e-mail:

Lokalizacja: Sławsko

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Cel imprezy:

 • promocja zdrowego stylu życia;
 • popularyzacja formy aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną;
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu
  i rekreacji;
 • przedstawienie walorów rekreacyjnych miejscowości Sławsko, promocja regionu Gminy Sławno;
 • uczczenie pamięci tragicznie zmarłej absolwentki mieszkanki Sławska;
 • zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

Organizator główny:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego  w Sławsku

Współorganizatorzy:

 • Gmina Sławno
 • Nadleśnictwo Sławno
 • Rada Sołecka Sołectwa Sławsko, Radosław i Tokary
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sławsku
 • Stowarzyszenie ,,Moja Wieś Sławsko”
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku
 • Stowarzyszenie „Moje najpiękniejsze miejsce Tokary”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku

Patronat Honorowy:

 • Wójt Gminy Sławno

Termin, miejsce, trasa, program:

 • Termin: 22 kwietnia 2023 roku (sobota) – godz. 9:00;
 • Miejsce i trasa: Sławsko (teren w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym) – Radosław – Sławsko (teren w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym).
 • Trasa:
 • biegi młodzieży i marsz Nordic Walking – asfaltowa;
 • bieg główny – asfaltowa i dukt leśny (Sławsko – Radosław – Sławsko);
 • start i meta w centrum wsi przy szkole i placu integracyjnym

Dystans:

 • 50m – 1500m – biegi młodzieżowe godz. 9:00-11:30
 • 10km – Bieg Główny- godz. 12:00
 • 5km – Nordic Walking – godz. 12:05

Program:

GODZINA MIEJSCE CZYNNOŚCI
8:00 Szkoła Podstawowa w Sławsku – aula. Wydawanie numerów startowych odpowiednich kategorii.
9:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku. Uroczyste otwarcie imprezy.
„BIEG MŁODZIEŻY”
09:10 Płaska trasa asfaltowa odcinek 50 m. dziewczynki rocznik 2020 i młodsi.
09:15 Płaska trasa asfaltowa odcinek 50 m. chłopcy rocznik 2020 i młodsi.
09:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. dziewczynki rocznik 2019-2018
09:25 Płaska trasa asfaltowa odcinek 100 m. chłopcy rocznik 2019-2018
09:30 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. dziewczynki rocznik 2017-2016
09:40 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. chłopcy rocznik 2017-2016
09:50 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. dziewczynki rocznik 2015-2014
10:00 Płaska trasa asfaltowa odcinek 200 m. chłopcy rocznik 2015-2014
10:10 Płaska trasa asfaltowa odcinek 400 m. dziewczynki rocznik 2013-2012
10:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 400 m. chłopcy rocznik 2013-2012
10:30 Płaska trasa asfaltowa odcinek 600 m. dziewczynki rocznik 2011-2010
10:40 Płaska trasa asfaltowa odcinek 600 m. chłopcy rocznik 2011-2010
10:50 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1000 m. dziewczynki rocznik 2009-2008
11:00 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1000 m. chłopcy rocznik 2009-2008
11:10 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1500 m. dziewczęta rocznik 2007-2005
11:20 Płaska trasa asfaltowa odcinek 1500 m. chłopcy rocznik 2007-2005
11:30 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych
i młodzieżowych.
SENIORZY – „BIEG GŁÓWNY” i „NORDIC WALKING”
11:50 Powitanie i prezentacja zawodników
12:00 Płaska trasa asfaltowa + dukt leśny odcinek 10k m. kobiety i mężczyźni – rocznik 2004 i starsi (skończone 18 lat).
12:05 Płaska trasa asfaltowa odcinek 5km. kobiety i mężczyźni  rocznik 2006 i starsi (min. 16 lat).
13:30 Zamknięcie trasy biegu (limit 1godzina 30minut).
14:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena. Dekoracja zwyciezców Biegu Głównego
i marszu Nordic Walking.
15:00 Ogrodzony plac przy Szkole Podstawowej w Sławsku – scena. Zakończenie imprezy sportowej.

 

Biuro zawodów:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku; Sławsko 97a, 76-100 Sławno;
 • Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów 22 kwietnia 2023r.  od godziny 8:00;
 • Kontakt z biurem zawodów pod numerami telefonów: 516086581;  598103902

Warunki uczestnictwa:

Bieg im. Asi Kenig w Sławsku 10km oraz marsz Nordic Walking – 22.04.2023r.

 • Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o możliwości udziału w zawodach;
 • Zgłoszenie poprzez formularz, do którego link zamieszczony jest na stronie internetowej lub pod adresem:
 • Uiszczenie opłaty startowej:
 • Bieg im. Asi Kenig  dystans 10km – 50zł;
 • Marsz Nordick Walking dystans 5km – 30zł;
 • Weryfikacja zawodnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Biurze Zawodów, w tym na oświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia;
 • Zapoznanie się z Regulaminem Biegu/Marszu oraz jego akceptacja;
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu;
 • Respektowanie poleceń Organizatora i odpowiednich służb;
 • Limit zawodników biorących udział w zawodach bieg główny/marsz – 150 osób.
 • Zawodnik otrzymuje pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, kupon na catering;
 • Zawodnik biorący udział w biegu musi mieć ukończone 18 lat;
 • Zawodnik biorący udział w marszu Nordick Walking  muszą mieć 16 lat oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach;

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

 • Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o możliwości udziału w zawodach;
 • Zapoznanie się z Regulaminem Biegu oraz jego akceptacja;
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu;
 • Respektowanie poleceń Organizatora i odpowiednich służb;

Zgłoszenia:

Bieg im. Asi Kenig w Sławsku  10km oraz marsz Nordic Walking – 22.04.2023r.

 • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 kwietnia 2023 r.  do którego link zamieszczony jest na stronie internetowej: http://herkules.org.pl/ lub pod adresem:, e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl;
 • po 20 kwietnia 2023 roku zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów w dniu 22 kwietnia 2023 roku pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc;
 • oraz złożenie własnoręcznego podpisu i odbiór numeru startowego oraz chipa w Sekretariacie w dniu zawodów 22 kwietnia 2023r. do godz 11:30;
 • lub w dniu zawodów wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz odbiór numeru startowego i chipa w Sekretariacie w dniu zawodów do godz 11:30;
 • weryfikację zawodników przeprowadza Biuro Zawodów poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie zgodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego
  (po uiszczeniu opłaty);.

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

 • zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 22 kwietnia 2023 roku od godziny 8:00 do 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej;
 • weryfikację zawodników przeprowadza Biuro Zawodów poprzez przyjęcie podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka karty uczestnika, sprawdzenie zgodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz wydanie numeru startowego;

Opłaty:

Bieg im. Asi Kenig w Sławsku  10km – 22.04.2023r.

 • Opłata wnosi 50zł

 Marsz Nordic Walking – 22.04.2023r.

 • Opłata wynosi 30zł

Biegi dziecięce i młodzieżowe – 22.04.2023r.

 • Udział bezpłatny

Pomiar czasu i  klasyfikacja:

Bieg im. Asi Kenig w Sławsku  10km – 22.04.2023r.

 • elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów, klasyfikacje będą prowadzone na podstawie zmierzonego czasu;
 • prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • generalna kobiet miejsca  I – III;
 • generalna mężczyzn miejsca I – III;

Marsz Nordic Walking – 22.04.2023r.

 • elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów, klasyfikacje będą prowadzone na podstawie zmierzonego czasu;
 • prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • generalna kobiet miejsca  I – III;
 • generalna mężczyzn miejsca I – III;

Biegi dziecięce i młodzieżowe – 22.04.2023r.

 • prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2020 i młodsi – dystans 50m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2019-2018 – dystans 100m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2017-2016 – dystans 200m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2015-2014 – dystans 200m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2013-2012 – dystans 400m ;
 • dziewczynki rocznik 2011-2010 – dystans 600m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2009-2008 – dystans 1000m;
 • dziewczynki i chłopcy rocznik 2007-2005 – dystans 1500m;

We wszystkich kategoriach będą nagradzane miejsca I – III.

UWAGA!

 • Klasyfikacje mogę ulec zmianie w zależności od pozyskania większej ilości sponsorów.

Postanowienia  końcowe:

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę;
 • Opiekę medyczną zapewnia organizator;
 • Toalety i sztnie zapewnia Organizator;
 • Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność;
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, centralnie na klatce piersiowej (a zawodnicy biegu głównego i marszu Nordic Walking dodatkowo odpowiednio założony chip);
 • Zawodnicy pokonujący dystans biegu lub marszu w sposób nieprawidłowy zostaną zdyskwalifikowani;
 • Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające zasad rywalizacji sportowej;
 • Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego i marszu Nordic Walking, wynoszący 1godzina i 30 minut;
 • Uczestnicy biegów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych  za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji;
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu;
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego Zawodów;
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące „ Biegu im. Asi Kenig” rozstrzyga Organizator po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego,  jego decyzje są ostateczne i niepodważalne;
 • Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 z póżn. Zm.);
 • Dodatkowych informacji udziela Grażyna Antosik  Tel. 516086581

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem zbieranych danych osobowych interesantów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sławsku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą Sławsko 97a, 76-100 Sławno, kontakt: telefon: 598103902, e-mail: spslawsko@gminaslawno.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  Tomasz Stola Tel. 66272292
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Sławsku, tj. Wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
 4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
 1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
 2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
 5. prawo sprostowania Państwa danych;
 6. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 7. planowanego okresu przechowywania danych;
 8. oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W dniu 22 kwietnia 2023 roku od godziny 9:00 na placu integracyjnym w centrum Sławska (nieopodal startu/mety zawodów) odbędą się:

 • Występy dzieci i młodzieży;

    oraz będą działały:

 • Stoiska animacyjne;
 • Stoiska gastronomiczne

Serdecznie Zapraszamy!!!

Organizatorzy