12 stycznia 2020

Bieg Dzika -WOŚP

Wczytuję mapę...

Data: 12/01/2020

Godzina startu: 14:00

Dystans: 1 h

Dane organizatora:
Numer telefonu: 512-113- 307
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Debrzno

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Biegu Dzika – Debrzno

I. CEL IMPREZY

 1. Wsparcie zbiórki WOŚP – 28 Finał  Wiatr w żagle . Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
 2. Promocja Miasta i Gminy Debrzno na terenie kraju.
 3. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Debrzno 12 stycznia 2020 roku – start i meta przy ulicy Macieja Rataja.
 • Parking dla samochodów przy markecie DINO (wjazd od ulicy Niepodległości)

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 14:00 – start biegu GODZINNEGO – pętla 500 m
 • godz. 16:00 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Miasto i Gmina Debrzno

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Sztab WOŚP w Debrznie
 • Fundacja Herkules All Sports
 • Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki”
 • #ZabieganiNocą

VI. ZAPISY

 • Tylko On-line do 31 grudnia do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl . Płatność tylko i wyłącznie przez stronę zapisów (BLUE MEDIA)  Na tą chwilę nie przewidujemy przyjmowania nowych zapisów w dniu zawodów. Po dokonaniu zapisu na bieg nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 • W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Wojska Polskiego 2, które czynne będzie od godz. 11:30 – 13:30

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. Wpisowe w kwocie 30zł  jednynie przez system płatności Blue Media

*z uwagi na charytatywny charakter biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż 30zł

 1. W ramach opłaty startowej, każdy zgłoszony do biegu godzinnego i otrzymuje: pamiątkowy medal i poczęstunek .

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl
 3. Rywalizacja na trasie biegu trwa godzinę start wspólny po wystrzale startera, uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli o długości ok. 0,5 km. okrążenie rozpoczęte przed upływem godziny może zostać ukończone po upływie czasu o kolejności w klasyfikacji decyduje ilość pokonanych okrążeń, w przypadku pokonania tej samej liczby okrążeń decyduje czas ukończenia ostatniego okrążenia.
 4. W biegu godzinnym mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, lub ukończone 16 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W biegu głównym będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE -BIEG GŁÓWNY

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – VI (upominki)
 • W kategorii drużynowej (drużyny mieszane czteroosobowe minimum 2kobiety ) za miejsca I-III (upominki) Wygrywa drużyna która uzyska największą liczbę okrążeń. (Aby być sklasyfikowanym w klasyfikacji drużynowej należy przy zapisach elektronicznych dla 4 wybranych członków drużyny wpisać taką samą nazwę klubową z dokładnością co do spacji .Na tej podstawie system uporządkuje wyniki klasyfikacji drużynowej.
 • Dodatkowo statuetka dla najstarszego, najmłodszego uczestnika biegu

WSZYSCY UCZESTNICY

 • Na mecie otrzymają medal okolicznościowy , posiłek

X. TRASA

 • START i META start i meta przy ulicy Macieja Rataja w Debrznie
 • Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 • Trasa przebiega po nawierzchni z kostki polbruk.

XI. DEPOZYT

 • Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 • Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 • Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wody
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 18. Parking dla samochodów przy markecie DINO (wjazd od ulicy Niepodległości)
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.org.pl, tel. 512-113- 307