17 marca 2018

Bieg Charytatywny dla Kuby Cackowskiego

Wczytuję mapę...

Data: 17/03/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5km, 10km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691116224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Szkoła podstawowa

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

REGULAMIN

BIEGÓW CHARYTATYWNYCH DLA KUBUSIA

I. CEL IMPREZY

 • Pozyskanie środków na leczenie KUBY CACKOWSKIEGO

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

 • Start: 17.03.2018r. godz. 11.00.

III. MIEJSCE

 • Okonek, ul. Leśna 45 przy Szkole Podstawowej.

IV. ORGANIZATOR

 • GRUPA BIEGOWA „ ZABIEGANI NOCĄ” OKONEK

 • FIRMA HERKULES SP. Z O.O. SK BONIN

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 10.50 – uroczyste otwarcie

 • godz. 11.00 – Bieg Krasnala – dzieci do 6 lat (mogą towarzyszyć rodzice) – 200m

 • godz. 11.10 – Bieg dzieci – rocznik 2010 – 2013 – 400m

 • godz. 11.20 – Bieg dzieci – rocznik 2007 – 2009 – 400m

 • godz. 11.30 – Bieg dzieci – rocznik 2004 – 2006 – 800m

 • godz. 11.40 – Bieg młodzieżowy – rocznik 2001 – 2003 – 1200m

 • godz. 12. 00 – Start biegu głównego – 10km

 • godz. 12.10 – Start biegu głównego – 5km

 • godz. 12.12 – Start nordic walking – 5km

 • godz. 13.15 – uroczyste podsumowanie biegów głównych

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 14.03.2018r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: polmaratonlipcowy.pl

 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, przy ulicy Leśnej 45 (przy szkole podstawowej) , które czynne będzie:

 • 17.03.2018r. od godz. 10:00 – 11.30.

VII. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:

 • BIEG GŁÓWNY: 30 złotych (lub więcej*);

 • BIEGI DLA DZIECI: dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.: 10 złotych (lub więcej*);

*Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.

2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji Złotowianka: Rachunek : 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 w tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz KUBY CACKOWSKIEGO C/51”

3. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@herkules.org.pl tylko i wyłącznie na tej podstawie opłata startowa zostanie zweryfikowana.

4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora polmaratonlipcowy.pl

3. Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu na dystansie 5km oraz nordic walking nie prowadzi się klasyfikacji w kategoriach wiekowych.

 • W biegu głównym na dystansie 10 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • K/M 18-29 lat

  • K/M 30-39 lat

  • K/M 40-49 lat

  • K/M 50-59 lat

  • K/M 60-69 lat

  • K/M + 70 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

W BIEGACH I NORDIC WALKING

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar + upominek

NA DYSTANSIE 10 KM:

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

 • za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy, posiłek regeneracyjny.

X. TRASA

 1. START i META Okonek, ul. Leśna 45

 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

 4. Trasa przebiega po asfalcie oraz płytach betonowych.

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.

 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.

 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

 18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : polmaratonlipcowy.pl, e-mail: biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.