7 września 2019

Bieg 07.09.2019 r. IV Etap Puchar Jesienny – 10 km

Wczytuję mapę...

Data: 07/09/2019

Godzina startu: 13:30

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Gomel

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                       Regulamin – Biegi

Regulamin

Puchar Biegowy „Cztery pory roku”

1. Cele

Rozwój i popularyzacja biegania w Republice Białorusi.

Poprawianie umiejętności sportowych, identyfikacja najsilniejszych sportowców do udziału w zawodach krajowych.

Wprowadzenie ludności do zdrowego stylu życia, organizacji wypoczynku mieszkańców Republiki Białoruś

2. Miejsce i daty

1. Etap I (zima) – Zimowy puchar biegowy „Grodno 2019”

Zawody odbywają się 16 lutego 2019 r. Obwód grodzieński, ośrodek rekreacyjny „Prival”.

Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i wydawanie pakietów startowych będą przeprowadzane:

15 lutego od 17.00 do 19.00 Grodno, ośrodek rekreacyjny „Prival”.

16 lutego od 09.00 do 12.00 Grodno, ośrodek rekreacyjny „Prival”.

Początek biegu o 13:30.

2. Etap II (wiosna)

Zawody odbędą się 11 maja 2019 r. W obwodzie grodzieńskim, w Bramie Augustowskiej „Dombrovka”.

Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i wydawanie pakietów startowych będą przeprowadzane:

10 maja, w godzinach 17.00-19.00 Grodno, ul. Wilienska 1 (poddasze)

11 maja od 09.00 do 12.00 na starcie. Brama Kanał Augustowski „Dombrovka”.

Początek biegu o 13:30.

3. Etap III (lato)

Zawody odbędą się 29 czerwca 2019 r., Grodno, Park „Mound of Glory” Ave Cosmanauts

Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i wydawanie pakietów startowych będą przeprowadzane:

28 czerwca, od 17.00 do 19.00 Grodno, Park „Mound of Glory” Ave. Kosmanavtov

29 czerwca od 09.00 do 12.00 na starcie. Grodno, Park „Mound of Glory” Ave Cosmanauts

Początek biegu o 13:30.

4. Etap IV (jesień)

Zawody odbędą się 7 września 2019 r. M. Gomel

Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i wydawanie pakietów startowych będą przeprowadzane:

6 września od 17.00 do 19.00 m. Gomel

7 września od 09.00 do 12.00 na starcie. M. Gomel

Początek biegu o 13:30.

5. Etap V (Final)

Zawody odbywają się 12 października 2019 r. W Mińsku

Dzień przyjazdu, rejestracja, akredytacja i wydawanie pakietów startowych będą przeprowadzane:

11 października od 17:00 do 19:00 Mińsk

12 października od 09.00 do 12.00 na starcie. Mińsk

Początek biegu o 13:30.

3. Uczestnicy

W zawodach biorą udział różne kategorie mieszkańców obwodu grodzieńskiego, miasto Grodno, sportowcy i reprezentacje narodowe miast i powiatów grodzieńskiego, regiony Republiki Białoruś i innych krajów, a także wszystkie zainteresowane osoby.

Zawody odbywają się na dystansah 5 km. i 10 km.

Uczestnicy rywalizują w klasyfikacji generalnej i według grup wiekowych. Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości i zgodę lekarza na udział w zawodach.

Uczestnicy dodatkowo przesyłają do zespołu sędziowskiego kartę uczestnika z osobistym odpowiedzialnością za stan swojego zdrowia podczas zawodów.

Uczestnicy rywalizują w następujących grupach wiekowych:

Do 18 lat, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 lat, 70+ – mężczyzn / kobiet.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w wyścigu z własnej inicjatywy, mając świadomość ryzyka związanego z udziałem w zawodach i zobowiązując się nie zgłaszać żadnych roszczeń organizatorom. Każdy uczestnik, rejestrując się, zgadza się, że wszystkie zdjęcia wykonane podczas zawodow oraz filmy nakręcone na zawodah mogą być wykorzystywane przez organizatorów do celów reklamowych bez odrębnej zgody.

Numer startowy powinien znajdować się na piersi, powinien być widoczny podczas zawodów. Numer początkowy jest osobisty. Pod konkretnym numerem początkowym może brać udział tylko uczestnik zarejestrowany pod tym numerem.

Uczestnicy i członkowie zespołu wsparcia nie mogą korzystać z różnych środków transportu na kołach (rowery, rolki itp.), Osobistych eskort, psów spacerowych. Zawodnicy są surowo zabronieni odbiegać od trassy

biegu bez pozwolenia sędziów. Naruszając powyższe zasady, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

W przypadku, gdy uczestnik wycofa się z wyścigu, musi ostrzec sędziów i organizatorów przy najbliższym pikietie.

Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, jeśli nie przestrzega on zasad konkurencji, przeszkadza innym uczestnikom lub w inny sposób przeszkadza konkurencji.

Rejestracja

Dodatkowe informacje i rejestracja uczestników https://b4sportonline.pl/MKDsport_bel. Rejestrując się, uczestnik musi wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zgodnie z paszportem. Po rejestracji uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w przewidzianej wysokości. Płatność po rejestracji można zapłacić w miejscu zawodów. W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej uczestnik nie może brać udziału w konkursach.

Uczestnik, który złożył wniosek o uczestnictwo po rejestracji, jest obowiązany uiścić opłatę startową.

– PŁATNOŚCI

Opłata wpisowa jest wypłacana w następującej wysokości: 20 rubli. rejestracja wstępna (z możliwością płatności na imprezie), 30 rubli. przy rejestracji w dniu zawodów.

Jeżeli do udziału w zawodach wymagane jest opłacenie biletu wstępu, kwota wpisowego jest pomniejszana o kwotę płatności za bilet wstępu.

Uczestnicy mogą opłacić wpisowe:

Szczegóły:

Indywidualny przedsiębiorca Matveyenok Vadim Vasilyevich Certyfikat stanu. Numer rejestracyjny 590691884 zarejestrowany decyzją Administracji Okręgu Oktyabrskiego w Grodnie z dnia 11.12.2018. 230028 Republika Białoruś, Grodno, ul. Young, d.73. S / c BY64 BPSB 3013 1267 5301 2933 0000 w Regionalnej Dyrekcji nr 400 JSC BPS-Sberbank, Grodno, kod banku BPSBBY2X, UNP 590691884

Opłata za udział w zawodach. Określ (Imie, Nazwisko)

Jeżeli zawodnik odmówi udziału, opłata za udział nie podlega zwrotowi.

Opłata startowa obejmuje:

– pakiet startowy: numer startowy z elektronicznym chipem, pamiątkowy medal dla osób wykańczających, program broszur i inne materiały od sponsorów i partnerów konkursu.

 Zarządzanie konkurencją.

Bezpośrednie przeprowadzanie zawodów odbywa się przez głównego sędziego.

Sportowcy, trenerzy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wymagań tego przepisu i zasad konkurencji, wykazując jednocześnie dyscyplinę, organizację, szacunek dla przeciwników, sędziów i widzów.

Główny sędzia zawodów Jacewicz Jan +375292838100

Dział organizacyjny +375295875577.