15 czerwca 2018

Bałtycka Sztafeta – Hel – Rozewie – 42,195km (pomiar czasu – zawody)

Wczytuję mapę...

Data: 15/06/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 42,195 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 509331903; 508202249
Adres e-mail: poczta@baltyckasztafeta.pl

Lokalizacja: Latarnia Hel

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin odcinków opomiarowanych

Załącznik nr 1 do regulaminu zamierzenia

REGULAMIN

BIEGÓW W FORMIE ZAWODÓW Z ELEKTRONICZNYM POMIAREM CZASU

W RAMACH BAŁTYCKIEJ SZTAFETY 2018

W ramach Bałtyckiej Sztafety 2018 na poszczególnych głównych odcinkach sztafety zorganizowane zostaną „towarzyszące” biegi na dystansach: 42km, 25km, 21km, 15km, 10km i 5km.
Odcinki te będą opomiarowane co oznacza, że czas na pokonanie wyznaczonych odcinków zostanie zmierzony z wykorzystaniem chipów.
W każdym z biegów obowiązuje limit 200 uczestników !!!.  Biegi te na trasie Bałtyckiej Sztafety 2018 zostaną zorganizowane zgodnie z podanym poniżej zestawieniem:

 • 14.06.2018r. godz. 20.00 – Lt. Krynica Morska; Piątka na start – 5 km
 • 15.06.2018r. godz. 09.00 – Sopot Molo – Gdynia Skwer Kościuszki – 10 km
 • 15.06.2018r. godz. 11.00 – Lt. Hel – Lt. Rozewie; Maraton – 42,195 km
 • 15.06.2018r. godz. 20.00 – Lt. Stilo – Łeba– 10 km
 • 16.06.2018r. godz. 09.00 – Lt. Ustka – Jarosławiec – 25km
 • 16.06.2018r. godz. 12.00 – Lt. Jarosławiec – Lt. Darłowo – 15 km
 • 16.06.2018r. godz. 17.00 – Mielno – Lt. Gąski – 10 km
 • 16.06.2018r. godz. 19.00 – Lt. Gąski – Kołobrzeg; Półmaraton – 21,1 km
 • 17.06.2018r. godz. 09.00 – Międzyzdroje – Lt. Świnoujście – 10 km

I. CEL

 • Głównym Celem Bałtyckiej Sztafety 2018 jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Przewodnim motywem Sztafety będzie przeniesienie symbolicznego światła z Latarni Morskiej Krynica Morska do Latarni Morskiej Świnoujście.
 • Sztafeta jest okazją na łączenie różnych środowisk: Marynarki Wojennej, Morskiej Administracji Państwowej, władz lokalnych, stowarzyszeń, szkół oraz lokalnej społeczności miejscowości nadmorskich.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

 1. Bałtycka Sztafeta 2018 odbędą się w dniach od 14 do 17 czerwca 2018r. na trasie od Latarni Morskiej Krynica Morska do Latarni Morskiej Świnoujście, wzdłuż linii brzegowej szlakiem latarń morskich polskiego wybrzeża.
 2. Start Bałtyckiej Sztafety 2018 zaplanowany jest w dniu 14 czerwca 2018 o godzinie 20.00. i będzie zorganizowany na ul. Sienkiewicza 1, 82-120 Krynica Morska w pobliżu latarni morskiej.
 3. Meta będzie miała miejsce przy ul. Bunkrowa 1, 72-600 Świnoujściu przy Latarni Morskiej Świnoujście i zaplanowana jest na dzień 17 czerwca 2018r o godzinie 10.00.
 4. Trasa podzielona jest na 15 głównych odcinków sztafety. Główne odcinki trasy przebiegają wzdłuż wybrzeża pomiędzy latarniami morskimi.
 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub trasy poszczególnych odcinków Sztafety, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.baltyckasztafeta.pl.

III. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Zgłoszenia na poszczególne odcinki Sztafety można dokonywać od dnia 15 marca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.baltyckasztafeta.pl poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
 2. Podczas zgłoszenia należy podać przewidywany czas ukończenia deklarowanego odcinka sztafety (dla odcinków nieopomiarowanych). Pozwoli to organizatorom zoptymalizować czas zakończenia i sprawnie zorganizować start na poszczególnych odcinkach Sztafety.
 3. Termin zgłoszeń upływa w dniu 3 czerwca 2018 roku o godz. 23:59 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 4. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji powinien w ciągu 7 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty może zostać skreślony z listy startowej i zwolnić miejsce kolejnemu zawodnikowi.
 5. Wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 6. W Bałtyckiej Sztafecie 2018 mogą startować osoby pełnoletnie. Dopuszczalny jest udział osób niepełnoletnich tylko na odcinku z Krynicy Morskiej – 5 km, od 16 roku życia, za zgodą prawnego opiekuna.
 7. Spośród uczestników na każdym odcinku zostanie wybrana osoba odpowiedzialna za przeniesienie i przekazanie Sztafetowego Światła. Osoba ta zostanie poinformowana, a jej nazwisko zostanie podane do ogólnej informacji na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
 8. Na odcinkach opomiarowanych uczestnicy otrzymają chipy do elektronicznego pomiaru czasu.
 9. W dniu biegu, każdy z Uczestników Sztafety musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów oraz złożyć deklarację uczestnictwa w biegu. Podpisując deklarację Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział Bałtyckiej Sztafecie 2018 oraz wszystkich imprez towarzyszących przewidzianych w ramach Sztafety. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 10. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w Sztafecie.

IV. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa dla wszystkich uczestników sztafety wynosi:

Dotyczy wszystkich odcinków z wyłączeniem – dodatkowa opcja pakietu z koszulką +20 zł

 • do 30 kwietnia – 35 zł
 • od 1 maja – 45 zł

Dotyczy maratonu w dniu 15.06.2018r (Hel – Rozewie) – dodatkowa opcja pakietu z koszulką +20 zł

 • do 30 kwietnia – 55 zł
 • od 1 maja – 65 zł

KONTO DO WPŁAT:

HERKULES SP. Z O.O. SK, Bonin 11E, 76-009 Bonin

39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

PRZELEW ZAGRANICZNY

SWIT: PKOPPLPW 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

IBAN: PL 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

2. Opłaty startowe należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line poprzez stronę www.baltyckasztafeta.pl. Menu: ZAPISZ SIĘ Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

3. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na “Liście Startowej osób opłaconych”.

4. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną osobę.

V. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów przemieszczać się będzie wzdłuż trasy Sztafety.

2. Biuro zawodów rozpoczyna swoją działalność na 1,5 godz. Przed startem każdego odcinka. Miejsca i godziny otwarcia Biura zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl do dnia 30 kwietnia 2018r. Dane te będą aktualizowane na bieżąco podczas trwania Sztafety.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W biegu na dystansie maratonu – 42 195 m oraz półmaratonu – 21,1km:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet miejsca I – VI – puchary, nagrody

– klasyfikacje wiekowe – upominki:

 • M/K – 18        18 – 29 lat
 • M/K – 30        30 – 39 lat
 • M/K – 40        40 – 49 lat
 • M/K – 50        50 – 59 lat
 • M/K – 60        60 – 69 lat
 • M/K – 70        ≥ 70

W pozostałych biegach

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet miejsca I – III – puchary, nagrody

– klasyfikacje wiekowe – upominki:

 • M/K – 18        18 – 39 lat (w Krynicy Morskiej kat. 16-39 lat)
 • M/K – 40        40 – 49 lat
 • M/K – 50        50 – 59 lat
 • M/K – 60        60 +

Każdy uczestnik na mecie otrzymuje pamiątkowy odlewany medal.

VI. POZOSTAŁE INFORMACIE

Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie i w regulaminach szczegółowych biegów „towarzyszących” umieszczone zostają na bieżąco na stronie www.bartyckasztafeta.pl.

VII. KONTAKT

W sprawach organizacyjnych: poczta@baltyckasztafeta.pl , m.waz@amw.gdynia.pl; k.sliwinska@amw.gdynia.pl, tel. 509331903; 508202249

W sprawach technicznych: biuro@herkules.org.pl