3 sierpnia 2019

AKTYWNA KOLBUSZOWA „SPINACZ 2019” – bieg na dystansie 5 km

Wczytuję mapę...

Data: 03/08/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.pl

Lokalizacja: Kolbuszowa

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

AKTYWNA KOLBUSZOWA „SPINACZ 2019”

 • godz. 11.00 – biegi na dystansie 5 km, 10 km
 • godz. 11.05 – bieg dla dzieci na dystansie 400m
 • godz. 12.15 – nordic walking
 • godz. 13.15 – wyścig rolkarzy – jazda indywidualna na czas
 • godz. 15.00 – wyścig rowerowy – jazda indywidualna na czas

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta Kolbuszowa na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 3 sierpnia 2019r. – Kolbuszowa – godz. 11.00. Start i meta

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Droga asfaltowa Nadleśnictwa Kolbuszowa w miejscowości Świerczów / k. Kolbuszowej

Biegi

 • 1  pętla – dystans 5 km
 • 1 pętle – dystans 10 km

Nordic walking

 • 1  pętla – dystans 5 km

Wyścig rolkarzy

 • Indywidualna jazda na czas ok. 6 km

Wyścig rowerowy

 • Indywidualna jazda na czas ok. 12 km
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

PROGRAM MINUTOWY

Sobota – 3.08.2019r. – biegi

 • godz. 9.30 – 10.45 – biuro zawodów (teren Nadleśnictwa Kolbuszowa)
 • godz. 11.00 – biegi na dystansie 5 km, 10 km
 • godz. 11.05 – bieg dla dzieci 400m
 • godz. 12.15 – nordic walking 5km
 • godz. 12.20 – podsumowanie biegów
 • godz. 13.15 – wyścig rolkarzy – jazda indywidualna na czas 6km
 • godz. 13.30 – podsumowanie nordic walking
 • godz. 14.30 – podsumowanie wyścigu rolkarzy
 • godz. 15.00 – wyścig rowerowy – jazda indywidualna na czas 12 km
 • godz. 16.30 – podsumowanie wyścigu rowerowego

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 31.07.2019 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikolbuszowa.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

bieg na dystansie 5 km, nordic walking, wyścig rolkarzy

 • 30 zł do dnia 25.07.2019r.
 • 40 zł do dnia 31.07.2019r.
 • 50 zł w biurze zawodów

bieg na dystansie 10 km, wyścig rowerowy – indywidualna jazda na czas

 • 35 zł do dnia 25.07.2019r.
 • 45 zł do dnia 31.07.2019r.
 • 50 zł w biurze zawodów

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują pakiet startowy, medal oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

Na konto: Fundacja All Sports nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z tytułu „numer rejestracyjny zawodów”

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.herkules.org.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 5km, 10 km, nordic walking, wyscigu rolkarzy oraz  wyścigu rowerowerowym – klasyfikacja generalna

ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie w biegu na dystansie 10 km:

K/M-18  18-29 lat

K/M-30  30-39 lat

K/M-40  40-49 lat

K-50    50+       M-50   50-59 lat

                       M-60   60-69 lat

                       M-70+  pow. 70 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Kategoria Par Małżeńskich jedynie na dystansie 10 km

4. W biegach, wyścigu rowerowym udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia).

5. W nordic walking oraz wyścigu rolkarzy dopuszcza się start osób do 13 roku życia. Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

6. W wyścigu rowerowym oraz w wyścigu rolkarzy zawodnicy obowiazkowo startują w kaskach.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km, wyśigu rolkarzy oraz wyścigu rowerowym:

za miejsca I – III puchar, upominek

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km:

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) tylko na dystansie 10 km:

za miejsca I – III upominek

MISTRZOSTWA PAR MAŁŻEŃSKICH ( dotyczy dystansu 10 km)

za miejsca I – III puchar, upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.