7 kwietnia 2018

Marynarska Dycha Nordic Walking

Wczytuję mapę...

Data: 07/04/2018

Godzina startu: 11:10

Dystans: 10km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 664 037 132
Adres e-mail: krzysiek.ruczaj@interia.pl

Lokalizacja: Ustka, Stadion CSMW

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

III BIEGU PRZEŁAJOWEGO „MARYNARSKA DYCHA”

im. admirała floty Andrzeja KARWETY

I. ORGANIZATOR:

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ (CSMW)

II. WSPÓŁORGANIZATOR:

 • 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka;
 • Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka;
 • WKB Meta Lubliniec.

III. CEL MISTRZOSTW:

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów w biegu przełajowym;
 2. Popularyzowanie wśród służb mundurowych i cywilów biegów przełajowych jako dyscyplin o znaczeniu utylitarnym;
 3. Umożliwienie funkcjonariuszom, żołnierzom – sportowcom i cywilom zaprezentowania poziomu wyszkolenia fizycznego;
 4. Integracja różnych rodzajów służb mundurowych i środowiska cywilnego poprzez udział w sporcie masowym;
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 7 kwietnia 2018 r.
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Lędowo 1N.
 • Teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE:

Biuro zawodów: baza noclegowa „KADET” Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce czynne:

 • 06.04.2018r. – w godz. 18.00 – 20.00
 • 07.04.2018r. – w godz. 8.30 – 10.30
 1. Rejestracja zawodników (składanie oświadczeń, odbiór pakietów startowych).
 2. Start o godz. 11:00:
 3. Linia startu i mety znajduje się na stadionie CSMW;
 4. Długość trasy biegu: 10 kilometrów;
 5. Limit na pokonanie trasy: 2 godz.;
 6. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA;
 7. Napoje dostępne będą w okolicach startu-mety;
 8. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu (z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez organizatorów);
 9. Zabroniona jest jakakolwiek pomoc, w tym towarzyszenie osób trzecich na trasie biegu;
 10. Dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów i wyróżnień przewidziane jest na stadionie CSMW ok. godz. 14.00.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:

Prawo startu mają osoby, które:

 • są pełnoletnie;
 • okażą dokument tożsamości;
 • będą przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
 • żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy – wys. cholewki min. 8 cali, tj. 20,24cm);
 • osoby cywilne występują w dowolnym stroju sportowym (preferowane są barwy morskie);
 • zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego oraz na start w mundurach polowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów;
 • zawodnicy podczas rejestracji podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych i własnej odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje zdrowotne związane z udziałem w tym biegu. Wskazane jest wcześniejsze wykonania badań lekarskich;
 • w oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na publikację ich wyników i wizerunku (np. imienna tabela wyników, publikacja zdjęcia, itp.).
 • zawodnicy nie spełniający w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

VII. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.herkules.org.pl w terminie od 10.01.2018 r. do 01.04.2018 r.;
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone droga mailową. Nie jest to równoznaczne z zatwierdzeniem kandydata do startu w zawodach.
 3. W celu ukończenia rejestracji należy w ciągu 7 dni od zgłoszenia uiścić opłatę startową. Po zaksięgowaniu wpłaty nastąpi rejestracja zawodnika na liście startowej.
 4. Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie imprezy www.herkules.org.pl.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA:

 1. Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 40 zł za pomocą automatycznego przelewu internetowego przy zapisach: Blue Media .
 2. Opłata grupowa na konto:

Herkules sp. zo.o. sk, Bonin 11E, 76-009 Bonin

nr konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

 1. Wpłaty, które zostaną zaksięgowane po terminie zostaną zwrócone;
 2. W wypadku wniesienia opłaty startowej i rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, wpłaty nie będą zwracane. Nie ma też możliwości przenoszenia opłaty na inną osobę;
 3. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki (organizacji) delegującej;
 4. Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników zawodów;
 5. W opłacie startowej uwzględniony jest ciepły posiłek regeneracyjny (wydawany po biegu) oraz koszulka okolicznościowa;

IX. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • Klasyfikacja generalna w biegu: kobiety i mężczyźni miejsca I-III (oddzielnie mundurowi i cywile)
 • Klasyfikacja generalna w nordic walking: kobiety i mężczyźni miejsca I-III
 • Kategorie wiekowe w biegu:

Osoby cywilne:

K/M – 18-29 lat

K/M – 30-39 lat

K/M – 40-49 lat

K/M – 50-59 lat

K/M – 60 lat i więcej

Służby mundurowe:

K/M – 18-29 lat

K/M – 30-39 lat

K/M – 40-49 lat

K/M – 50 i więcej

X. NAGRODY:

 • Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (oddzielnie mundurowi i cywile).
 • W kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują upominki.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską (związaną z biegiem) w trakcie trwania imprezy biegowej;
 3. Organizatorzy zapewniają szatnie, natryski i toalety w trakcie trwania imprezy;
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom oraz za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów;
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególnych sytuacjach;
 6. Ostateczna interpretacja zapisów powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

XII. DANE KONTAKTOWE: