6 lipca 2019

6 Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie

Wczytuję mapę...

Data: 06/07/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 8 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Płotowo

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – VI Bieg i nw o Puchar Komendanta

POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE

Płotowo 6 lipca 2019r. start godzina 11.00

ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza „Goch” Bytów
 • Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta i Gminy Bytów
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
 • NSZZ Policjantów KPP Bytów
 • ”NIMFA” Spółka Sportowo – Rekreacyjna
 • Nadleśnictwo Osusznica
 • Sołectwo Płotowo
 • OSP Płotowo

CELEM IMPREZY JEST

 • Upamiętnienie 100 lat POLICJI
 • Popularyzacja i propagowanie biegów w regionie
 • Promocja powiatu bytowskiego
 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku i propagowanie zdrowego trybu życia
 • Zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnej Karolinki Orlikowskiej
 • Promowanie roli Policji w społeczności

TERMIN I MIEJSCE

 • 6 lipca 2019r. (sobota) Płotówko – Góra Siemierzycka(256 n.p.m.)
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Start, meta biegu, a także dekoracja zwycięzców odbędą się na terenie Oddziału Muzeum Zachodniokaszubskiego w Płotowie – Zagroda Styp-Rekowskich (Płotówko).
 • Pomoc medyczna podczas trwania imprezy- karetka pogotowia Szpital Powiatu Bytowskiego SP. z o.o. w Bytowie w godz. 10.45-12.45.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Posiadacze karty „Duża Rodzina w gminie Bytów” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
 • Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godz . 9:00- 10:45 Płotówko – Oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego Zagroda Styp-Rekowskich
 • Godzina 10.55 wspólna pamiątkowa fotografia
 • Start i meta biegu Płotówko – Muzeum Zagroda Styp-Rekowskich godzina 11:00
 • Dekoracja zwycięzców , losowanie nagród – meta – ok. 13:30

TRASA

 • Trasa o podłożu zróżnicowanym przebiega po ścieżkach i drogach leśnych, polnych, asfaltowych . Długość trasy ok. 8000 metrów. (bez atestu)
 • Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona poprzez tablice informacyjne, taśmy i barierki. Na trasie będą 2 punkty odżywiania z wodą.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia imienne do startu w biegu i marszu nordic walking przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 marca 2019 do dnia 30 czerwca 2019r

www.biegibytow.pl

www.herkules.org.pl

 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej 40 PLN
 • Dla posiadaczy kart „Duża Rodzina w Gminie Bytów” obowiązuje opłata 25 PLN
 • Uwaga! Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 marca i tylko do dnia 30 czerwca 2019 r.
 • Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane bez względu na liczbę zgłoszonych uczestników. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej. Ze względów organizacyjnych nie ma zgłoszeń w dniu zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu i marszu nordic walking jest otwarty dla wszystkich którzy zgłoszą swój start, uiścili opłatę startową, najpóźniej 6 lipca 2019r. ukończą 18 lat.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Posiadacze karty „Duża Rodzina w Gminie Bytów” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
 • Zawodnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w terminie do 30 czerwca 2019r. w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W żadnych okolicznościach nie może być przekazana innemu zawodnikowi.
 • Opłata startowa elektroniczna przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora :

Konto Klubowe:
Bank Polska Kasa Opieki SA
641240 3783 1111 0010 2529 4267

Klub Biegacza ,,GOCH” Bytów z dopiskiem Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, imię i nazwisko uczestnika.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Numer startowy wraz z agrafkami,
 • Pamiątkowy medal dedykowany imprezie dla każdego kończącego zawodnika.
 • Posiłek regeneracyjny.
 • Pomoc medyczną podczas trwania imprezy.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE  (nie dotyczy zwycięzców klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn)

Mężczyźni:

 • M1: 18-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M2: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M3: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M4: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M5:powyżej60 lat -1,2,3 miejsca statuetka

Kobiety:

 • K1: 18-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K2: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K3: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K4: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K5: powyżej 60 lat-1,2,3 miejsca statuetka
 • KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN – 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA OPEN KOBIET – 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA NAJLEPSZA POLICJANTKA – 1,2,3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA NAJLEPSZY POLICJANT – 1,2,3 MIEJSCA PUCHARY

Klasyfikacja marszu Nordic Walking

 • KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN – 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA OPEN KOBIET – 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • Wśród wszystkich uczestników odbędzie się losowanie upominków.

POSTANOWIENIA KONCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator
 • Uczestnik bierze udział w biegu i marszu nordic walking na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizator nie zapewnia depozytu/ szatni/natrysków .
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych imprezy (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.)
 • Spiker zawodów – Marcin Pacyno
 • Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną z Koszalina HERKULES
 • W biurze zawodów będzie ustawiony pojemnik na nakrętki, do którego będą zbierane na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz niezapomnianych wrażeń !

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy