3 października 2020

2 Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa – Kids

Wczytuję mapę...

Data: 03/10/2020

Godzina startu: 10:00

Dystans: 400 i 1500m

Dane organizatora:
Numer telefonu: 733-966-072, 886-748-798
Adres e-mail: bb.szlakiemgryfa@wp.pl

Lokalizacja: Stadion Miejski BOSIR

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                  Regulamin – Kids

                                                                      REGULAMIN

                                            2 Białogardzki  Bieg  Szlakiem Gryfa – Kids

                                                                   Białogard 2020

Cel zawodów:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia,
 2. Umożliwienie sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Upowszechnianie biegania z przeszkodami jako dobrej zabawy. Połączenia wysiłku fizycznego z świetną zabawą.

Trasa biegu i kategorie wiekowe:

 1. Trasa biegu z przeszkodami dla dzieci w wieku 5-8 lat  wynosi 400m.,
 2. Trasa biegu z przeszkodami dla dzieci w wieku 9-11 oraz 12-15 lat wynosi ok. 1500m.

Start będzie się odbywał w kategoriach wiekowych:

 • 5-8 lat
 • 9-11 lat
 • 12-15 lat

W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator. Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.

Organizator:

 • Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej.

Termin i miejsce zawodów:

Bieg odbędzie się dnia 03.10.2020 w Białogardzie, Gmina Białogard, Województwo Zachodniopomorskie (start i meta Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49)

Udział dzieci w imprezie sportowej jest bezpłatyny!!!

Dla każdego zawodnika w pakiecie koszulka, chip do pomiaru czasu i inne gadżety a na mecie niepowtarzalny medal, posiłek regeneracyjny i SATYSFAKCJA z ukończenia biegu.

Program zawodów:

1. 02.10.2020 r. (piątek) – wydawanie pakietów startowych – wszyscy uczestnicy biegów

2. 03.10.2020 r. (sobota):

 • godz. 8.00 – 9.30 – weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów  startowych dla dzieci 5-8 lat
 • godz. 8.00 – 10.00 – weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów  startowych dla dzieci 9-11 oraz 12-15 lat
 • godz. 9.50 – rozgrzewka dla dzieci w wieku 5 -8 lat
 • godz. 10.00 – start dzieci w wieku 5 -8 lat I fala 
 • godz. 10.10 – start dzieci w wieku 5 -8 lat II fala
 • godz. 10.20 – start dzieci w wieku 5 -8 lat III fala

Przydzielanie do każdej z  fal według kolejności zgłoszeń!

Start dzieci w wieku 5 – 10 lat z płyty boiska głównego.

 •  godz. 10.30  – rozgrzewka dzieci w wieku 9-11 oraz 12-15 lat
 • godz. 10.40 – start dzieci w wieku 9- 11 lat I fala 
 • godz. 10.55 – start dzieci w wieku 9- 11 lat II fala
 • godz. 11.10 – start dzieci w wieku 9- 11 lat III fala
 • godz. 11.20 – start dzieci w wieku 12-15 lat I fala
 • godz. 11.30 – start dzieci w wieku 12-15 lat II fala
 • godz. 11.20 – star dzieci w wieku 12-15 lat III fala

Przydzielanie do każdej z  fal według kolejności zgłoszeń!

Start dzieci w wieku 9-11 oraz 12-15 lat  z płyty boiska głównego.

 • godz. 11.50  – dekoracja 1-3 miejsce (puchary/statuetki/nagrody) w każdej kategorii wiekowej

W przypadku zgłoszenia się sponsora organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców i/lub uczestników. O dodatkowych ewentualnych  nagrodach organizator poinformuje w komunikacie.

Uczestnictwo:

 1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 5 do 15 roku życia.
 2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym oraz wypełnienie zgody na start z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz dostępny jest w biurze zawodów.
 3. Organizator zastrzega limit 200 uczestników.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.10.2020r. W momencie weryfikacji obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na czas trwania imprezy biegowej.
 6. Organizator zapewnia wolontariuszy  do zabezpieczenia przeszkód.
 7. Organizator zapewnia przygotowanie relacji fotograficznej z imprezy biegowej.
 8. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w biegu przeszkodami zwiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że zgłaszający uczestnika do biegu z przeszkodami, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu z przeszkodami i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika do biegu z przeszkodami wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 11. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach/ w butach z kolcami.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 15. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 16. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
 17. Rodzice, opiekunowie prawni uczestników oraz sami uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 18. Rodzice oraz opiekunowie prawni uczestnika, jak również sam uczestnik udzielają
 19. Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 20. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 21. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 22. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 23. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 24. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 25. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 26. Warunkiem udziału w biegu z przeszkodami jest wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną usunięci z trasy.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Kontakt do Organizatora:                                                       

e-mail: bb.szlakiemgryfa@wp.pl

 • Radosław   – tel.733-966-072
 • Jolanta – tel. 886-748-798